CATALAN: Edward J. Neugaard, University of South Florida (1996)

 1. Agustí i Farreny, Alfred. 1995. L'ús del català a les publicacions eclesiàstico-religioses editades a Lleida (segles XVI-XVIII). In Germà Colón/3 , 123-145.
 2. Allières, J. 1995. Vicissitudes et avatars romans du déterminant «ipse». In Badia i Margarit/1 , 1-13.
 3. d'Amat i de Cortada, Rafael. 1994. Calaix de sastre, VII (1804-1807) . Ed. Ramon Boixareu. Biblioteca Torres Amat, 15. Barcelona: Curial Edicions Catalanes. Pp. 268.
 4. Arnall i Juan, M. Josepa, and Josep M. Pons i Guri. 1993. L'escriptura a les terres gironines: segles IX-XVIII. Volum 1. Text i transcripcions . Girona: Diputació de Girona. Pp. 824.
 5. -----. 1993. L'escriptura a les terres gironines: segles IX-XVIII. Volum 2. Làmines . Girona: Diputació de Girona. Pp. 240.
 6. Arxiu de textos catalans antics: actes de la I Trobada Internacional d'estudis sobre Arnau de Vilanova . 1994. Volum 13. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 7. Azevedo, M. M. 1995. Interesse dialetológico da obra regionalista de Cornélio Pires. In Badia i Margarit/1 , 17-29.
 8. Balaguer, Enric. 1995. Joan Fuster, detractor de la filosofia amb corbata: algunes notes sobre «Profanació de Hegel» ( Poemes per fer 1954) . In Germà Colón/3 , 189-199.
 9. Baldinger, K. 1995. François Rabelais en face de l'astrologie divinatrice: défilé des termes scientifiques en mantie . In Badia i Margarit/1 , 29-45.
 10. Billy, P.-H. 1995. Aragon , nom de personne en France. In Badia i Margarit/1 , 67-79.
 11. Boehne, P. J. 1995. J. V. Foix: dels qui en vulgar parlaren sobirà. In Badia i Margarit/1 , 79-85.
 12. Camprubí, M. 1995. Algunes relacions preposicionals del català respecte al castellà i francès. In Badia i Margarit/1 , 165-183.
 13. Cervera, Ana, and Josep Mumbrú. 1994. Diccionari de la industria tèxtil (Català-castellà-anglès-alemany) . Barcelona: Servei de Llengües i Terminologia, UPC. Pp. 126.
 14. Chambon, J.-P. 1995. De ranfuel «rameau feuillé» dans Girart de Rousillon à occ. (vel.) ranfeillá : cas d'un verbe composé incorporant le sujet. In Badia i Margarit/1 , 183-189.
 15. Climent i Martí, Enric. 1995. Les formes i els usos de l'article en dos escriptors del primer Quinque Libri de la parròquia d'Alboraia (1592-1612). In Germà Colón/3 , 109-123.
 16. Colomina i Castanyer, Jordi. 1995. A propòsit d'una llei fonètica catalana poc observada. In Germà Colón/3 , 255-287.
 17. Colón Domènech, G. 1995. En l'horitzó blau: reductivisme lexicogràfic valencià. In Badia i Margarit/1 , 201-221.
 18. Contini, M. 1995. «Visti l'as?» Un triat syntaxique et prosodique sarde dans le catalan de l'Alguer. In Badia i Margarit/1 , 221- 249.
 19. Corbera Pou, Jaume. 1995. L'alguerès al Diccionari Etimològic i Complementari de Joan Coromines. In Germà Colón/3 , 247- 255.
 20. Echenique Elizondo, Ma. T. 1995. Reconstrucción e historia lingüística: a propósito del asterisco. In Badia i Margarit/1 , 255- 267.
 21. Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit/1 . 1995. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 22. Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit/2 . 1995. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 23. Faluba, K. 1995. Dialectes i vocabulari referencial: a propósit de la tercera edició del Diccionari de la llengua catalana . In Badia i Margarit/1 , 267-275.
 24. Ferrando, Antoni. 1995. L'ideal idiomàtic de Joan Fuster. In Germà Colón/3 , 175-189.
 25. Ferrando Melià, F. 1995. Llengua i cultura en les Horcianes de Vicent Andrés Estellés. In Badia i Margarit/1 , 275-287.
 26. Galan Castan, Josep. 1994. Les motades de Fraga . La Sitja, 10. Fraga: Institut d'Estudis del Baix Cinca.
 27. Galmés de Fuentes, A. 1955. La raíz prerromana porro , porra 'pastizal' en la toponimia balear. In Badia i Margarit/1 , 287-295.
 28. Graña, Isabel. 1995. L'acció pancatalanista i la llengua: nostra parla (1916-1924) . Biblioteca Serra d'Or, 147. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 29. Gulsoy, J. 1995. El sufix llatí -_LE/ -_LIA en català. In Badia i Margarit/1 , 331-349.
 30. Hilty, G. 1995. El arabismo alfaquim . In Badia i Margarit/1 , 359-379.
 31. Hoinkes, U. 1995. «Distància» i «grau d'elaboració»: nous paràmetres per a una lingüística de varietats? In Badia i Margarit/1 , 379-395.
 32. Iliescu, M. 1995. Le catalan, prototype de la morphologie verbale romane. In Badia i Margarit/1 , 409-423.
 33. Kailuweit, R. 1995. Langue universelle -- langue maternelle: Français, espagnol et catalan d'aprés Capmany. In Badia i Margarit/1 , 431-443.
 34. Köchl, A., and D. Messner. 1995. Apreciacions cronológicas en el léxico catalán. In Badia i Margarit/1 , 473-481.
 35. Kramer, J. 1995. Der Weg von goja aus dem Habräischen ins Katalische. In Badia i Margarit/1 , 481-495.
 36. Laca, B. 1995. Une question d'aspect: a propos des périphrases progressives en catalán. In Badia i Margarit/1 , 495-511.
 37. Lapesa Melgar, R. 1995. Sobre el adjetivo complementario circunstancial. In Badia i Margarit/1 , 531-537.
 38. Lorian, A. 1995. Subjonctif fin de siècle. In Badia i Margarit/1 , 537-553.
 39. Lüdtke, H. 1995. Del llatí a les llengües romàniques: qüestions de mèthode. In Badia i Margarit/1 , 565-583.
 40. Lüdtke, J. 1995. Deverbale und denominale prolexematische Komposita in den romanischen Sprachen. In Badia i Margarit/1 , 583-605.
 41. Mantua, F. 1995. Els perfets simples i perifràstics en la tradició algueresa. In Badia i Margarit/1 , 605-621.
 42. Martí i Ferrer, Robert. 1995. Diccionari de maquinària agrícola . Barcelona: Curial Edicions.
 43. Massot i Muntaner, Josep, ed. 1995. Randa 35: Miscelßlània Josep M. Llopart . Barcelona: Curial Edicions.
 44. Miscelßlània Germà Colón/3 . 1995. Eds. Jenny Brumme et al. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 30. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 45. Möhren, F. 1995. Songniarins : une énigme résolue avec un peu de philologie. In Badia i Margarit/2 , 5-11.
 46. Morvay, Károly. 1995. A la recerca del material fraseològic als diccionaris. In Germà Colón/3 , 287-297.
 47. -----. Problemes de fraseologia catalana: fraseoligismes i fraseoides. In Badia i Margarit/2 , 51-65.
 48. Muntaner, Ignasi Ma. 1995. L'orònim mata . In Germà Colón/3 , 231-247.
 49. Navarro, J. M. 1995. Qüestions terminològiques de la sociolingüística: sociologia i registre. In Badia i Margarit/2 , 73-87.
 50. Neu, I. 1995. La creació de la primera Acadèmia de la Llengua Catalana, 1880. In Badia i Margarit/2 , 87-101.
 51. Orriols i Bonset, Lluís. 1995. La contribució d'Osona a la llengua catalana. Vol. 1 . Barcelona: Curial Edicions Catalanes. Pp. 450.
 52. Ortis, Pere. 1995. On va el català ? Colßlecció Biblioteca Selecta, 523. Barcelona: Editorial Selecta-Catalònia. Pp. 160.
 53. Panareda i Clopés, Josep, et al. 1995. Diccionari de cartografia . Barcelona: Curial Edicions.
 54. Panikkar, Ramon. 1994. Llenguatge i identidat: lexicosofia catalana. Simposium celebrat a Vivarium els dies 12-13 de setembre de 1992 . Biblioteca Milà i Fontanals, 19. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Pp. 286.
 55. Peana, J. 1995. El fenomen del rotacisme en la parla popular algueresa d'avui. In Badia i Margarit/2 , 101-121.
 56. Petkanov, I. 1995. Les éléments ibériques dans les langues slaves balcaniques. In Badia i Margarit/2 , 121-127.
 57. Portet, R. L. 1995. La «Grammatiké» del poeta Jaume Queralt. In Badia i Margarit/2 , 139-153.
 58. Posner, R. 1995. Article and pronoun in Romance: an historical view. In Badia i Margarit/2 , 153-169
 59. Quintana, A., and C. Alcover. 1995. Xandra , un basquisme ribagorçà. In Badia i Margarit/2 , 175-183.
 60. Rasico, P. D. 1995. Toponímia històrica del terme de Cotlliure segons el capbreu de l'any 1292. In Badia i Margarit/2 , 183-199.
 61. Sephiha, H. V. 1995. Existe-t-il un judéo-catalan calque? Oui! Constance lexicale. In Badia i Margarit/2 , 339-351.
 62. Taverdet, G. 1995. Cadastre et contact des langues, l'exemple de la Combe. In Badia i Margarit/2 , 361-369
 63. Vallverdú, Josep. 1995. Convidat a parlar . Colßlecció Guimet, 1. Barcelona: Pagès Editors. Pp. 164.
 64. Wheeler, M. W. 1995. La primera persona del present d'indicatiu, pot haver-hi més a dir-ne? In Badia i Margarit/2 , 411-427.
 65. Wilmet, M. 1995. Réflexions sure la pronominalisation. In Badia i Margarit/2 , 427-445.
 66. Wittlin, Curt. 1995. Una poesia basca traduïda a cent cinquanta idiomes europeus: la reducció a l'absurd del concepte «Ausbausprache». In Badia i Margarit/1 , 445-452.
 67. Wright, R. La disgregación del latín y el romance: los escribas del Tratado de Cabreros. In Badia i Margarit/2 , 461-471.

 
FRENCH: Susanne Feigenbaum, Université de Haifa, Israel (1996)

 1. Achard, Pierre. (1995). Formation discursive, dialogisme et sociologie. Langages , 117, 82-95.
 2. Actes du Colloque de Strasbourg 1991. (1994). L'écrit en français langue étrangère - réflexions et propositions. Strasbourg: P.U.S.
 3. Actes du Colloque int. CNRS de Rouen 1992. (1995). Lucien Tesnière aujourd'hui. Leuven: Peeters.
 4. Ali-Bouacha, Magid. (1995). Linguistique théorique et recherche en didactique. Le Français dans le Monde, 274, 47-52.
 5. Amiot, Dany. (1995). De la construction du sens des adjectifs préfixés par pré: prétuberculeux vs. précolombien. French Language Studies, 5, 1-16.
 6. Anscombre, Jean-Claude. (1995). Morphologie et représentation événementielle: le cas des noms de sentiment et d'attitude. Langue Française , 105, 40-54.
 7. Apothéloz, Denis. (1995). Rôle et fonctionnement de l'anaphore dans la dynamique textuelle. Genève: Droz.
 8. Attal, Pierre. (1994). Questions de sémantique; une approche comportementaliste du langage . Paris: Bibl. de l'Information grammaticale.
 9. Auroux, Sylvain. (1994). La révolution technologique de la grammatisation: introduction à l'histoire des sciences du langage. Liège: Mardaga.
 10. Authier-Revuz, Jacqueline. (1994). Ces mots qui ne vont pas de soi: boucles réflexives et non-coïncidences du dire. Paris: Larousse.
 11. Balibar-Mrabti, Antoinette. (1995). Une étude de la combinatoire des noms de sentiment dans une grammaire locale. Langue Française , 105, 88-97.
 12. Ballard, Michel. (1995). De Cicéron à Benjamin: Traducteurs, traductions, réflexions. Lille: P.U.L.
 13. Barbaud, Philippe. (1994). Conversion syntaxique. Lingvisticae Investigationes, XVIII:1, 1-26.
 14. Basset, Louis. (1994). Les classes de mots. Lyon: P.U.L.
 15. Bat-Zeev Shyldkrot, Hava. (1995). Tout: polysémie, grammaticalisation et sens prototypique. Langue Française, 107, 72-92.
 16. Bat-Zeev Shyldkrot, Hava et Kemmer Suzanne. (1995). La grammaticalisation des prépositions: concurrence et substitution. Revue Romane. 30, 2, 205-226.
 17. Bat-Zeev, Hava et Kupferman, Lucien (eds.). (1995). Tendances Récentes en Linguistique Française et Générale; volume dédié à David Gaatone. Amsterdam: John Benjamins.
 18. Beacco, Jean-Claude et Moirand, Sophie. (1995). Autour des discours de transmission de connaissances. Langages , 117, 32-53.
 19. Blanche-Benveniste, Claire. (1995). De la rareté de certains phénomènes syntaxiques en français parlé. French Language Studies, 5, 17-30.
 20. ------. (1995). De quelques débats surle rôle de la langue parlée dans les évolutions diachroniques. Langue Française, 107, 25- 35.
 21. Blumenthal, P. (1995). Schémas de cohésion, causalité "floue" et paradigme de complexité dans F. Braudel: La Méditerranée. Le Français moderne, LXIII, 1, 1-19.
 22. Boltanski, Jean-Elie (1995). La linguistique diachronique. Paris: P.U.F.
 23. Bonnafous, Simone et Tournier, Maurice. (1995). Analyse du discours, lexicométrie, communication et politique. Langages , 117, 67-81.
 24. Boone, Annie. (1995). La dichotomie synchronie-diachronie dans l'oeuvre de Gustave Guillaume. Langue Française, 107, 36- 42.
 25. Bouchard, Denis. (1995). Les verbes psychologiques. Langue Française , 105, 6-16.
 26. Boutet, Josiane, Gardin, Bernard et Lacoste, Michèle. (1995). Discours en situation de travail. Langages , 117, 12-31.
 27. Branca-Rosoff, Sonia, Collinoat, André, Guilhaumou, Jacques et Mazière, Francine. (1995). Langages , 117, 54-66.
 28. Bresson, Daniel et Dobrovol'skij, Dimitrij. (1995). Petite syntaxe de la "peur"; application au français et l'allemand. Langue Française , 105, 107-119.
 29. Broudic, Fanch. (1995). A la recherche de la frontière: la limite linguistique entre haute et basse Bretagne au XIXe et XX siècles. Brest: Ar Skol Vrezoneg.
 30. Buvet, Pierre-André. (1994). Détermination: les noms. Lingvisticae Investigationes, XVIII:1, 121-150.
 31. Cahiers Ferdinand de Saussure. (1994). Genève: Droz.
 32. Charaudeau, Patrick. (1995). Une analyse sémiolinguistique du discours. Langages , 117, 96-111.
 33. Charolles, Michel. (1994). Cohésion, cohérence et pertinence du discours. Travaux de linguistique, 29, 125-151.
 34. Chaudensch, Robert. (1995). Les créoles. Paris: P.U.F.
 35. Corblin, Francis. (1995). Les formes de reprise dans le discours: anaphores et chaînes de référence. Rennes: P.U.
 36. Cossette, André. (1994). La richesse lexicale et sa mesure. Paris: Champion.
 37. Coulibaly, B. (1994). Interférences et français populaire du Burkina. Langue française , 104, 64-69.
 38. Danon-Boileau, Laurent. (1995). L'enfant qui ne disait rien. Paris: Calmann-Lévy.
 39. ------. (1995). Du texte littéraire à l'acte de fiction: lectures linguistiques et réflexions psychanalytiques. Gap: Ophrys.
 40. De Gioia, Michele. 1994. Sur quelques comparaisons d'adverbes figés de l'italien et du français. Lingvisticae Investigationes, XVIII:1, 89-120.
 41. De Mulder, Walter. (1994). Déterminant, cohérence et raisonnement par défaut. Travaux de linguistique, 29, 93-102.
 42. -----. (1994). La création du monde par l'article défini. LE marqueur évidentiel? Langue Française 102, 108-120.
 43. Drillon, Jacques. (1995). Eureka: généalogie et sémantique du verbe "trouver". Paris: Gallimard.
 44. Ducrot, Oswald, Schaeffer, Jean-Marie (1995). Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. (Nouv. éd.), Paris: Seuil.
 45. Dumestre, Gérard, (1995). Stratégies communicatives au Mali, langues régionales, bambara, français. Paris: Didier-Erudition.
 46. Epstein, Richard. (1995). L'article défini en ancien français: l'expression de la subjectivité. Langue Française, 107, 58-71.
 47. Epp, Anthony R. (1995). Les règles sur l'accord des participes passés d'après Chrétien de Troyes. Revue Romane, 30, 2, 279- 294.
 48. Feigenbaum, Susanne. (1995) The Intermediate Sign in the System of French and Hebrew Verbs. Ottawa: Legas.
 49. Féral, de C. (1994). Appropriation du français dans le sud du Cameroun. Langue française , 104, 37-48.
 50. Flagonard, Marie-Madeleine. (1994). Introduction à la langue du VXIe siècle. Paris: Nathan.
 51. Fónagy, Ivan. (1995). Fogement et mouvement. Changements lexicaux en cours dans le français contemporain. Revue Romane, 30, 2, 163-204.
 52. Fuchs, Catherine (1995). Paraphrase et énonciation. Paris: Gap/Ophris.
 53. Furakawa, Naoyo. (1994). Ce que je crois, c'est que...: séquence thématique et ses deux aspects, cohésion et rupture. Travaux de linguistique, 29, 21-38.
 54. Gaatone, David. (1995). Les actants selon Tesnière et la problématique du passif en français. In: Madray-Lesigne, F. et alii. Lucien Tesnière aujourd'hui. p. 183-190.
 55. Galisson, Robert (éd.). (1995). Lexiculture et enseignement. Paris: Didier-Erudition (3e cycle).
 56. Gandon, F.M. (1994). Appropriation et syntaxe du français écrit dans la presse de Ouagadougou (Burkina Faso): préposition, rection, pronoms. Langue française , 104, 70-88.
 57. Girodet, Jean. (1993). Dictionnaire Bordas des pièges et difficultés de la langue française. Paris: Bordas.
 58. Gross, Maurice. (1995). Une grammaire locale de l'expression des sentiments. Langue Française , 105, 70-87.
 59. Hallyn, Fernand. (1994). De la métaphore filée au modèle analogique: cohérence et cohésion. Travaux de linguistique, 29, 107- 123.
 60. Halmoy, Odile. (1992). Le gérondif. Eléments pour une description syntaxique et sémantique. Trondheim: Tapir.
 61. -----. (1995). "Les mots ne sont pas des fromages": la dichotomie saussurienne diachronie/synchronie et la distribution du couple an/année en français actuel. Langue Française, 107, 93-110.
 62. Hamann, Cornelia, Rizzi, Luigi et Frauenfelder, Uli. (1995). On the Acquisition of the pronominal system in French. Recherches linguistiques de Vincennes. 24, p. 83-101.
 63. Hansen, Maj-Britt. (1995). Puis in spoken French: from time adjunct to additive conjunct? French Language Studies , 5. 31-56.
 64. -----, (1995). Marqueurs métadiscursifs en français parlé: l'exemple de bon et de ben. Le Français moderne, LXIII, 1, 20-41.
 65. Heldner, Christina. (1981). La portée de la négation. Stockholm: Norstedts.
 66. Hénault, Anne. (1994). Le pouvoir comme passion: la théorie du langage et l'épreuve des passions. Paris: PUF.
 67. Hulk, Aafke. (1995). L'acquisition du sujet en français. Recherches linguistiques de Vincennes. 24, p. 33-53.
 68. Judge, Anne and Healey, F.G. (1994). A Reference Grammar of Modern French. London: Arnold.
 69. Junker, Odile. (1995). Syntaxe et sémantique des quantifieurs flottants tous et chacun : distributivité en sémantique conceptuelle. Genève: Droz.
 70. Kampers-Manhe, B. (1993). "La composition comme processus de formation de néologismes". In: Hulk, A. et alii (éds.). Du lexique à la morphologie: Du côté de chez Zwaan. Amsterdam: Rodopi; p. 155-172.
 71. -----. (1994). (avec Bok-Bennema, R.) "Transparency effects in Romance Languages". In: Mazzola, M. (éd.) Issues and Theory in Romance Linguistics. Washington, D.C.: Georgetown University Press; p. 198-216.
 72. -----. (1994). De structuur van Franse composita. Tabu (Groeningen), p. 103-113.
 73. Kim, Myong Soon. (1995). Sur les adjectifs de relation dérivés des noms propres. Le Français moderne, LXIII, 42-54.
 74. Kleiber, Georges. (1994). Référence pronominale: comment analyser le pronom Il? Lalies, 13, 79-141.
 75. Kupferman, Lucien. (1994). Une assignation de cas assez exceptionnelle. Lingvisticae Investigationes, XVIII:1, 151-174.
 76. ------. (1995). La construction passive en se faire . French Language Studies , 5. 57-84.
 77. La comparaison. (1995). Faits de langues. Paris: P.U.F.
 78. Laca, Brenda et Tasmowski, Liliane. (1994). Le Pluriel indéfini de l'attribut métaphorique. Lingvisticae Investigationes, XVIII:1, 27-48.
 79. Lambert, Pierre-Yves. (1994). La langue gauloise. Paris: Errance.
 80. Laplace, Colette. (1995). Théorie du langage et théorie de la traduction: les concepts-clefs de trois auteurs, Kade, Coseriu, Seleskovitch. Paris: Didier-Erudition.
 81. Larrivée, Pierre. (1994). Commentaires explétifs à propos d'un certain emploi de "ne". Lingvisticae Investigationes, XVIII:1, 175-186.
 82. Laursen, B. (1995). Normalité et contexte. Le Français moderne, LXIII, 187-209.
 83. Leeman, Danielle. (1995). Pourquoi peut-on dire Max est en colère, mais non *Max est en peur? Langue Française , 105, 55-70.
 84. Lehmann, Alise (Ed.). (1995). L'exemple dans le dictionnaire de langue - histoire, typologie, problématique; Langue Française, No. 106.
 85. Lehmann, Denis (Dir.). (1995). Langues et curriculum, contenus, programmes et parcours. Paris: Didier-Erudition, 3e cycle.
 86. Lerat, Pierre. (1995). Les langues spécialisées. Paris: P.U.F.
 87. Madray-Lesigne, Françoise et Richard-Zappella, Jeannine, (Ed.). (1995). Lucien Tesnière aujourd'hui; Actes du Colloque int. de Rouen 1992. Paris: Peeters (BIG).
 88. Maingeneau, Dominique et Cossuta, Frédéric. (1995). L'analyse des discours constituants. Langages , 117, 112-125.
 89. Manessi, G. (1994). Pratique du français en Afrique noire francophone. Langue française , 104, 11-19.
 90. ------. (1995). Créoles, pdgins, variétés véhiculaires: procès et genèse. Paris: CNRS-Editions.
 91. Marchello-Nizia, Christiane (1995). L'évolution du français: ordre des mots, démonstratifs, accents toniques. Paris: Armand Colin.
 92. Mathieu, Yvette Yannick. (1995). Verbes psychologiques et interprétation sémantique. Langue Française , 105, 98-106.
 93. Mel'cuk, Igor. (1994). Cours de morphologie générale: théorique et descriptive. Paris: CNRS-Editions, Presses de l'Université de Montréal.
 94. Meyer, Bernard. (1995). Synecdoques: étude d'une figure de rhétorique. Paris: L'Harmattan.
 95. Moeschler, Jacques. (1994). Langage et pertinence: référence temporelle, anaphore, connecteurs et métaphore. Nancy: P.U.N.
 96. Mougeon, Françoise. (1995). Quel français parler?: initiation au français parlé au Canada et en France. Toronto: Ed. du GREF.
 97. Mounin, Georges. (1994). Les belles infidèles. Lille: P.U.L.
 98. Muller, Claude. (1994). Expliquer "ne explétif" ou: il s'en faut de beaucoup que je ne sois convaincu. Lingvisticae Investigationes, XVIII:1, 187-196.
 99. Niederehe, H.-F. and Wolf. L. (ed.). (1993). Français du Canada - français de France. Actes du 3è Colloque int. d'Augsbourg. Tubingen: Niemeyer.
 100. Parcours linguistiques de discours spécialisés. (1994). Colloque en Sorbonne, 23-25 sept. 1992. Paris: P. Lang.
 101. Picoche, Jacqueline. (1995). Combien y a-t-il de coeur(s) en français? Langue Française, 105, 120-125.
 102. Pierrard, Michel. (1995). Système et histoire du système: l'évolution de ce que introducteur de subordonnées. Langue Française, 107, 111-124.
 103. Pivaut, Laurent. (1994). Quelques aspects sémantiques d'une construction à verbe support "faire". Lingvisticae Investigationes, XVIII:1, 49-88.
 104. Plénat, Marc. (1994). L'extramétricité de voyelles initiales. In: Lyche, C. (Ed.) French Generative Phonology: Retrospective and Perspectives. 239-258. Salford: Eur. Studies Research Institute, University of Salford.
 105. Ponchon, Thierry. (1994). Sémantique lexicale et sémantique grammaticale: le verbe FAIRE en français médiéval. Genève: Droz.
 106. Porcher, Louis. (1995). Le français langue étrangère. Paris: Hachette-Classiques CNDP.
 107. Portine, H. (1995). Fin comme (un) cheveu. Revue de linguistique romane. 59, 369-399.
 108. Prignitz, G. (1994). Rôle de l'argot dans la variation et l'appropriation: le cas du français au Burkina Faso. Langue française , 104, 49-63.
 109. Queffélec, A. (1994). Appropriation, normes et sentiments de la norme chez des enseignants de français en Afrique centrale. Langue française , 104, 100-114.
 110. Rastier, François, Cavazza, Marc et Abeillé, Anne. (1994). Sémantique pour l'analyse: de la linguistique à l'informatique. Paris: Masson.
 111. Riegel, Martin et alii. (1994). Grammaire méthodique du français. Paris: P.U.F.
 112. Robez-Ferraris, Jacqueline. (1995). Particularités du français parlé dans la région de Morz, haut Jura. Grenoble: ELLUG.
 113. Ruwet, Nicolas. (1995). Les verbes de sentiment, peuvent-ils être agentifs? Langue Française , 105, 28-39.
 114. Sancier-Chateau, Anne. (1994). Introduction à la langue du VIIe siècle. Paris; Nathan.
 115. Sarfati, Georges Elia. (1995). Dictionnaire et langage ordinaire . Paris: L'Harmattan.
 116. Simard, Y. (1994). Le français de Côte d'Ivoire. Langue française , 104, 20-36.
 117. Smith, John Charles. (1995). L'évolution sémantique et pragmatique des adverbes déictiques ici, là et là-bas. Langue Française, 107, 43-57.
 118. Soutet, Olivier. (1995). Linguistique. Paris: P.U.F.
 119. Swiggers, Pierre. (1995). Synchronie, diachronie et pragmatique: d'une dichotomie de la langue à l'interaction dans la langue. Langue Française, 107, 7-24.
 120. Theissen, A. (1995). Noms SUBORDONNES: des termes marqués ou non? Le Français moderne, LXIII, 166-186.
 121. Thomasset, Claude. (1994). Pour lire l'ancien français. Paris: Nathan.
 122. Tranel, Bernard. (1994). The sounds of French: An Introduction. Cambridge: C.U.P (nouvelle édition).
 123. -----. (1995). French final consonants and non-linear phonology. In: Durand, J. et Hintze M. (Ed.) . French Phonology: Morae, Syllables, Words. 131-167. Amsterdam: Elsevier (Lingua 95).
 124. Van de Velde, D. (1995). Les verbes dits "psychologiques" revus à la lumière des noms correspondants. Revue de linguistique romane, 59, 233-234; p. 67-98.
 125. Van Voorst, Jan. (1995). Le contrôle de l'espace psychologique. Langue Francaise ,105, 17-27.
 126. Vassant, A. (1995). Le présent de l'indicatif français dans ses relations temporelles et "aspectuelles" avec l'imparfait etle passé simple. Le Français moderne, LXIII, 2, 113-137.
 127. Vet Co et Landeweerd, Rita. (1994).
 128. Vincent, Diane. (1995). Remarques sur par exemple en français québécois. Le Français moderne, LXIII, 55-71.
 129. Vogeleer, Svetlana. (1994). Le point de vue et les valeurs des temps verbaux. Travaux de linguistique, 29, 39-58.
 130. Wald, P. (1994). L'appropriation du français en Afrique noire: une dynamique discursive. Langue française , 104, 115-124.
 131. Walker, Douglas, C. (1995). Patterns of analogy in the Canadian French verb system. French Language Studies , 5. 85-107.
 132. Walter, Henriette. (1994). French Inside Out. London and New York: Routledge.
 133. Weissenborn, Jürgen, Roeper, Thomas et De Villiers, Jill. (1995). Wh-Acquisition in French and German: Connections between Case, Wh-features, and unique triggers. Recherches linguistiques de Vincennes. 24, p. 125-155.
 134. Wenezoui-Deschamps, M. (1994). Que devient le français quand une langue nationale s'impose? Langue française , 104, 89-99.
 135. Zribi-Hertz, Anne. (1994). The syntax of nominative clitics in Standard and Advanced French. In: Cinque, G. et alii. (Ed). Paths towards Universal Grammar. Studies in honour of Richard S. Kayne. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 453-472.
 136. -----. (1995). Emphatic or reflexive? On the endophoric character of French lui-même and similar complex pronouns. Journal of Linguistics. 31-2, 33-374.

 
GALICIAN: José del Valle, Miami University, Ohio (1996)

 1. Alonso Núñez, A. 1995. "Tratamento da lingua galega no proxecto curricular de centro (PCC) nun proceso de normalización lingüística." Cadernos de lingua 11:129-143.
 2. Álvarez Blanco, Rosario. 1994. "As formas de dativo e a expresión do número en galego medieval: lle / lles, llo / llelo ." Verba 21:133-166.
 3. Álvarez Blanco, R. 1994. "Gramática descriptiva e gramática prescriptiva." Cadernos de lingua 10:19-37.
 4. Búa Carballo, Juan Carlos; Lois Silva, Servando. 1994/95. "Los topónimos gallegos en -bre de origen prerromano." Beiträge zur Namensforschung. Neue Folge 29/30:13-41.
 5. Camino Noia, María. 1992. "Conciencia lingüística e norma ortografica no primeiro tercio do século XX." Verba 19:55-78.
 6. Cidrás Escáneo, F. A. 1994. "Modelos de lingua e variación sintáctica." Cadernos de lingua 10:103-119.
 7. Díaz Abraira, C. 1995. "Algunhas notas sobre a codificación léxica e terminolóxica." Cadernos de lingua 12:73-83.
 8. Díaz Fouces, Oscar. 1995. "Os processos de elaboraçom lingüística. A propósito de "Ausbausprachen"." Agália 41:5-18.
 9. Dobao, X. A. L. 1994. "A lingua galega e a TVG. Situación actual e propostas para unha nova política lingüística (II)." Cadernos de lingua 9:27-55.
 10. Dubert García, F. 1995. "Algúns fenómenos morfolóxicos do galego de Santiago." Cadernos de lingua 11:71-103.
 11. Fernández Rodríguez, Mauro A.; Rodríguez Neira, Modesto A. 1994. Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia . Vigo, Spain: Real Academia Galega.
 12. Ferreiro, Manuel. 1994. "Contribución á lexicografía histórica do galego: o vocabulario de Payzal." Cadernos de lingua 9:55-89.
 13. Ferreiro, Manuel. 1995. Gramática histórica galega . Santiago de Compostela, Spain:Laiovento.
 14. Forján Villar, M.; García López, S.; Pérez Pereira, M. 1995. "Análise do primeiro léxico producido por nenos galegos." Cadernos de lingua 12:83-103.
 15. García, Constantino. 1996. Glosas da lingua . Vigo, Spain:Xerais.
 16. García Gondar, Francisco (dir.) 1995. Repertorio bibliográfico da lingüística galega . Santiago de Compostela, Spain: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro.
 17. García Negro, María Pilar. 1991. O galego e as leis . Vilaboa (Pontevedra), Spain: do Cumio.
 18. García Represas, D. 1995. "As marcas de certeza na interrogación polarizada en galego." Cadernos de lingua 12:53-73.
 19. García Soto, X. R. 1994. "Reversión evolutiva do castelanismo." Cadernos de lingua 10:133-143.
 20. González Seoane, E. 1994. "Variedade e empobrecemento do léxico." Cadernos de lingua 10:89-103.
 21. Green, John N. 1994. "Language status and political aspirations: The case of northern Spain." In Parry M. Mair; Davies Winifred V., Temple Rosalind A. M. (eds.). The changing voices of Europe: social and political changes and their linguistic repercussions, past, present and future . Cardiff : University of Wales Press.155-72.
 22. Kabatek, J. 1994. "Variedades lingüísticas e competencia comunicativa." Cadernos de lingua 10:7-19.
 23. López Martínez, María. S. 1994. "Unha aproximación descritiva ó uso da preposición a co complemento directo en galego e castelán." Cadernos de lingua 9:111-129.
 24. Luyken, Michaela. 1994. Das Galicische: Eine Fallstudie zur Verschriftungsproblematik romanischer Minderheitensprachen . Wilhelmsfeld, Germany : Egert.
 25. Mariño Paz, Ramón. 1994. "Historia da lingua, lingüística histórica e dialectoloxía. Notas para a investigación e a docencia destas materias." Cadernos de lingua 9:5-27.
 26. Mariño Paz, Ramón. 1994. "Sobre certas alteracións do vocalismo tónico en galego e mais en portugués. Consideracións acerca da posible influencia metafonética exercida por /-e/ átono final de palabra." Verba 21:85-111.
 27. Monteagudo, Henrique (ed.) 1995. Estudios de sociolingüística galega . Vigo: Galaxia.
 28. Montero Küpper, S. 1995 "Proposta para unha traducción das perífrases aspectuais galegas ó alemán. As perífrasis perfectivas e aproximativas." Cadernos de lingua 11:23-39.
 29. Moscoso Mato, E. 1994. "As construccións pasivas do tipo "ser + participio" nos Miragres de Santiago ." Cadernos de lingua 9:129-163.
 30. Outeiro, José Manuel. 1995. "Elaboracionismo lingüístico." Agália 41:71-78.
 31. Parkinson, Stephen. 1993. "Final nasals in the Galician-Portuguese cancioneiros". In Mackenzie David; Michael Ian (eds.). Hispanic Linguistic Studies in Honour of F. W. Hodcroft. Llangrannog : Dolphin.51-62.
 32. Poll, Bernhard. 1994. "Neue Sprache - alter Dialekt? Uberlegungen zur Situation des Galicischen." Moderne Sprachen 38:33- 42.
 33. Portas, Manuel. 1993. Língua e sociedade na Galiza . A Coruña, Spain: Bahia.
 34. Recalde, M. 1995. "Unha aproximación ás actitudes e prexuízos cara á gheada (dos alumnos de 2 de BUP de catro centros galegos)." Cadernos de lingua 12:5-33.
 35. Recalde Fernández, Montserrat. 1994. "Gheada e situación." Verba 21:339-367.
 36. Regueira, X. L. 1994. "Modelos fonéticos e autenticidade lingüística." Cadernos de lingua 10:37-61.
 37. Requeixo, A. 1994. "Sobre fraseoloxía galega: algunhas mostras da área mindoniense." Cadernos de lingua 9:89-111.
 38. Rodríguez Valcárcel, María X. 1995. "Consideracións verbo do uso dos demostrativos no galego." Cadernos de lingua 12:33-53.
 39. Silva Domínguez, C. 1995. "As estructuras adverbiais do tipo de diante miña ." Cadernos de lingua 11:5-23.
 40. Souto, Elvira. 1994. Sócio-didáctica lingüística . Santiago de Compostela, Spain: Laiovento.
 41. Stevenson, John. 1989. Catalan, gallego, vascuence: Ensayo bibliografico de estudios linguisticos, publicados o realizados en Espana (1970-1986) . Sydney : School of Spanish & Latin American Studies, University of New South Wales.
 42. Veiga, Alexandre. 1994. "Marca, neutralizacións e relacións xerárquicas no subsistema vocálico galego." Verba 21:67-84.
 43. Xove Ferreiro, X. 1994. "Do designado á expresión: a perspectiva onomasiolóxica no ensino da lingua sobre o exemplo da cuantificación." Cadernos de lingua 10:61-89.

 
ITALIAN: Melissa Mangiaracina and Francesca Galante, SUNY, Stony Brook (1996)

 1. Alonge, A. 1994. Sulla classificazione verbale cosidetta "aspettuale": Discussione di alcuni problemi. Archivio Glottologico italiano . 72:2, 160-199.
 2. Antrim, N.M. 1994. Italian Adverbial Agreement. In Issues and Theory in Romance Lingusitics: Selected Papers from the XXIII Symposium on RomanceLanguages , ed. Michael L. Mazzola. Washington, DC: Georgetown UP, 129-140.
 3. Bianchi, V. 1994. On Some Properties of Agreement-Object in Italian and Brazilian Portuguese. In Issues and Theory in Romance Linguistics: Selected Papers from the XXIII Symposium on Romance Languages , ed Michael L. Mazzola. Washington, DC: Georgetown UP, 181-197.
 4. Bindi, R., Calzolari, N. & Monachini, M. 1994. Corpora and Computationa; Lexica: Integration of Different Methodologies of Lexical Knowledge Acquisition. Literary and Linguistic Computing . 9:1, 29-46.
 5. Camioni, L. & Longobardi, E. 1995. Nature and Stability of Individual Differences in Early Lexical Developement of Italian-Speaking Children. First Language . 15:2, 203-218.
 6. Casadei, F. 1994. La semantica delle espressioni idiomatiche. Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata . 23:1, 61-81.
 7. Catricala, M. 1995. L'italiano tra grammaticalita' e testualizzazione. Firenze: Accademia della Crusca.
 8. Cocchi, G. 1994. An Explanation of the Split in the Choice of Perfect Auxiliaries. Probus . 6:2-3, 87-102.
 9. Cortelazzo, M. 1995. La lingua italiana di fine millennio. Belgafor . 50:1, 103-112.
 10. Cravens, T. & Giannelli, L. 1995. Gender, Class, and Prestige in the Spread of an Allophonic Rule. In Historical Linguistics 1993: Selected Papersfrom the XI International Conference on Historical Linguistics , ed. Henning Andersen. Amsterdam: Benjamins, 105-115.
 11. DeBlesser, R. & Luzzatti, C. 1994. Morphological Processing in Italian Agrammatic Speakers' Syntactic Implementation of Inflection Morphology. Brain and Language . 46:1, 21-40.
 12. Di Girolamo, C. 1995. La "Collezione di testi siciliani dei secoli XIV e XV": passato e futuro. Bollettino del centro di studi filologici e linguistici siciliani. 18: 9-12.
 13. Felici, A. 1994. Il rapporto italiano-dialetto nell'apprendimento spontaneo dell'italiano come lingua seconda da parte di adulti immigrati stranieri. Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata. 23:2, 237-261.
 14. Giannini, S. 1994. Riferimenti deittici nel sistema dei pronomi personali. Appunti per una grammatica del lucchese. Archivio Glottologico Italiano . 80:1-2, 204-238.
 15. Hastings, R. 1994. L'espressione del soggetto indefinito in un dialetto abruzzese. L'Italia Dialettale . 57: 9-34
 16. Jacobs, H. 1994. How Optimal Is Italian Stress? In Linguistics in Netherlands 1994 , ed. Reineke Bok-Bennema et al. Amsterdam: Benjamins, 61-70.
 17. Loporcaro, M. 1994. Sull'analisi del plurale femminile la donia 'le donne' nei dialetti della Lunigiana. L'Italia Dialettale . 57: 35-42.
 18. Luciani, L. 1994. Vocabolario del dialetto carrarese. L'Italia Dialettale . 57: 153-.
 19. Ludlow, P. 1994. Conditionals, Events and Unbound Pronouns. Lingua e Stile . 29:2, 165-184.
 20. Mazzoleni M. 1994. La semantica della scelta modale nei condizionali italiani. Revue-Romane . 29:1, 17-32.
 21. McConnell, J. 1994. Culture Shock in Contemporary Italian. Geolinguistics . 20. 119-128.
 22. Pinto, M. 1994. Subjects in Italian: Distribution and Interpretation . In Linguistics in Netherlands 1994 , ed. Reineke Bok- Bennema et al. Amsterdam: Benjamins, 175-186.
 23. Shibles, W. 1994. A Comparative Phonetics of Italian: Toward a Standard IPA transcription. Italica . 71:4, 548-566.
 24. Sornicola, R. 1994. On Word0Order Variability: A Study from a Corpus of Italian. Lingua e Stile . 29:1, 25-58.
 25. Stussi, A. 1994. Una lettera in volgare veronese del 1326. L'Italia Dialettale . 57: 1-8.
 26. Titone, R. 1994. Some Italian Investigation of 'Code Switching' in Diglossic Settings. La Linguistique . 30:2, 67-73.
 27. Tropea, G. 1995. La lingua della Chiesa e della liturgia in un dialetto della Sicilia orientale. Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani . 18: 243-278.
 28. Vigliocco, G., Butterwirth, B. & Semenza, C. 1995. Constructing Subject-Verb Agreement in Speech: The Role of Semantic and Morphological Factors. Journal of Memory and Language. 34:2, 186-215.
 29. Vogel, I. 1995. The Verbal Component in Italian Compounds. In Contemporary Research in Romance Linguistics , eds. Jon Amastae et al. Amsterdam: Benjamins, 367-381.
 30. Vogel, I. 1994. Phonological Interfaces in Italian. In Issues and Theory in Romance Linguistics: Selected Papers from the XXIII Symposium on Romance Languages , ed. Michael L. Mazzola. Washington, DC: Georgetown UP, 109-126.
 31. Vucetic, Z. 1994. Contributo allo studio della suffissazione aggettivale nell'italiano contemporaneo. Linguistica . 34:2, 49- 61.

 
OCCITAN: Kathryn Klingebiel, University of Hawaii (1996)
Key

 1. Abbonem, Maurice. 1993. Petit vocabulaire du Var: leissique de moun terraire . Nîmes: Lacour. 90 p. (Rediviva.)
 2. Akehurst, F. R. P. & Robert Taylor. 1995. Editions of the Troubadours and Related Works. In F.R.P. Akehurst & Judith M. Davis, eds., Handbook of the Troubadours (Berkeley & Los Angeles: Univ. of California Press), p. 471-482.
 3. Allières, Jacques. 1994. La Nasalisation et l'action des nasales à travers l'histoire de l'occitan. Communication et Cognition 27:133-140.
 4. Allières, Jacques. 1995. La Bipartition de Toulouse entre gascon et languedocien; le problem des Tolosates. Mémoires de l'Académie des Jeux Floraux (Toulouse), p. 387-399. (avec 5 cartes)
 5. Allières, Jacques. 1995. Dialectologie et fonctionnalisme. La Linguistique 31/2:15-31.
 6. Allières, Jacques. 1995. Okzitanische Skriptaformen, V: Gascogne, Béarn (#152). In LRL II/2 (Tübingen: Niemeyer), p. 450- 466. (in French)
 7. Allières, Jacques. 1995. Les Pyrénées, barrière ou lien linguistique? In Actes du colloque d'historiens "Pays pyrénéens et pouvoirs centraux (XIVe-XXe s.)" (Foix: Assoc. des Amis des Archives de l'Ariège), vol. 1, p. 313-318. (avec 8 cartes)
 8. Allières, Jacques. 1995. Vicissitudes et avatars des héritiers romans du déterminant IPSE. In Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (Montserrat: Publicacions de l'Abadia de Montserrat), vol. 1, p. 1-11.
 9. Arbellot, François (l'abbé). 1994. Origine des noms de lieu en Limousin et Périgord . 1st ed., Origine des noms de lieu en Limousin et provinces limitrophes , Limoges (1887). Bayac: Editions du Roc de Bourzac. 51 p.
 10. Arsac, Jean. 1991. Toponymie du Velay. Origine et signification des noms de lieux et de lieux-dits. Le Puy-en-Velay. 464 p.
 11. Asperti, Stefano. 1995. Carlo I d'Angiò e i trovatori . Ravenna: Longo. [Provençal and Angevin elements in the ms. tradition of troubadour lyrics.]
 12. Asperti, Stefano. 1994. Le Chansonnier provençal T et l'Ecole poétique sicilienne. RLR 98:49-77.
 13. Assénat, Martine. 1993. Toponymie, histoire et archéologie: quels termes pour quel dialogue? Nouvelle Revue d'Onomastique 21-22:115-138.
 14. Astoul, G. 1992. L'Ecole en Bas-Quercy aux XVIIe et XVIIIe s. Bulletin de la Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers 117:21-38.
 15. Baldinger, Kurt. 1994. Dictionnaire onomasiologique de l'ancien occitan ( DAO ). Fasc. 6 (#825 cerfeuil -#999 caille-lait ). Tübingen: Niemeyer. 401-480 p.
 16. Baldinger, Kurt. 1994. Dictionnaire onomasiologique de l'ancien occitan. Supplément ( DAO ). Fasc. 5 (#822 laitue -#944 brésil ). Tübingen: Niemeyer. 321-401 p.
 17. Balacciu-Matei, Jana. 1992. Pozitia catalanei _i a occitanei din perspectiva vocabularului de baz_ al latinei. Studii _i cercet_ri lingvistice 43/4:364-367.
 18. Baldinger, Kurt, avec le concours de Bernhard Henschel. 1995. Dictionnaire onomasiologique de l'ancien gascon ( DAG ). Fascicule 8. 80 p.
 19. Barsotti, Glaudi. 1992. Bestiari d'Occitània . Lexic latin-occitan provençal-français des vertebrats d'Occitània (Pèis, anfibians, reptils, auceùs, mamifèrs). [n.p.]: IEO Sector Recerca.
 20. Bec, Pierre. 1993. Conscience linguistique et tentatives de standardisation de l'occitan, de 1570 à la fondation du Felibrige. In Pierre Knecht & Zygmunt Marzys, eds., Ecriture, langues communes et normes . Actes du colloque de Neuchâtel 1988 (Neuchâtel & Genève: Univ. de Neuchâtel-Droz), p. 91-120.
 21. Bedel, Christian Pierre. 1991. La Sala: Boissa, Flanhac, Las Juniás, Livinhac, Sent-Antin, Sent-Partem . Rodez: Mission départementale de la culture. 231 p. [Occitan texts: Decazeville, Almon-les-Junies, Boisse-Penchot, Flagnac, Livignac-le-Haut, St-Parthem, St-Santin]
 22. Bedel, Christian Pierre. 1992. Naucèla: Cabanés, Camjac, Centres, Maljac, Quins, Sent-Just, Tauriac . Rodez: Mission départementale de la culture. 231 p. [Occitan texts: Cabanès, Camjac, Centrès, Maljac, Quins, St-Just, Tauriac]
 23. Bedel, Christian Pierre. 1992. Sent-Sarnin: Balaguièr, Brasc, Combret, Copiac, la Bastida-Solatges, La Sèrra, La Val-Ròca- Cesièira, Martrinh, Montclar, Montfranc, Plasença, Postòmis, Sant-Jòri . Rodez: Mission départementale de la culture. 232 p. [Occitan texts: St-Sernin: Balaguier-sur-Rance, La Bastide-Solages, Brasc, Combret, Coupiac Laval-Roquecezière, Martrin, Montclar, Montfranc, Plaisance, Pousthomy, St-Juèry, La Serre]
 24. Bedel, Christian Pierre. 1992. Vesinh: Sant-Liòns, Segur, Sent-Laurens . Rodez: Mission départementale de la culture. 230 p. [Occitan texts: Vezins: St-Léons, Ségur, St-Laurent du Lévézou]
 25. Bedel, Christian Pierre. 1993. Concas: Grand-Vabre, Noalhac, Sant-Faliç, Senèrgas, Sent-Cebrian . Rodez: Mission départementale de la culture. 248 p. [Occitan texts: Conques: Grand-Vabre, Noailhac, Saint-Cyprian-sur-Dourdou, St-Félix-de-Lunel, Sénergues]
 26. Bedel, Christian-Pierre. 1994. Boason: Gabriac, La Lobièira, Mont Rosièr, Rodella . Rodez: Mission départementale de la culture. 235 p. [Gabriac, La Loubière, Montrozier, Rodelle]
 27. Bedel, Christian Pierre. 1993. Espaliu: Bessuèjols, Lo Cairòl, Castèlnau, Sant-Cosme, Las Sots . Rodez: Mission départementale de la culture. 312 p. [Occitan texts: Espalion: Bessuéjols, Le Cayrol, Castelnau-de-Mandailles, Lassouts, St-Côme-d'Olt]
 28. Bedel, Christian-Pierre. 1994. Estanh, Campuac, Cobison, Lo Nairac, Sebrasac Vila Comtal . Rodez: Mission départementale de la culture. 231 p. (Collection Al Canton).
 29. Beigbeder, Francis. 1995. Les Noms d'oiseaux en gascon, linguistique et mythologie. Garona 12:63-78.
 30. Belly, Michel. 1992. Les Mots girondins dans le Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes de Simin Palay. Garona 9:43-69.
 31. Bernhard, Gerald. 1992. Zur Urkundensprache zweier altaranesischer Texte. In Festschrift Rupprecht Rohr (Stuttgart: Steiner), p. 254-262.
 32. Bianchi, André & Alain Viaut. 1995. Fiches de grammaire d'occitan gascon normé . t. 1. Prononciation et graphie, conjugaisons . Talence: Presses Université de Bordeaux. 156 p.
 33. Bieisse, P. 1991. Les Noms des rues albigeoises de la deuxième à la quatrième république. Revue du Tarn 1991:51-81.
 34. Billy, Dominique. 1993. De la ligne au cercle, du ruban à la bande et du cylindre au tore, ou de l'art des réseaux rimiques chez les troubadours. Langue Française 99:5-25.
 35. Blackburn, James E. 1994. L'Emprunt du mot joi par Guillaume IX d'Aquitaine: Un Rajustement sémantique pour une proposition ontologique. Francographies 3:1-20.
 36. Blanchet, Philippe (Felip). 1993. A prepaus de l'ourtougrafi prouvençalo (teste escrì em'un assai d'ourtougrafi courregido). Revue Pédagogique et Culturelle de l'AVEP (Assouciacien vareso pèr l'ensignemen dòu prouvençou) 68:10-16.
 37. Blanchet, Philippe. 1994. Attitudes théoriques et pratiques à l'égard des langues populaires dans le domaine de la classification linguistique: L'Exemple du provençal; En hommage à Claude Lévi-Strauss. In Christophe Vielle, Pierre Swiggers & Guy Jucquois-Guy, eds., Comparatisme, mythologies, langages (Louvain-la-Neuve: Peeters), p. 347-380.
 38. Bonnet, Marie Rose. 1995. L'Ecole communale à Arles au XVe siècle. Revue des Amis du Vieil Arles 91:23-32.
 39. Bonnet, Marie Rose. 1995. Livres de raison et de comptes en Provence, fin du XIVe siècle-début du XVIe . Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence.
 40. Bourin, Monique. 1992. Quel jour? en quelle année? A l'origine de la `révolution calendaire' dans le Midi de la France. In Bernard Ribémont, éd., Le temps, sa mesure et sa perception au Moyen Age (Caen: Paradigme), p. 37-46.
 41. Bourrier, Christian. 1992. Issigeac et son canton: histoire et toponymie . Le Bugue: PLB. 97 p. (Collection Fleur de Lys)
 42. Boutier, Marie-Guy, Eva Büchi, Jean-Pierre Chambon & Jean-Paul Chauveau. 1994. Cas d'étymologie double dans le FEW (5). TraLiPhi 32:37-69. [##418-635]
 43. Bronzat, Franco. 1994. La question de la lenga dins las valadas occitanas d'Italia. Estudis Occitans 16:48-52.
 44. Brummert, U. 1992. A la recherche d'une référence culturelle traduite de l'occitan en allemand. Résumé d'une expérience 1976-1990. In Flor enversa (Toulouse: Conservatoire Occitan), p. 82-85.
 45. Brunel-Lobrichon, Geneviève. 1994. Mise en page et format des manuscrits littéraires du XIIIe s. en occitan, conservés à la Bibliothèque Nationale de Paris. RLR 98:115-126.
 46. Brun-Trigaud, Guylaine. 1990. Le Croissant: le concept et le mot. Contribution à l'histoire de la dialectologie française au XIXe siècle . Lyon: Université de Lyon III. 446 p.
 47. Brunet, Gustave. 1873; repr. 1992. Anciens proverbes basques et gascons recueillis par Voltoire . Repr. Nîmes: Lacour. 29 p.
 48. Brunetti, Giuseppina D. B. 1994. Réflexions à propos du fragment provençal x . RLR 98:127-141.
 49. Bryson, D. M. 1993. Where is Bahia-Villa ? What was the Baian Territory? Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Périgord 120:519-527, 671-692. [perhaps south of Bergerac; see N. Prosper]
 50. Büchi, Eva. 1995. Les Structures du Französisches etymologisches Wörterbuch : recherches métalexicographiques et métalexicologiques . Tübingen: Niemeyer. xii + 612 p. (Beihefte zur ZrP , 269.)
 51. Camps, Christian. 1994. Alguns aspectes comparatius de l'ús de l'article definit en català i en francès. In Miscel.lània Germà Colon (Montserrat: Publicaciones de l'Abadia de Montserrat), vol. 2, p. 297-310.
 52. Cantalausa, Joan de [Louis Combes]. 1994. L'aube bilingue: le tout premier joyau de notre langue. In Arno Krispin, ed., Les Troubadours et l'état toulousain avant la Croisade (1209) (Bordes: CELO & William Blake et Co.), p. 65-78.
 53. Cantalausa, Joan de [Louis Combes]. 1990. Aux racines de notre langue: Les langues populaires des Gaules de 480 à 1080 . Rodez: Culture d'Oc. 607 p.
 54. Cantalausa, Joan de. 1992. La Langue d'oc et la bible. In Flor enversa (Toulouse: Conservatoire Occitan), p. 68-71.
 55. Carbona, Francis. 1994. Les òmes sabes. Gai Saber 454:367-368. [Gasc., Lang. proverbs]
 56. Careri, Maria. 1994. Ressemblances matérielles et critique du texte: exemples de chansonniers provençaux. RLR 98:79-114.
 57. Carrazé, F. 1994. De la fontaine à la table: les poteries pour le transport de l'eau en Provence et en Languedoc. Lo Terraire 51:1-8. [pr. dorga / dourgo , ourjòu , pechié , pechiero , poutarras ]
 58. Carruthers, J. 1994. The Passé Surcomposé Régional: Towards a Definition of Its Function in Contemporary Spoken French. Journal of French Language Studies 4/2:171-190.
 59. Caserio, Jean-Louis. 1992. Vocabulaire du parler mentonnais . Fasc. 4 ( D ). Menton: Société d'Art et d'Histoire du Mentonnais & Scora felibrenca mentounasca. 10 p.
 60. Caserio, Jean-Louis. 1993. Vocabulaire du parler mentonnais . Fasc. 5 ( E ). Menton: Société d'Art et d'Histoire du Mentonnais & Scora felibrenca mentounasca. 11 p.
 61. Caserio, Jean-Louis. 1994. Vocabulaire du parler mentonnais . Fasc. 6 ( F - H ). Menton: Société d'Art et d'Histoire du Mentonnais & Scora felibrenca mentounasca. 19 p.
 62. Caserio, Jean-Louis. 1995. Vocabulaire du parler mentonnais . Fasc. 7 ( I - L ). Menton: Société d'Art et d'Histoire du Mentonnais. 16 p.
 63. Castex, François. 1994. Bautian, Mazères: petites seigneuries en Fezensac. Bulletin de la Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers 95:167-197.
 64. Chambers, Frank M. 1995. Versification. In F.R.P. Akehurst & Judith M. Davis, eds., Handbook of the Troubadours (Berkeley & Los Angeles: Univ. of California Press), p. 101-120.
 65. Chambon, Jean-Pierre, Pierre-Henri Billy, Jacques Boisgontier, Jean Ize, Christian Hérilier & Colette Vialle. 1991. Mise à jour des manuels d'onomastique. Nouvelle Revue d'Onomastique 17-18:153-160.
 66. Chambon, Jean-Pierre, Pierre-Henri Billy, Jacques Boisgontier, Philippe Olivier, Christian Hérilier & Michel Morvan. 1992. Mise à jour des manuels d'onomastique (2). Nouvelle Revue d'Onomastique 19-20:197-205. [ Albaret , Ambrun , Argençon , Artis , Arvieu , Lalague , Lantuéjoul , Marouby , Maigayron / Maigayrou / Maigairou , Passelergue ]
 67. Chambon, Jean-Pierre. 1994. Pour le commentaire de Flamenca . (I) Dialogues à Nemurs (v. 1-58)"; (II) Le Personnage de Robert. RLR 98:145-169; 98:171-188.
 68. Chambon, Jean-Pierre. 1995. Diatopismes remarquables dans la langue de l'auteur de Senher Dieu que fezist Adam (PC 156,12a). RLR 99/1:123-132. [attributed to Folquet de Marseille or Falquet de Romans]
 69. Chambon, Jean-Pierre. 1995. Une langue en élaboration. Notes sur l'occitan du premier Henri Gilbert ( Countes de la lunaira , 1913; La Covizada , 1923). Lengas 37:7-34.
 70. Chambon, Jean-Pierre. 1995-1996. Note sur les noms de famille méridionaux Chab(b)ert, Chabbal, Chabaud, Chatard, Xatart, Xammar et quelques autres (domaines occitan, francoprovençal et catalan). In Dieter Kremer & Alf Monjour, eds., Studia ex hilaritate. Mélanges de linguistique et d'onomastique sardes et romanes, offerts à Heinz Jürgen Wolf à l'occasion de son 60e anniversaire . = TraLiPhi 33-34:81-108.
 71. Chambon, Jean-Pierre. 1995. De ranfuel `rameau feuillé' dans Girart de Roussillon à occ. (vel.) ranfeillá : cas d'un verbe composé incorporant le sujet. In Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (Montserrat: Publicacions de l'Abadia de Montserrat), vol. 1, p. 183-187.
 72. Chambon, Jean-Pierre. 1995. Remarques sur la patrie de l'auteur du Ms. Brit.Mus.Add. 17920 (Brunel ms 13). RLiR 59:5- 24.
 73. Chambon,Jean-Pierre. 1995. Sur quelques passages d'une chanson de Raimon Bistortz d'Arles (PC 416,1). RLR 99/1:133- 140.
 74. Chatbèrt, Ramon. 1992. A prepaus de mal . Oc . 302:50-52.
 75. Chatbèrt, Ramon. 1992. Estudis grammaticals de lenga occitana . Nice: Editions de la revista Oc . 150 p. [7 years of collected studies from Oc ]
 76. Chatbèrt, Ramon. 1993. De dires, encara! Oc 310:41-42. [ Tot es a un donar, Jutja-te! , La luna èra pas drech lo Vèrnhe ]
 77. Chatbèrt, Ramon. 1993. Emplecs de que (sens accent grafic). Oc 312-37-41.
 78. Chatbèrt, Ramon. 1993-1994. Questions de lenga: De dires, encara! Oc 310:41-42.
 79. Chirio, J. 1993. L'Accord du participe passé. Lorsque le niçois diffère du français. Lou Sourgentin. La Petite Source 111:44- 45.
 80. Chirio, J. 1993. Deux problèmes de conjugaison. Lou Sourgentin. La Petite Source 110:44-45.
 81. Chirio, J. 1993. - icou , un suffixe en perte de vitesse. Lou Sourgentin. La Petite Source 109:48-49.
 82. Clément, P. A. 1992. A la recherche de toponymes et du vocabulaire grecs dans l'Ager Nemausensis. Lien des Chercheurs Cévenols 92:62-63.
 83. Clément, P. A. 1993. Toponymie: Le Mazel. Lien des chercheurs cévenols 96:59.
 84. Clément, P. A. 1994. Le Vocabulaire des transports. Lien des Chercheurs Cévenols 99:33. [occ. bast (fr. bât ), bardo (fr. barde, bâtine ) `pack-saddle]
 85. Compan, André. 1992. Approches de la langue niçoise contemporaine. Bulletin du Centre de Romanistique et de Latinité Tardive 6:11-19.
 86. Cosinièr, F. 1994. La promocion de la cultura occitana per son espandiment. Occitans! 59:10-11.
 87. Cosinièr, F. 1994. Una via de promocion de l'occitan: la comercialisacion. Occitans! 64:10-11.
 88. Costa, Georges J. 1994. Répertoire-Atlas Patronymique des Pyrénées-Orientales au XIXe siècle . Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan. 2 vol. 703 p.
 89. Couaraze de Laa, F. 1861; repr. 1992. Les Chants du Béarn et de la Bigorre, ou introduction à l'étude de la langue vulgaire et de sa littérature . Nîmes: Lacour. 66 p. (Rediviva).
 90. Coucougnous-Cassade, Andolfi. 1992. Le Parler du Midi: Vocabulaire . Nîmes: Lacour. 94 p.
 91. Coupier, Jules. 1995. Dictionnaire français-provençal . Préface de Charles Rostaing. Présentation de Pierre Fabre. Publié sous la direction de Philippe Blanchet. Marseille: Assoc. Dictionnaire Français-Provençal [F-13007]. 1511 p. [complément utile du Tresor dóu Felibrige ]
 92. Courty, M. 1992. L'edicioun prouvençalo. In Philippe Blanchet, ed., Nos langues et l'unité de l'Europe (Louvain-la-Neuve: Peeters), p. 93-95.
 93. Cummins, Sarah & Yves Roberge. 1994. A Morphosyntactic Analysis of Romance Clitic Constructions. In Michael Mazzola, ed. Issues and Theories in Romance Linguistics. LSRL XXIII (Washington DC: Georgetown UP), p. 239-257.
 94. Dalbera, Jean-Philippe. 1994. De quelques ornithonymes et ichtyonymes occitans. Notes lexicologiques et géolinguistiques. AIEO IV (Vitoria: Evagraf), vol. 2, p. 745-757.
 95. Daney, Charles. 1992. Dictionnaire de la Lande française: Du fond du bassin d'Arcachon au fin fond de la Lande . Portet-sur-Garonne: Loubatières. 376 p.
 96. Dansereau, Diane. 1988-1990 [1992]. The Current Situation of the Occitan Language: Sociological Issues. Orbis 35:191-197.
 97. Dauzat, Albert. 1994. Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms en France . Ed. rév. et augmentée par Marie-Therèse Morlet. Paris: Larousse. xxv + 626 p.
 98. Deledar, J. 1994. Era enquèsta "Sacaze": problèmas d'utilisacion e interès. Estudis Occitans 16:32-38.
 99. Delpastre, Marcelle. 1994. Setz-vos sorcier? Sorcellerie et magie en Limousin . Lemouzi (Tulle) 129 bis. 172 p.
 100. Depuy, A. 1992. La Toponymie des routes. La Lomagne 5:306-307.
 101. Deroy, Louis & Marianne Mulon. 1992. Dictionnaire de noms de lieux . Paris: Le Robert. 531 p. (Coll. "Les Usuels".)
 102. Dupuy, André. 1992. Agriculture, artisanat. La Lomagne 4:217-284.
 103. Dupuy, André. 1992. Les Commerçants; le chiffonnier. La Lomagne 5:342-345.
 104. Dupuy, André. 1993. Naissance des communes. Les guerres et la misère. La Lomagne 7:409-456.
 105. Duvernoy, Jean. 1994. Cathares, Vaudois et Béguins, dissidents du pays d'Oc (domaine cathare) . Toulouse: Privat. 272 p.
 106. Elsheikh, Mahmoud Salem, éd. 1992. Ab_ 'l-Q_sim Halaf ibn `Abb_s az-Zahr_w_ [dit Albucassis], La Chirurgia: versione occitanica della prima metà del Trecento . Firenze: Malesci. xliv + 297 p.
 107. Eygun, Jean. 1993. De 1600 a 1859, la lenga gascona de Baiona dinc a Niça. Reclams de Bearn e Gascona 1993/4-6:86-87.
 108. Eygun, Joan. 1993. Suu temps que los bessons de la plana asurada. Reclams de Bearn e Gasconha 1993/4-6:61-63. [ed. of a cant rojal publ. in Toulouse in 1693 and written by Dominique Dugay of Lavardens (Gers)]
 109. Fabre, G. 1993. Inventaire archéologique du canton de Réalmont. Revue du Tarn , 3e sér., 154:223-245.
 110. Fabre, G. 1993. Inventaire archéologique du canton de Réalmont. Revue du Tarn , 3e sér., 154:223-245.
 111. Fattori, M. 1994. Fox-Amphoux. Lo Terraire 52:66-69.
 112. Fay, Jean. 1993. Lo Felibrige d'Auvernha: sa pausicion. La Cabreta 132:4.
 113. Fénié, Bénédicte & Jean-Jacques. 1992. Toponymie gasconne . Bordeaux: Sud-Ouest. 126 p.
 114. Fernández Campo, Francisco. 1993. Notas lingüisticas de A. Colocci en CB. In ACILPR XX (Tübingen: Francke), vol. 5, p. 39-56.
 115. Fernández Campo, Francisco. 1994. Interferencias lingüísticas occitano-catalanas en la poesía trovadoresca catalana de los siglos XIV-XV. In AIEO IV (Vitoria: Evagraf), vol. 1, p. 93-99.
 116. Fighiera, Jean-Philippe. 1992. Coseigneur de Carros, d'après un dénombrement en langue d'oc (1537). Bulletin du Centre de Romanistique et de Latinité Tardive 6:29-49.
 117. Fischer, Johann. 1993. Die Einstellung der Sprecher zu ihrer Sprache: Okzitanisch und Bündnerromanisch im Vergleich . Veitschöchcheim bei Würzburg: Wiss. Verl. Lehmann. vi + 272 p. (Romania occidentalis, 24.)
 118. Flemming, Laura Kay. 1994. The Logic of trobar clus : Vernacular Poetic Practice in the Context of Twelfth-Century Logico-Semantic Theory. Diss., Columbia Univ. Dissertation Abstracts International (Sept. 1994) 55:3, 559A.
 119. Forêt, J.-C. 1992. Del grec modèrn a l'occitan. In Flor enversa (Toulouse: Conservatoire Occitan), p. 12-24.
 120. Fornés, Lluis. 1994. Los Occitans vistes per los Valencians. Estudis Occitans 15:35-44.
 121. Fossat, Jean-Louis. 1992-1993. Le Dictionnaire idéologique francais-gascon de Jean-François d'Estalenx. Des concepts au lexique-grammaire. Cahiers d'études romanes (Centre de Linguistique et de Dialectologie, Toulouse) n.s. 5:115-177.
 122. Fournioux, B. 1993. La Cité de Périgueux à la fin du Moyen Age. Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Périgord 120:33-60. [includes fac.-sim. of an Old Limousin register (Arch. dép. Dordogne, GG176)]
 123. François-Sauvadet, M. 1991. Les Noms de famille dans la seigneurie d'Ambert à la fin du Moyen Age. Le Gonfanon 39:12- 15.
 124. Galey, S. 1994. Le Vieux pont de bois de Muret. Revue du Comminges 109:165-173.
 125. García Larragueta, Santos, éd. 1990. Documentos navarros en lengua occitana . San Sebastián: Euskolkaskuntza. 365 p.
 126. Gasiglia, R. 1992. Frances Pellos e lou 500e aniversari dóu Compendion de l'abaco . Nice Historique 1992/2:108-112.
 127. Genre, Arturo. 1990. Pinnagli ed altro. In Studi Corrado Grassi (Galatina: Congedo), p. 41-52. [dialecte vaudois]
 128. Ghersi, Rolland. 1994. Menton et le Mentonnais : essai de bibliographie, Articles édités dans `Ou Païs Mentounasc' (Bulletin de la Société d'Art et d'Hist. du Mentonnais). 2 vol. Menton: Annales de la Société de'Art et d'Histoire du Mentonnais. 48 p.; 35 p.
 129. Ghil, Eliza Miruna. 1995. Imagery and Vocabulary. In F.R.P. Akehurst & Judith M. Davis, eds., Handbook of the Troubadours (Berkeley & Los Angeles: Univ. of California Press), p. 441-466.
 130. Gibelli, R. 1994. Vagabondage linguistique. Ou Païs Mentounasc 71:21-22, 72:26-28.
 131. Gilly-Granier, M. 1992. La Langue provençale après les troubadours. La Calanco 100:4-7.
 132. Giordanengo, Gérard. 1980; repr. 1992. Vocabulaire et formulaires féodaux en Provence et en Dauphiné (XII-XIIIe s.). Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen. Bilan et perspectives de recherches. Repr. in Féodalités et droits savants dans le Midi médiéval (Aldershot: Varior), p. 85-107.
 133. Goebl, Hans & Erasmus Langer. 1993. Eine hierarchisch-agglomerative Klassifikation von Daten des Sprachatlasses AIS. In Jurgen Schmidt-Radefeldt & Andreas Harder, eds., Sprachwandel und Sprachgeschichte (Tübingen: Narr), p. 63- 78.
 134. González Ollé, F. 1993. Un nuevo occitanismo: criac `esturión' (Tudela, 1309). In Antiqva et Nova romania. Estudios lingüísticos y filológicos en honor de José Mondéjar (Granada: Universidad de Granada), vol. 1, p. 301-312.
 135. Gouiran, Gérard. 1993. Jeux de mains et jeux de langue: quelques questions à propos de la langue des textes médiévaux de prose occitane. In AIEO II (Torino: Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche), vol. 2, p. 1043-1048.
 136. Gournay, F. de. 1993. La Toponymie germanique en Rouergue. Revue du Rouergue n.s. 33:59-77.
 137. Grosclaude, D. 1993. Guardia Piemontese. La comunitat occitana de Calabr[i]a. Païs Gascouns 158:3-4.
 138. Grosclaude, Michel, éd./tr. 1993. La Coutume de la Soule . Texte gascon de l'édition de 1760. St-Etienne-de-Baïgorry: Editions Izpegi. 164 p.
 139. Grosclaude, Michel. 1993. Un mythe historique: la Gascogne anglaise. Païs Gascouns 158:7-8.
 140. Grosclaude, Michel. 1993. Le Premier nom de Lescar n'était pas BENEHARNUM. Païs Gascons 155:3-4. [Lescar/Lascar < *Laskur < basque aquitanien lats `ruisseau' et gorri `rouge; sec']
 141. Grosclaude, Michel. 1994. Les Arabes en Gascogne? Probablement un mythe. Païs Gascouns 160:9-10.
 142. Grutman, Rainier. 1993. Mono/stéréo: la double face du bilinguisme. Visible Language 27/1-2:228-251.
 143. Grutman, Rainier. 1994. Le Système triplement bilingue de la lyrique occitane (1150-1250). RLR 98/2:465-476.
 144. Guichenuy, J. 1994. Le Vocabulaire patois en usage à Sanguinet (entre Born et Buch)/Notions de grammaire/Vocabulaire français-patois . Bulletin de la Société de Borda 433:137. [unpublished dictionary written before 1884 by Jean-Pierre Dubos]
 145. Guida, Saverio. 1995. "Mots-témoins". In Religione e letterature romanze (Catanzaro: Rubbettino), p. 21-101. [ amistat/amistanza ; ermita ; quet ; rire/ris ; in Italian]
 146. Guiraud, Louis. 1992. L'Affaire de la Fondation Diez et le Félibrige: quelques documents . Nîmes: Imprimerie Bene. 38 p.
 147. Guiter, Henri. 1994. Esquisses et toponymie sur les Pyrénées-Orientales. In Actes du LXIV Congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon (Montpellier, 1992), p. 11-17.
 148. Guiter, Henri. 1994. De Perpignan a Narbonne. In Wolfgang Viereck, ed., Regionalsprachliche Variation, Umgangs- und Standardsprachen / Regional Variation, Colloquial and Standard Languages / Variation des dialectes régionaux, langues familières et langues standard (Stuttgart: Steiner), p. 269-282.
 149. Guiter, Henri. 1994. Rang et dispersion des fréquences lexicales romanes. RLiR 58:47-70.
 150. Haase, Martin. 1993. Le Gascon des Basques: contribution à la théorie des substrats . Hamburg: Univ. Hamburg, Romanisches Seminar. 67 p. (Arbeiten zur Mehrsprachigkeit, 50.)
 151. Harvey, Ruth. 1992. A propos de la traduction des troubadours en anglais: Marcabru. In Flor enversa (Toulouse: Conservatoire Occitan), p. 96-99.
 152. Holtus, Günter. 1994. Specificità sintattiche in un antico testo occitanico. TraLiPhi 32:69-83. [commentary on Il Quaderno di segreti d'un regista provenzale del medioevo , ed. Alessandro Vitale-Brovarone (1984); orig. publ. as "Fachsprachlichkeit in einem altokzitanischen Text zur Praxis von Theaterauffuhrungen" (1985)]
 153. Huchet, Jean-Charles. 1994. L'Apparition des Nòvas au tournant des XIIe et XIIIe s. In Arno Krispin, ed., Les Troubadours et l'état toulousain avant la Croisade (1209) (Bordes: CELO & William Blake et Co.), p. 45-54.
 154. Huguet, Didier & Jean-Claude Rocher. 1992. Paroles d'oiseaux : Savoirs et imaginaire du Massif Central . Aurillac: IEO. 92 p.
 155. Jensen, Frede. 1995. Language. In F.R.P. Akehurst & Judith M. Davis, eds., Handbook of the Troubadours (Berkeley & Los Angeles: Univ. of California Press), p. 349-399.
 156. Joudoux, Robert. 1994. Vers un Institut de recherches limousines et occitanes, à Brive? Lemouzi 130:3-5.
 157. Journot, Jean. 1993. Petite grammaire occitane . 3e éd. Préface de Robert Lafont. Nîmes: Lacour. (Rediviva.) 79 p.
 158. Jouveau, René. 1992. Jean Roche traducteur. In Flor enversa (Toulouse: Conservatoire Occitan), p. 64-67.
 159. Kremnitz, Georg. 1995. Die nichtliterarische Prosa im heutigen Okzitanisch. In Sprachen in Gesellschaften (Vienna: Braumüller), p. 155-160.Occitan), p. 64-67.
 160. Kremnitz, Georg. 1995. Dimensionen und Dynamik kollektiver Identitäten (Beispiele aus dem okzitanischen und katalanischen Sprachgebiet). Sociolinguistica (Tübingen) 9: 67-87.
 161. Kremnitz, Georg. 1995. Einige Gedanken zum Libre de Catòia . In Sprachen in Gesellschaften (Vienna: Braumüller), p. 214- 218.
 162. Kremnitz, Georg. 1995. Fabra und Alibert. In Sprachen in Gesellschaften (Vienna: Braumüller), p. 142-154.
 163. Kremnitz, Georg. 1995. Katalanismus und Antikatalanismus der Normkonzeptionen des Okzitanischen. In Sprachen in Gesellschaften (Vienna: Braumüller), p. 130-141.
 164. Kremnitz, Georg. 1995. Literarische und gesprochene Sprache im Okzitanischen. Betrachtungen zur Vergangenheit und Fragen an die Zukunft. In Sprachen in Gesellschaften (Vienna: Braumüller), p. 174-181.
 165. Kremnitz, Georg. 1995. Psycholinguistische und soziolinguistische Probleme des okzitanischen Schriftstellers heute. In Sprachen in Gesellschaften (Vienna: Braumüller), p. 161-173.
 166. Kremnitz, Georg. 1995. Sprachliche Minderheiten in der Romania heute. In Dieter Kattenbusch, ed., Minderheiten in der Romania (Wilhelmsfeld: Egert), p. 81-94.
 167. Kremnitz, Georg. 1995. Zu Situation des Okzitanischen 1995. In Sprachen in Gesellschaften (Vienna: Braumüller), p. 182- 194.
 168. Kremnitz, Georg. 1995. Zum Sprachkonflikt im Bearn und in der Gaskogne im 16. Jahrhundert. In Sprachen in Gesellschaften (Vienna: Braumüller), p. 53-61.
 169. Kremnitz, Georg. 1995. Zur Periodisierung des Okzitanischen. Vorschläge aus soziolinguistischer Sicht. In Sprachen in Gesellschaften (Vienna: Braumüller), p. 85-93.
 170. Kremnitz, Georg. 1995. Zur Situation des Okzitanischen heute. Europa Ethnica (Vienna) 52:145-156.
 171. Kunert, Hans Peter. 1993. Quale grafia per l'occitano di Guardia Piemontese? Quaderni del Dipartimento di Linguistica 10:27-36.
 172. Kunert, Hans Peter. 1994. L'Occitan en Calabre. RLR 98/2:477-489. Orig. publ. as L'Occitan en Calàbria. Estudis Occitans 16:3-14.
 173. Kunert, Hans Peter. 1995. L'Occitan literari entre lo francés e l'occitan parlat. Lengas 37:35-41.
 174. Kuter, Lois. 1994. The French and Regional Languages. Bro Nevez 51:11-12. [Breton, Basque, Occitan and relationship to language attitudes]
 175. Lafita, Jan. 1995. Testament de Ramon d'Abadie, Rector de Juranson (23 de Julh de 1484) , texte original suivi d'un commentaire de la langue et de la graphie. Oc CCCXIV - XIIIa tièra, no. 34:24-38.
 176. Lafont, Robert. 1992. L'Autotraduction. In Flor enversa (Toulouse: Conservatoire Occitan), p. 34-39.
 177. Lafont, Robert. 1995. L'Aquitaine créatrice. L'Amour courtois des troubadours à Fébus (Orthez: Per Noste), p. 101-110.
 178. Lafont, Robert. 1995. La Chanson de Girart de Roussillon : poème double, thème inverse, causes échangées. CCM 38:239- 265.
 179. Lafont, Robert. 1995. Contacts de langue et épopée médiévale: le problème de la circulation oc-oïl. In Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (Montserrat: Publicacions de l'Abadia de Montserrat), vol. 2, p. 511- 529.
 180. Lagarda, Andrieu. 1993. Nòstra lenga: A bèlis uelhs vesents. Gai Saber 452:295-298.
 181. Lagarda, Andrieu. 1994. Barrejadisses: biais de dire. Gai Saber 454:320. [béar. ua liura `un franc']
 182. Lagarda, Andrieu. 1994. Nòstra lenga: en fulhetant lo quasernet. Gai Saber 454:371-374.
 183. Lamuela, Xavier. 1993. L'occitan, langue officielle en Val d'Aran. Lenga e païs d'oc 24:27-43.
 184. Landi, J.-L. 1994. A Propos de la prononciation du gascon. Païs Gascouns 161:5-6.
 185. Langlés, G. Lo centenari de L'Almanac Setòri . Occitans! 59:16.
 186. Langloss, Guy. 1991. Lexique du francitan parlé à Sète . Sète: Médiathèque de Sète. 96 p.
 187. Laus, C. 1993. L'Enquête de 1807 sur les patois. Revue du Tarn , 3e sér., 151:461-470.
 188. Lazzerini, Lucia. 1993. A proposito di due "Liebesstrophen" pretrobadoriche. Cultura Neolatina 53:123-134.
 189. Lemaître, Jean-Loup, éd. 1993. Bonnaigue, une abbaye cistercienne au pays d'Ussel . Ussel: Musée du pays d'Ussel. 239 p. (Mémoires de documents sur le Bas-Limousin.) [cartulaire, 1157-1255, dans un ms. du XIIIe s.]
 190. Lesfargues, B. 1993. Tribuna libra: 3. Une graphie captive. Lou Bornat dau Perigord 1993/4:2333.
 191. Lesfargues, B. 1994. La grafie normalisée, c'est aisé. Lou Bornat dau Perigord 1994/2:2406-2409. [reproduces Rémy Desplanches's poem "La Fièra de Sijac" (1928)]
 192. Lesfargues, B. 1994. Si c'est patois. Lou Bornat dau Perigord 1994/2:2409-2411.
 193. Lexique alphabétique Français-gascon (bazadais) . Bazas: Bazas Art Culture Tradition, 1994. 351 p.
 194. Lonchambon, C. 1993. Le Bac de Pertuis du Moyen Age au XIXe siècle. Provence Historique 43:229-253.
 195. Magnou-Nortier, Elisabeth. 1993. Aux sources de la gestion publique, 1: Enquête lexicographique sur "fundus", "villa", "domus", "mansus" . Lille: Presses de l'Université de Lille. 273 p. (Coll. UL3, Travaux et Recherches.)
 196. Marie, R. 1992. Un Dictionnaire peu commun, paru en 1785, et dans lequel le languedocien est à l'honneur. Bulletin de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier n.s. 23:71-83. ["Dictionnaire languedocien-françois", Nîmes: Gaude, Père, fils et cie, 1785]
 197. Martel, Philippe. 1994. Affreux, sales, méchants et de gauche : une certaine images des Méridionaux au XIXe siècle. Estudis Occitans 15:14-26.
 198. Martin, R. 1994. Lou pignet vo champignoun. Revue Pédagogique et Culturelle de l'AVEP (Assouciacien vareso pèr l'ensignemen dòu prouvençou) 69:24.
 199. Marmont, J. de. 1994. L' entrepan `sandwich'. L'Occitan 109:8.
 200. Maureille, P. 1994. A propos des tauves et autres lieux. Lemouzi 129:46-48.
 201. Maurel, Christian. 1990. Un artifice contre l'extinction des familles? La Substitution de noms et d'armes à Marseille (fin XIVe s. - fin XVIe s.). Médiévales 19:29-35.
 202. Maurel, Christian & A. Lombard. 1992. Seigneurs et communautés villageoises en Haute- Provence entre Moyen Age et temps modernes. Salignac et Vilhose face à la désertion et au repeuplement d'Entrepierres (XIV-XVI s.). Annales de Haute-Provence 320:53-130.
 203. Maurin, Louis, Jean-Michel Bost & Jean-Michel Roddaz. 1992. Les Racines de l'Aquitaine : Vingt siècles d'histoire d'une région (vers 1000 avant J.C. - vers 1000 après J.-C. Bordeaux: Centre Charles Higounet-Centre Pierre Paris. 427 p.
 204. Mazet, A. & M. Lacomme. 1992. Indexation de textes occitans machine. Cahiers d'études romanes (Centre de Linguistique et de Dialectologie, Toulouse) 4:35-55.
 205. Mazuc, Emile. 1994. Grammaire languedocienne . Nîmes: Lacour. xvi + 350 p. (Rediviva.) [fac.-sim. of 1st ed., Toulouse: Privat, 1899]
 206. Melhau, Jan del. 1994. Obras completas: édition bilingue occitan-français . [n.p.]: Las Edicions dau Chamin de Sent Jacme. 181 p.
 207. Meliga, Walter. 1994. Les Etudes graphématiques et la tradition des troubadours. RLR 98/2:31-47.
 208. Merle, René. 1994. Francofonia e occitan: lo sindròme dei marchandas de melons. Occitans! 59:8-9.
 209. Meylakh, Mikhail. 1992. Les Troubadours en langue russe. In Flor enversa (Toulouse: Conservatoire Occitan), p. 112-114.
 210. Milhau, J. 1993. Dos toponims de Mèsa. Lenga e païs d'oc 25:35. [Mèze (Hérault)]
 211. Mok, Kees. 1992. Traduction occitane. Aspects grammaticaux. In Flor enversa (Toulouse: Conservatoire Occitan), p. 52-59.
 212. Monestier, Jean. 1990. Troubadours oubliés en Périgord . Le Bugue: PLB. 66 p. (Collection Centaurée.)
 213. Monson, Don A. 1994. Nadal chez Bernart de Ventadorn. RLR 98/2:447-455.
 214. [
 215. Moreux, Bernard. 1992. Phonologie des emprunts du français de Toulouse à l'occitan. Cahiers de Grammaire 17:71-125.
 216. Moucadel, E. 1992. L'Enseignement du provençal dans les Universités de l'Académie d'Aix-Marseille. In Philippe Blanchet, ed., Nos langues et l'unité de l'Europe (Louvain-la-Neuve: Peeters), p. 75-76.
 217. Mulon, Marianne. 1993. Bibliographie sélective [onomastique]. Nouvelle Revue d'Onomastique 21-22:233-240.
 218. Narioo, Gilbert. 1993. Parlar plan: en . Païs Gascouns 158:14.
 219. Narioo, Gilbert. 1993. Parlar plan: sengles . Païs Gascouns 159:13
 220. Narioo, Gilbert. 1993. Parlar plan: a . Païs Gascouns 160:16.
 221. Narioo, Gilbert. 1993. Parlar plan: a + infinitiu. Païs Gascouns 161:14.
 222. Narioo, Gilbert. 1993. Parlar plan: aqueste, aqueth, aceth . Païs Gascouns 162:13.
 223. Nivelle, Nicole. 1994. Mots disparus, mots d'origine inconnue, et vocabulaire occitan dans quelques chartes médiévales en Provence et ailleurs. In Arno Krispin, ed., Les Troubadours et l'état toulousain avant la Croisade (1209) (Bordes: CELO & William Blake et Co.), p. 79-92.
 224. Nougier, Simone. 1993. Li cherpo di joio e lou boutis : lou vèsti prouvençau. Archistra 112: 157-158.
 225. Okada, Machio. 1994. "La Vie de sainte Enimie", texte établi d'après le manuscrit unique 6355 de la Bibliothèque de l'Arsenal. Journal of Social Sciences and Humanities (Tokyo Metropolitan University) 255:1-48.
 226. Olivier, Philippe & Jean-Claude Rivière. 1993. Le Livre de dépenses de la seigneurie de Lavaurs (Jaleyrac, Cantal) (début du XVIe s.). TraLiPhi 31:251-270.
 227. Olivier, Philippe & Jean-Claude Rivière. 1994. Deux documents auvergnats inédits en langue d'oc du XVe s.". TraLiPhi 32:181-206.
 228. Paden, William D. 1995. Manuscripts. In F.R.P. Akehurst & Judith M. Davis, eds., Handbook of the Troubadours (Berkeley & Los Angeles: Univ. of California Press), p. 307-333.
 229. Palmada, Blanca & Pep Serra. 1991. On the Specification of Coronals. Catalan Working Papers in Linguistics 1991:181-199.
 230. Pasquini, Pierre. 1994. Les Pays des parlers perdus . Préface de Robert Lafont. Montpellier: Presses du Languedoc. 190 p.
 231. Paterson, Linda M. 1995. The World of the Troubadours : Medieval Occitan Society, c. 1100-1300 . Cambridge: Cambridge UP. xiii - 367 p. (paperback, reprint)
 232. Pauliet, Y. 1994. Les Deux châteaux de Roquefort-de-Marsan. Bulletin de la Société de Borda 433:25-43.
 233. Peledan, J. 1994. Lengatge matematic a l'escòla. Estudis Occitans 16:39-47.
 234. Perugi, Maurizio. 1994. Saggi di linguistica trovadorica: saggi su Girart de Roussillon, Marcabruno, Bernart de Ventadorn, Raimbaut d'Aurengas, Arnaut Daniel e sull'uso letterario di oc et oil nel trecento italiano . Staffenburg. 197 p.
 235. Poitevin, M. de. 1990. Les Prénoms révolutionnaires à Albi et à Castres. Bulletin de la Société des Sciences, Arts et Belles Lettres du Tarn 42, année 88:705-716.
 236. Poli, Andrea. 1994. Sulla definizione di " scripta tolosana" ed i suoi rapporti con l'occitanico antico. Medioevo Romanzo 19/1-2:91-105.
 237. Posner, Rebecca. 1994. Occitan. In R.E. Asher & J.M.Y. Simpson, eds., The Encyclopedia of Language and Linguistics (Oxford-New York-Seoul-Tokyo: Pergamon), vol. 5, p. 2865-2866.
 238. Pottier, Bernard. 1991. Los elementos gascones y languedocianos en el aragonés medieval. Archivo de filología aragonesa 46-47:235-244.
 239. Prosper, N. 1993. Où est Bahia-Villa ? Qu'est-ce le Baianès? Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Périgord 120:527-536, 693-715. [see D.M. Bryson]
 240. Rambier, Prosper. 1993. Faux amis e feros bestios. Lou Païs 322:136.
 241. Rapin, Christian. 1994. Contunhar , continuar . Occitans! 61:10.
 242. Rapin, Cristian. 1994. Diccionari francés/occitan segon lo lengadocian, II: Letras C e D . [n.p.]: IEO & Escòla Occitana d'Estíu. 128 + 79 p.
 243. Rapin, Christian. 1994. Mots sabents en - i . Occitans! 62:4.
 244. Ravier, Xavier. 1993. Atlas linguistique et ethnographique du Languedoc occidental. Vol. 4 (#883 souillarde -#1194 s'assommer ). Paris: CNRS. Pages 883-1198. [1195-1198 cover domestic, culinary, and anatomical terms]
 245. Ravier, Xavier. 1994. La topographie dans la Chanson de sainte Foy d'Agen . In Arno Krispin, ed., Les Troubadours et l'état toulousain avant la Croisade (1209) (Bordes: CELO & William Blake et Co.), p. 29-38.
 246. Razky, A. 1992-1993. Polymorphisme et architectonique du système phonétique diachronique gascon. Cahiers d'études romanes (Centre de Linguistique et de Dialectologie, Toulouse) n.s. 5:205-208.
 247. Recoules, A. 1993. Toponymie rouergate: de Ricestar à Réquista. Revue du Rouergue 35:407-416.
 248. Reichel, Karl. 1993-1994. L'Auvergne lexicale. Bizà Neirà [Cercle Terre d'Auvergne] 78:30-35; 79:19-23; 80:25-29; 81:28- 31; 83 (1994):22-27.
 249. Rey, M. 1993. Un exemple de toponymie occitan: Trausse-Minervois. Lenga e païs d'oc 25:25-34.
 250. Ricketts, Peter. 1992. Le Cas Ezra Pound. In Flor enversa (Toulouse: Conservatoire Occitan), p. 100-104.
 251. Rieger, Angelica. 1994. Le Chansonnier de Domna Blanchemain, trobairitz. Essai de reconstitution (d'après Francesco da Barberino). In ACILPR XIX , vol. 7, ( Filoloxía medieval e renacentisa: Crítica textual e edición de textos, Historia e crítica literarias ), p. 57-78.
 252. Rigosta, Jean. 1994. Parli occitan: manual d'iniciacion (edicion lengadociana) . rev. ed. [n.p.]: IEO & Escòla Occitana d'Estiu. 126 p.
 253. Rogers, Kenneth H. 1993. New Languages for Old: Linguistic Planning in the Minority Languages of Western Europe. In Jesse Levitt, Leonard R. N. Ashley & Kenneth H. Rogers, eds., Language in Contemporary Society (New York: American Society of Geolinguistics), p. 31-38.
 254. Rosenstein, Roy. 1995. Translation. In F.R.P. Akehurst & Judith M. Davis, eds., Handbook of the Troubadours (Berkeley & Los Angeles: Univ. of California Press), p. 334-348.
 255. Rostaing, Charles. 1994. Toponymie de la Provence depuis les origines jusqu'aux invasions barbares . Marseille: Laffitte. 480 p.
 256. Roux, Jean. 1994. Eléments de géographie linguistique et d'onomastique du Périgord . Périgueux: Novemlum/IEO-Périgord. 22 p.
 257. Runnalls, Graham, éd. 1994. Les Fragments du Mystère auvergnat de Sainte Agathe . étude et texte. Montréal: CERES. 67 p. (Coll. Inedita & Rara, 9.)
 258. Salies, Pierre. 1993. Saintes Scarbes: un curieux nom toulousain. Archistra 109:35-37. [ Santas Carvas , Chanson de la croisade albigeoise XXIII]
 259. Santano Moreno, Julián. 1992. Anularius / anellarius en occitan et en français. Nouvelle Revue d'Onomastique 19-20:21-32.
 260. S[auvages], abbé de. Repr. 1993. Dictionnaire languedocien-français . 1st ed., Nîmes, 1756. Nîmes: Lacour. xxxi + 576 p. (Rediviva.)
 261. Sauzet, Patrick & Josiane Ubaud. 1995. Le Verbe occitan : guide complet de conjugaison . Aix-en-Provence: Edisud.
 262. Schmidt, Joël. 1992. Le Royaume wisigoth de Toulouse . Paris: Perrin. 195 p.
 263. Schulze-Busacker, Elisabeth. 1995. Topoi. In F.R.P. Akehurst & Judith M. Davis, eds., Handbook of the Troubadours (Berkeley & Los Angeles: Univ. of California Press), p. 421-440.
 264. Sibille, Jean. 1994. Los temps subrecompausats dels verbes conjugats ambe èsser . Estudis Occitans 15:27-34.
 265. Soignet, Michel. 1989-1990. La Diglossie franco-occitane: aspects historiques et sociolinguistiques. In Annales Universitatis Scientiarum Budapesinensis Phil. Mod. 19:263-269.
 266. Soutou, André. 1994. Ancien provençal man bes / marves `mains jointes' (XIe-XIIIe s.). RLR 98/2:457-463. [< *bissus `doublé']
 267. Soutou, André. 1993. Le Nom et les armes parlantes de Compeyre (Aveyron). Revue du Rouergue 35:417-424. [not Dauzat- Rostaing's * cumpetra , but * cumpetru(m)
 268. Soutou, André. 1994. L'Hospital de Ma Dona S. Maria della Tregena sur la Voie Roumive (Commune du Cros, Hérault). Bulletin de la Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l'Hérault 17:73-80. [ tregena `mule track']
 269. Stefenelli, Arnulf. 1992. Das Schicksal des lateinischen Wortschatzes in den romanischen Sprachen . Passau: Wissenschaftsverlag Richard Rothe. 365 p. (Passauer Schriften zu Sprache und Literatur, 6.)
 270. Stimm, Helmut & Wolf-Dieter Stempel. 1995. Dictionnaire de l'occitan médiéval . Ouvrage entrepris par Helmut Stimm, poursuivi et réalisé par Wolf-Dieter Stempel. Vol. 1, fasc. 1. Tübingen: Niemeyer. p. 1-80. [total: 6 vol. of 6 fasc. each, to be published at rate of 1-2 fasc. per year]
 271. Switten, Margaret L. 1995. Music and Poetry in the Middle Ages: A Guide to Research on French and Occitan Song . New York: Garland. xxxi + 452 p. (Garland Medieval Bibliographies, 19.)
 272. Tanet, Chantal & Tristan Hordé. 1994. Dictionnaire des noms de lieux du Périgord . Périgueux: Fanlac. 445 p.
 273. Taupiac, Jacme. 1992. La Traduction d'une autra lenga en occitan. In Flor enversa (Toulouse: Conservatoire Occitan), p. 60-63.
 274. Taupiac, Jacme. 1994. Cáurs! Occitans! 63:9.
 275. Taupiac, Jacme. 1994. Gramàtica occitana . Gramàtica elementària de l'occitan estandard. Toulouse: IEO. 93 p.
 276. Taupiac, Jacme. 1994. La taula. L'Occitan 110:8.
 277. Tausend, Monika, éd. 1995. Die altokzitanische Version B der Legenda Aurea . Tübingen: Niemeyer. xiii + 807 p. (Beihefte zur ZrP, 262.) [Ms. paris Bibl. nat., n.acq.fr. 6504]
 278. Taylor, Mark N. 1993. The Lyrics of the Troubadour Marcabru: Vocabulary for Love as an Aid to Chronology. Neuphilologische Mitteilung 94/3-4:323-344.
 279. Taylor, Robert. 1995. Bibliography. In F.R.P. Akehurst & Judith M. Davis, eds., Handbook of the Troubadours (Berkeley & Los Angeles: Univ. of California Press), p. 467-474.
 280. Teulat, Roger. 1994. Considérations sur la prononciation de la lettre u en occitan avant la Croisade. In Arno Krispin, ed., Les Troubadours et l'état toulousain avant la Croisade (1209) (Bordes: CELO & William Blake et Co.), p. 93-102.
 281. Théron, E. 1994. L'Histoire de Tulle à travers ses fontaines. Lemouzi 130:105-114; 131:97-105; 132:66-72. [130: la Font- Chambon, la Fontaine-Sent-Jacme; 131: Fontaine de Garinet; 132: Fontaine de Sainte-Ursule]
 282. Thomas, Patrick Michael. 1993. The Vowel Mosaic in the cansos of Bernart de Ventadorn. Acta Neophilologica 26:9-15.
 283. Truc, René. 1991. Les Noms de lieux du Vercors . Essai de toponymie régionale. Die. 136 p.
 284. Tuaillon, Gaston. 1993. Aires de dégénérescence lexicale. Géolinguistique 5:187-204.
 285. Turlan, J. 1994. Nostra lenga. Revue du Rouergue 37:97-98.
 286. Ubaud, Josiane. 1993. La vegetacion mediterranea. Lenga e païs d'oc 25:3-24.
 287. Ubbink-Stouthamer, T. E. 1992. Expériences de traduction de la prose de Max Roqueta en néerlandais: Une figuièra per Caçòla (Verd Paradis II ). In Flor enversa (Toulouse: Conservatoire Occitan), p. 86-90.
 288. Vatteroni, Sergio. 1990. Le poesie de Peire Cardenal. I. Studi Mediolatini e Volgari 36:73-259.
 289. Vatteroni, Sergio. 1993. Le poesie de Peire Cardenal. II. Studi Mediolatini e Volgari 39:105-218.
 290. Vatteroni, Sergio. 1994. Le poesie de Peire Cardenal. III. Studi Mediolatini e Volgari 40:119-202.
 291. Venture, R. Le Rôle de l'Association "Lou Prouvençau a l'Escolo" dans la renaissance provençale après 1945. In Philippe Blanchet, ed., Nos langues et l'unité de l'Europe (Louvain-la-Neuve: Peeters), p. 76-77.
 292. Vesòla, J. 1992-1993. Un testament de 1529 en lenga nòstra. La Cabreta 127:13; 128-129:21-22. [édition du testament de Joan Canet, marchand de Laròca]
 293. Vèsola, J. 1993. Troç d'un terrier en lenga nòstra de 1428. La Cabreta 132:8 [ed. of an extract from a rent book for the castellany of Glénat (Cantal), inserted in an 18th-c. document]
 294. Veyrac, J.-L. 1993. L'un e lo multiple. La lenga, del marcatge identitari a la comunautat universala. Oc 309:33-38.
 295. Wüest, Jakob. 1993. Chartes occitanes et chartes latines au XIIe s. In AIEO II (Torino: Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche), vol. 2, p. 907-919.
 296. Zufferey, François. 1994. La Partie non-lyrique du chansonnier d'Urfé. RLR 98:1-29.
 
Key to Occitan
 
PORTUGUESE: John B. Jensen, Florida International University (1996)
Key
 1. Academia das Ciências de Lisboa. 1993. Dicionário da Língua Portuguesa, Tomo I (A-Azurar) . Reprodução Facsimilada Assinalando o II Centenário da Edição. Estudo Linguístico do 1o. Dicionário da Academia (1973) por João Malaca Casteleiro. Lisbon.
 2. Acquaviva, Marcus Cláudio. 1994. Etimologias e Expressões Pitorescas. SP: Icone Editora. 185 pp.
 3. Adragão, José Victor; Edite Estrela et al. 1995. Novo Acordo Ortográfico: Afinal, o que Vai Mudar? Inclui: Texto integral do Acordo; Lista das Palavras que Alteram a Grafia; Introdução; Comentários. Lisbon.
 4. Almeida, Napoleão Mendes de. 1993. Dicionário de Questões Vernáculas. 2a ed. SP: LCTE, 1993 618 pp.
 5. Almeida Filho; José Carlos P.; Ana Cecília Bizon et al. 1995. Português para Estrangeiros, Interface com o Espanhol. Campinas. (Col. Linguagem/Ensino).
 6. Altman, Maria Cristina F. S. 1994. Trinta anos de linguística brasileira e auto-afirmação profissional. DELTA 10:389-408.
 7. Alves, Joana Lopes Alves. 1993. A Linguagem dos Pescadores da Ericeira . Lisbon.
 8. Amaral, Maria Augusta; Amândio Coutinho, et al. 1994. Para uma Gramática da Língua Gestual Portuguesa. Lisbon. (Col. Universidade, Série Linguística)
 9. Andrade, Ernesto d'. 1994. Dicionário Inverso do Português. Lisbon: Cosmo.
 10. Antunes, Irandé Costa. 1994. O papel da repetição na construção textual. ABRALIN 131-138.
 11. Associação de Linguística e Filologia da América Latina. 1992, 1993. Congreso de la ALFAL (9th: 1990) Campinas, São Paulo, Brasil. Atas do IX Congresso Internacional da Associação de Linguística e Filologia da América Latina: Campinas, SP, agosto de 1990. Campinas: Univ. Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, 2 vols.
 12. Athayde, Francisca et al. [1994]. Dicionário Sintáctico de Verbos Portugueses. Coimbra: Almedina. 449 pp.
 13. Barros, Diana Luz Pessoa de. 1994. Preconceito e separatismo no discurso: Um discurso separatista. ABRALIN 15:223-229.
 14. Barros, Kazue Saito M. de. 1994. A interação em sala de aula: Relação entre ações tópicas e marcadores conversacionais. ABRALIN 15:171-179.
 15. Benson, Carolyn Joy. 1995. Teaching Beginning Literacy in the `Mother Tongue:' A study of the Experimental Crioulo/Portuguese Primary Project in Guinea-Bissau. University California at Los Angeles Ph.D. Dissertation, 1994. 421 pp. DAI 55:3432A.
 16. Blayer, Irene Maria Ferreira. 1995. Aspects of the Vocalic System in the Speech of the Azores Islands. U. of Toronto Ph.D. Dissertation, 1992. 314 pp. DAI 55:3828A.
 17. Brandão, Sílvia Figueiredo. 1995. Estratégias argumentativas no texto APERJ. ABRALIN 17:92-99.
 18. Brito, Célia. 1994. Uma proposta funcionalista. ABRALIN 15:80-87.
 19. Brito, Lucinda Ferreira and Remi Langevin. 1994. Negação em uma língua de sinais brasileira. DELTA 10:309-328.
 20. Busse, Winfried; Francisca Athayde et al. Dicionário Sintáctico de Verbos Portugueses. Coimbra: Almedina. 449 pp.
 21. Callou, Dinah Maria I. 1995. A linguagem do Rio de Janeiro: Do rural ao urbano. Quadro Histórico. ABRALIN 17:87-91.
 22. Campos, Odette G. L. Altmann de Souza. 1994. Tempo verbal: Um problema de categorização. ABRALIN 15:109-114.
 23. Cançado, Marcia. 1995. A Teoria da Proeminência de Grimshaw e os Psico-Verbos do Português Brasileiro. DELTA 11:279- 299.
 24. Cardoso, Suzana Alice Marcelino. 1994. A Língua do Nordeste (re)vivida 60 anos depois. ABRALIN 15:39-50.
 25. Carvalho, Maria Maria José Albarran. 1991. Aspectos Sintácticos-Semânticos dos Verbos Locativos no Português Oral de Maputo. Lisbon.
 26. Carvalho, Nelly Medeiros de. 1994. Linguística e qualidade de ensino. ABRALIN 15:231-232.
 27. Castilho, Ataliba T. de; Giselle Machline de O. de Silva; and Dante Lucchesi. 1995. Informatização de acervos da língua portuguesa. ABRALIN 17:143-154.
 28. Cerqueira, Vicente C. 1995. A aquisição de língua materna, a gramática universal e as gramáticas infantis. ABRALIN 17:55- 63.
 29. Coelho, Adolfo. 1995. Os Ciganos de Portugal: Com um Estudo sobre o Calão. Lisbon: Publicações Dom Quixote. 1995. 291 pp.
 30. Costa, Joaquim Ribeiro. 1993. Toponímia de Minas Gerais: Com Estudo Histórico da Divisão Territorial Administrativa. Belo Horizonte: Editora Itatiaia. 429 pp.
 31. Costa, Maria Cristina Rigoni. 1995. Estratégias argumentativas no texto NURC. ABRALIN 17:109-122.
 32. Coutinho, Inês and Luísa Alegria. 1995. Português a Brincar. Lisbon.
 33. Cunha, Maria Angélica Furtado da and Nubiacira Fernandes de Oliveira. 1994. Referencialidade e definitude nas negativas. ABRALIN 15:95-101.
 34. Cunha, Maria Jandyra and Percília Santos. 1995. A educação de professores /pesquisadores em português para falantes de outras línguas: A experiência da UnB. ABRALIN 17:123-129.
 35. Cunha, Maria Jandyra and Percília Santos. 1994. Educação de professores de L2: Proposta para uma agenda 21. ABRALIN 15:279-283.
 36. Cyrino, Sônia Maria Lazzarini. 1995. A natureza da mudança diacrônica: O objeto nulo do português brasileiro. ABRALIN 17:41-48.
 37. Duarte, Yara. 1995. O uso de estratégias na aprendizagem dos tempos verbais. DELTA 11:1-26.
 38. Dyson, Peter. 1995. Dicionário de Redes. Inglês-Português, Português-Inglês. Rio de Janeiro: Campus. 400 pp.
 39. Endruschat, Annett, Mário Vilela, et al. 1994. Verbo e Estruturas Frásicas. Actas do IV Colóquio Internacional de Linguística Hispânica (Leipzig, 22-25 de Novembro de 1993). Porto.
 40. Faria, Isabel Hub; Rui Vieira de Castro; et al. 1994. Variação Linguística no Espaço, no Tempo e na Sociedade. Lisbon.
 41. Faria, Isabel Hub and Maria João Freitas. 1995. Studies on the Acquisition of Portuguese: Papers presented to the First Lisbon Meeting on Child Languages, with Special Reference to Romance Languages, University of Lisbon, June 14-17, 1994. Lisbon.
 42. Fávero, Leonor Lopes. 1994. As idéias linguísticas em Portugal, nos séculos XVI, XVII e XVIII. ABRALIN 15:13-38.
 43. Feijó, Luiz Cesar Saraiva. 1994. A Linguagem dos Esportes de Massa e a Gíria no Futebol. Rio de Janeiro: UERJ, Tempo Brasileiro, 1994. 151 pp.
 44. Fernandes, Rogério. 1994. Os Caminhos do ABC: Sociedade Portuguesa e Ensino das Primeiras Letras: Do Pombalismo a 1820. Porto: Porto Editora. 734 pp.
 45. Fernandes, A. de Almeida. 1991-1993. Livro das Doações de Tarouca: Leitura, Sumários e Notas. Braga: Câmara Municipal de Tarouca. 1991-1993 3 vol.
 46. Fernández González, José Ramón. 1993. La Inflexión /a/ > /e/ en la Romania: El fenómeno en la Beira Baixa Portuguesa y en el Valle de Ancares (León). Coimbra (Separata).
 47. Ferreira, Carlota. 1995. A Geografia Linguística no Brasil. DELTA 11:255-277.
 48. Figge, Hg. von Udo L. 1994. Portugiesische und portugisische-deutsche Lexikographie. Tübingen: Niemeyer. 216 pp.
 49. Fiorin, José Luiz. 1994. Preconceito e separatismo. ABRALIN 15:217-222.
 50. Fonseca, Joaquim. 1994. Pragmática Linguística. Introdução, Teoria e Descrição do Português. Porto: Porto Editora. (Col. Linguística, no. 5)
 51. Fonseca, Fernanda Irene; Aida Santos; et al. 1994. Pedagogia da Escrita. Perspectivas. Porto. (Col. Linguística no. 4)
 52. Franca, Rubem. 1994. Arabismos: Uma Mini-enciclopédia do Mundo Árabe . Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife: Editora Universitária, UFPE. 205 pp.
 53. Fundo, Kátia Henriques do. 1994. Distribuição e interseção das novas variáveis. ABRALIN 15:256-261.
 54. Galembeck, Paulo de Tarso. 1994. Tempo verbal e construção do ato conversacional. ABRALIN 15:122-128.
 55. Garcez, Pedro M. 1995. The Debatible 1990 Luso-Brazilian Orthographic Accord. Language Problems and Language Planning 19:151-178.
 56. Gobbes, Adilson, et al. 1995. Erros Correntes da Língua Portuguesa: Dicionário de Questões de Linguagem. SP. Editora Atlas. 180 pp.
 57. Gonçalves, Milton J. 1993. Tira-teimas de Português. Rio de Janeiro: Presença. 112 pp.
 58. Guedes, Ana Maria; Rui Guedes; et al. 1994. Dicionário Prático de Conjugação dos Verbos da Língua Portuguesa. Lisbon: Venda Nova/Bertrand Editora. (Col. Dicionários)
 59. Hundt, Christine. 1994. Untersuchungen zür portugiesischen Phraseologia. Wilhelmsfeld: G. Egert. 195 pp.
 60. Jensen, John B. 1995. Writing Portuguese Electronically: Spontaneous Spelling Reform. Hispania 78:837-845.
 61. Kleiman, Angela B. 1994. Por um enfoque interpretativo crítico dos marcadores da interação. ABRALIN 15:180-186.
 62. Kleiman, Angela B. 1995. Necessidades de pesquisa transcultural para o ensino de português como segunda língua. ABRALIN 17:130-136.
 63. Koch, Ingedore Grunfeld and Luiz Carlos Travalia. 1993. Texto e Coerência. 2a. ed. São Paulo. (Biblioteca de Educaçao Série 5--Estudos de Linguagem, no. 4).
 64. Koch, Ingedore G. Villaça. 1994. Funções retóricas e interativas da repetição. ABRALIN 15:153-158.
 65. Magalhães, Maria Izabel S. 1994. Linguagem oral, discriminação e poder. ABRALIN 15:210-216.
 66. Maia, Antonio da Silva. 1994. Dicionário Complementar: Português-Kimbundo-Kikongo (línguas nativas do centro e norte de Angola). 2nd ed. Lisbon: Cooperação Portuguesa. 658 pp.
 67. Marchuschi, Luiz Antônio. 1994. É possível ensinar a fala? ABRALIN 15:202-209.
 68. Mariz, Vasco, Coord. 1995. Antônio Houaiss: Uma Vida. Homenagem de Amigos e Admiradores em comemoração de seus 80 anos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 269 pp.
 69. Mateus, Maria Helena; António Horta Branco; et al. 1995. Engenharia da Linguagem. Lisbon.
 70. Mioto, Carlos and Maria Cristina Figueiredo Silva. 1995. WH QUE = WH É QUE? DELTA 11:301-312.
 71. Mollica, Maria Cecília. 1994. Funções diferentes de "variantes" ou equivalência semântico-funcional em variação. ABRALIN 15:74-79.
 72. Mollica, Maria Cecília. 1994. Redes sociais em grandes cidades. ABRALIN 15:269-278.
 73. Mollica, Maria Cecília. 1995. Iconicidade e mudança em línguas de sinais. DELTA 11:161-168.
 74. Monjour, Alf. 1995. Le suffixe diminutif portugais -im. Travaux de Linguistique et de Philologie 33-34:295-311.
 75. Morais, Maria Aparecida Torres. 1995. Mudanças na colocação dos clíticos na história do português. ABRALIN 17:32-40.
 76. Mota, Jacyra Andrade. 1994. Consoantes constritivas implosivas e vogais pretônicas no Nordeste. ABRALIN 15:233-237.
 77. Moura, Denilda. 1995. Diversidade linguística e preconceito social. ABRALIN 17:49-51.
 78. Moura, Ivone de. 1995. Por Outras Palavras: Dicionário das Frases Idiomáticas mais Usadas na Língua Portuguesa. Lisbon.
 79. Neto, Regina Stela Bessa. 1994. Conexão: Uma sobrefunção da repetição lexical em narrativas. ABRALIN 15:148-152.
 80. Neves, Maria Helena de Moura. 1994. A gramática funcional. ABRALIN 15:76-73.
 81. Nunes, Jairo. 1995. Ainda o Famigerado SE: The Loss of Anaphoric Clitics in Brazilian Portuguese. DELTA 11:201-240.
 82. Oliveira, Col. Aleu António Aires. 1993. Presença Militar na Língua Portuguesa. Coordenação de Paula Gameiro. Lisbon: Defesa Nacional. 198 pp.
 83. Oliveira, Marilza de. 1995. Sujeito nulo, uma propriedade sempre disponível para crianças de língua italiana. ABRALIN 17:64-72.
 84. Orlandi, Eni Puccinelli. 1994. O lugar das sistematicidades linguísticas na Análise do Discurso. DELTA 10:295-308.
 85. Paiva, Maria da Conceição de. 1994. Funções discursivas da ordenação de cláusulas: Anteposição/Posposição de cláusulas: Duas faces da mesma moeda. ABRALIN 15:53-58.
 86. Paiva, Maria da Conceição de. 1994. Nova abordagem de velhos fenômenos. ABRALIN 15: 262-267.
 87. Paiva, Maria da Conceição de. 1995. Empregos do PORQUE no discurso oral. DELTA 11:27-40.
 88. Paiva, Maria da Graça Gomes. 1994. Linguística aplicada e educação: Relfexões preliminares. ABRALIN 15:284-288.
 89. Paiva, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e. 1995. Imperialismo linguístico e identidade cultural: O caso da presença do inglês no Brasil. ABRALIN 17:11-22.
 90. Pardal, Ernesto d'Andrade. 1994. Temas de Fonologia. Lisbon: Edições Colibri. 138 pp.
 91. Passos, Teresa Ferrer. 1994. Fernão de Oliveira: 1o. Gramático de Língua Portuguesa. Lisbon: Edições Gazeta de Poesia. 1994. 95 pp.
 92. Paulino, Francisco Faria, Maria Ceionor C. Buescu, et al. 1992. A Galáxia das Línguas na Época da Expansão. Lisbon.
 93. Pereira, Cilene da Cunha and Paulo Roberto Dias Pereira. 1995. Miscelânia de Estudos Linguísticos, Filológicos e Literários in Memoriam Celso Cunha. Rio de Janeiro.
 94. Peres, Joao Andrade. 1995. Áreas Críticas da Língua Portuguesa. Lisbon: Caminho. 538 pp.
 95. Pinto, Maria da Graça L. Castro. 1994. Desenvolvimento e Distúrbios da Linguagem. Porto: Porto Editora. 253 pp. (Col. Linguística, no. 3)
 96. Pinto, Milton José. [1994]. As Marcas Linguísticas de Enunciação: Esboço de uma Gramática Enunciativa do Português. Rio de Janeiro: Numen Editora. 163 pp.
 97. Portugisisk-danks ordbog: forste storre portugisisk-danske ordbog med europaeisk-portugisiske ord = Dicionário português dinamarquês = o primeiro maior dicionário luso-dinamarquês. 1995. Udg 2 (Hellerup): Forlaget LINGUA. 102 pp.
 98. Preti, Dino. 1994. Homens x mulheres, na conversação entre idosos velhos. ABRALIN 15:193-201.
 99. Prieto, Maria Helena de Teves Costa U.; Maria Isabel G. Torres; et al. 1995. Do Grego e do Latim ao Português. Lisbon. (Col. Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas).
 100. Prieto, Maria Helena de Teves Costa U.; Abel Nascimento Pena; et al. 1995. Índices de Nomes Próprios Gregos e Latinos. Lisbon. (Col. Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas).
 101. Ribeiro, Ilza. 1995. Questões sobre a ordem dos constituintes no português arcaico e no português clássico. ABRALIN 17:23- 31.
 102. Rodrigues, Angela C. S. 1994. Concordância verbal no português falado no Brasil: Uma abordagaem funcionalista. ABRALIN 15:115-121.
 103. Rojo, Roxane H. R. 1995. Interação e Discurso Oral: Questões de aquisição de linguagem e de letramento emergente. DELTA 11:65-90.
 104. Roncarati, Cláudia. 1994. Repetição e saliência na construção do texto oral: Questões e aplicações. ABRALIN 15:139-147.
 105. Ruben, Maria Victoria Rébori. 1995. Argumentação e debates linguísticos no Brasil. DELTA 11:133-160.
 106. Sá, Maria da Piedade Moreira de and Dóris de Arruda C. da Cunha. 1994. Considerações acerca de algumas variantes de ver e vir . ABRALIN 15:238-242.
 107. Sarmento, Manoel Soares. 1994. Elementos para uma definição de elipse nominal: Uma abordagem sistêmico-funcional. ABRALIN 15:88-94.
 108. Senna, Luiz Antonio Gomes. 1994. Modelos mentais na linguística pre-Chomskyana. DELTA 10:339-372.
 109. Signorini, Inês. 1994. Interação em sala de aula: Marcas discursivas dos níveis de análise do mal entendido por parte do professor falante primário. ABRALIN 15:187-191.
 110. Signorini, Inês. 1995. Letramento e legitimidade de poder em contextos institucionais. DELTA 11. 185-200.
 111. Silva, Giselle Machline de Oliveira e. 1994. Velhas e novas (histórico). ABRALIN 15:243-249.
 112. Silva, Giselle Machline de Oliveira e. 1995. Estratégias aregumentativas no texto PEUL. ABRALIN 17:100-108.
 113. Silva, Rosa Virgínia Mattos e. 1995. A sócio-história do Brasil e a heterogeneidade do português brasileiro: Algumas relfexões. ABRALIN 17:73-86.
 114. Silva, Vera Lúcia Paredes P. 1994. Funcionalismo e gramática: O caso dos pronomes-sujeito. ABRALIN 15:59-65.
 115. Silvas Filho, O. Prontuário: Erros Corrigidos de Português: Ortografia, Sintaxe, Fonética. 1a. ed. Lisbon: Texto Editora. 1994. 205 pp.
 116. Simões, Guilherme Augusto. 1993. Dicionário de Expressões Populares Portuguesas; Arcaismos, Regionalismos, Calão e Gíria, Ditos, Frases Feitas, Lugares Comuns, Aportuguesamentos, Estrangeirismos e Curiosidades da Linguagem. 3a. ed. Lisbon: Publicações Dom Quixote. 700 pp.
 117. Schmidt-Radefeldt, Jürgen, ed. 1993. Simiótica e Linguística Portuguesa e Românica: Homenagem a José Gonçalo Herculano de Carvalho. Tübingen: Gunter Narr Verlag Tübingen. 353 pp.
 118. Shorthall, Terry and Peter Garrett. 1994. Learner Judgments of the Effectiveness and Enjoyability of Pairwork, Group, and Whole Class Work: Preliminary data from Brazil. DELTA 10:373-388.
 119. Souto Maior, Mário. 1994. Geografia Vocabular do Pau Através da Língua Portuguesa. Recife: 20-20 Comunicacao e Editora. 128 pp.
 120. Tarallo, Fernando Luiz. 1995. A sociolinguística NA (e DA) alfabetização. DELTA 11:91-132.
 121. Teixeira, Elizabeth Reis. 1995. O erro na aquisição do português: L1 e L2. ABRALIN 17:137-142.
 122. Van Den Besselaar, José. 1994. As Palavras têm a sua História. Braga. (Col. Humanidades, no. 10)
 123. Vilela, Mário. 1994 Tradução e Análise Contrastiva: Teoria e Aplicação. Lisbon: Caminho. 170 pp. (Col. Universitária-- Série Linguística).
 124. Vilela, Mário. 1995. Ensino da Língua Portuguesa: Léxico, Dicionário, Gramática. Coimbra.
 125. Vilela, Mário. 1995. Gramática da Língua Portuguesa: Gramática da Palavra; Gramática da Frase; Gramática de Texto. Coimbra.
 126. Voese, Ingo. 1995. Preconceito linguístico e ideologia. ABRALIN 17:52-54.
 127. Wangenheim, Aldo von. 1993. Dicionário Técnico de Informática Alemão-português, português-alemão = Worterbuch der informatik: deutsch-portugiesisch, portugiesisch-deutch. Florianopolis: Editora da SFSC, Editora Papa-Livro. 235 pp.
 128. Weisert, Conrad, et al. 1994. Dicionário de Programação: Inglês-Português e Português-Inglês. Rio de Janeiro: Campus.
 129. Wetzels, W. Leo. 1995. Mid-vowel Alternation in The Brazilian Portuguese Verb. Phonology 12:281-304.
 130. Zanoto, Maria Sophia. 1995. Metáfora, cognição e ensino de leitura. DELTA 11:241-254.

 
Key to Portuguese

 
RHETO-ROMANCE: Kenneth H. Rogers, University of Rhode Island (1996)

GENERAL

 1. Gsell, Otto. 1992. Review of Giovan Battisti Pellegrini, La genesi del retoromanzo (o ladino) (Tübingen: Niemeyer, 1991) in Ladinia 16, pp. 207-221.
 2. Holtus, Günter, and Johannes Kramer. 1994. Neuere Arbeiten zum Bündnerroman-ischen, Dolomitenladinischen und Friaulischen (1989-1992). Annalas de la Societad Retorumantscha 107, pp. 99-134.
 3. Pellegrini, Giovanni Battista. 1995.. Il Cisalpino e il retoromanzo, in Emanuele Banfi et al., eds., Italia settentrionale: crocevia di idiomi romanzi: Atti del convegno internazionale di studi, Trento, 21-23 ottobre 1993 (Tübingen: Niemeyer).
 4. Rogers, Kenneth H. 1994. Rheto-Romance: The Geolinguistics of Three Romance Languages. Geolinguistics 20, pp. 110-118.
 5. Skubic, Mitja. 1994. Review of Giovan Battista Pellegrino, La genesi del retoromanzo (o ladino), in Linguistica (Ljubljana) 34, pp. 154-156.
 6. Tekavcic, Pavao. 1994. La componente lessicale retoromanza nel dizionario etimologico della lingua croata o serba di Petar Skok. Ce fastu? 70, pp. 167-181.
 7. __________. 1992. Gli idiomi retoromanzi nella Enciclopedia limbilor romanice. Ladinia 16, pp. 163-168.

FRIULIAN

 1. Bonifacio, Marino.. 1994. Cognomi comuni all'Istria e al Friuli. Sot la Nape 46, pp. 129-131.
 2. Corbatto, Alberto. 1995. Vocabolario della parlata gradese: vocabolario fraseologico/ presentazione di Manlio Cortellazzo. Monfalcone: Edizioni della Laguna. 365 pp.
 3. Costantini, Enos. 1994. Neotoponomastica transaquense: I nomi ufficiali di vie e piazze nel comune di Trasaghis. Sot la Nape 46, pp. 131-138.
 4. Francescato, Giuseppe, and Paola Solari Francescato. 1994. Timau: Tre lingue per un paese. Galatina: Congedo. 339 pp.
 5. Frau, Giovanni. 1993. Friuli. Rivista Italiana di Dialettologia 17, pp. 277-332.
 6. Goldberg, John R. 1991-93. Rivignano Friulian Morphology - An Introduction. Orbis 36, pp. 20-34.
 7. Iliescu, Maria. 1994. Il posto del friulano tra gli idiomi romanzi. Ce fastu? 70, pp. 7-14.
 8. Marcato, Carla. 1994. Parlare giovane in Friuli. Alessandria: Edizioni dell'Orso. 163 p.
 9. Nazzi, Gianni. 1993. Defriulanizzazione di Gorizia. Udine: Culturâl Acuilee - Ist. di Studis Furlans. 42 pp.
 10. Nieddu, Giovanna. 1994. Toponomastica e interferenze linguistiche a Sappada. Dolomiti 17, pp. 49-54.
 11. Peressi, Lucio. 1994. Disponibilità e proposte dei docenti per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana. Ce fastu? 70, pp. 281-293.
 12. Repetti, Lori. 1994. Degenerate Syllables in Friulian. Linguistic Inquiry 25, pp. 186-193.
 13. Spinozzi Monai, Liliana, and Giuseppe Francescato. 1994. Dal Friuli alla Russia: Mezzo secolo di storia e di cultura: In margine all'epistolario (1875-1928) Jan Baudouin de Courtenay. Udine: Soc. Filol. Friulana. 242 pp.
 14. Toniutti, Giancarlo. 1994. Introduzione alla toponomastica del comune di Taipana. Sot la Nape 46, pp. 122-128.

LADIN

 1. Angelini, Andrea, and Ester Cason. 1993. Oronimi bellunesi: Ampezzo, Auronzo, Comelico. Belluno: Fondazione G. Angelini.
 2. __________. 1993. Oronimi bellunesi: centro Cadore: Pieve, Domegge, Lozzo. Belluno: Fondazione G. Angelini.
 3. Banfi, Emanuele. 1995. La lingua delle lettere dal Brasile di un migrante ladino a metà Ottocento, in Emanuele Banfi et al., eds., Italia settentrionale: crocevia di idiomi romanzi: Atti del convegno internazionale di studi, Trento, 21-23 ottobre 1993 (Tübingen: Niemeyer), pp.
 4. Bauer, Roland, and Hans Goebl. 1992. Arbeitsbericht 7 zum ALD I. Ladinia 16, pp. 169-184.
 5. Belardi, Walter. 1994. Profilo storico-politico della lingua e della letteratura ladina. Roma: Dipartimento di studi glottoantropologici, Università La Sapienza/Calamo Editore. 254 pp.
 6. __________. 1993. La questione del "Ladin dolomitan." (Studi Ladini, XVIII). Bolzano: Union Maestri Ladins di Badia.
 7. Bernardi, Rut. L ladin dla Dolomites: Planificazion, elaboraziun y normalisazion tres standardisazion. Mondo ladino 17, pp. 37-65.
 8. Craffonara, L. 1993. Von "einhörnigen" Brüdern und anderen kuriosen Ausdrücken. Volksetymologisches aus dem Sellaladinischen, in Bauer, Roland, et al, eds., Varietas Delectat, Vermischte Beiträge zur Lust an romanischer Dialektologie ergänzt um Anmerkungen aus verwandten Disziplinen (Wilhelmsfeld: Gottfried Egert Verlag), pp. 47-58.
 9. Dutto, Mario G. and Pietro Lucisano. 1993. Alfabetizzazione e capacità di lettura in Val di Fassa: Primi risultati della ricerca IEA-SAL nelle scuole dell'obbligo. Mondo ladino 17, pp. 117-145.
 10. Forni, Marco. 1994. Pitla bibliografia tematica en cont dla Ladinia dal 1980 al 1994 dantaldut dl raion de Gherdëina. Urtijëi: Union di Ladins de Gherdëina. 46 p.
 11. __________, and Erica Pitscheider. 1993. L'alpinism: Döes mans da se trá sö/Doi mans da se tré su. San Martin de Tor: Inst. Culturel Ladin "Micurà de Rü." 79 p.
 12. Goebl, H. 1995. Che cos'è un geotipo? Il problema dell'unità ladina intesa in chiave ascoliana, in Emanuele Banfi et al., eds., in Emanuele Banfi et al., eds., Italia settentrionale: crocevia di idiomi romanzi: Atti del convegno internazionale di studi, Trento, 21-23 ottobre 1993 (Tübingen: Niemeyer).
 13. __________. 1994. Unterwegs zum ALD I: Ein Werkstattbericht. Annalas de la Societad Retorumantscha 107, pp. 87-98.
 14. Gsell, Otto. 1992. Beiträge und Materialen zur Etymologie des Dolomitenladinischen (T-Z). Ladinia 16, pp. 129-162.
 15. __________. 1992. Review of Johannes Kramer, Etymologisches Wörterbuch des Dolo-miten-Ladinischen (EWD), Bd. III, D-H (Hamburg: Buske Verlag, 1900) in Ladinia 16, pp. 223-240.
 16. Kattenbusch, Dieter. 1994. Die Verschriftung des Sellaladinischen: Von den ersten Schreibversuchen bis zur Einheitsgraphie. San Martin de Tor: Inst. Culturel Ladin "Micurà de Rü." 381 p.
 17. Pallabazzer, Vito. 1994. Aggiunte a "La geonomastica ladina dolomitica" di Erwin Valentini, in Gabriella Del Lungo Camiciotti and Fiorenza Granucci, eds., Studi in onore di Carlo Alberto Mastrelli (Florence: Unipress), pp. 173-185.
 18. ___________. 1993. La ladinità di Rocca Pietore dalle origini ai nostri giorni. Archivio per l'Alto Adige 87, pp. 303-314.
 19. __________. 1994. Terreni paludosi a asciutti nel lessico e nella toponomastica della regione dolomitica, in P. Cipriano et al., eds., Miscellanea di studi linguistici in onore di Walter Belardi, I & II (Rome: Calamo), pp. 675-688.
 20. Pellegrino, Giovan Battista. 1994. Una nuova concordanza balcanico-dolomitica: Venetus 'blu,' in P. Cipriano et al., eds., Miscellanea di studi linguistici in onore di Walter Belardi, I & II (Rome: Calamo), pp. 689-694.
 21. Plangg, Guntram. 1995. Interferenze nella toponomastica fassana, in Emanuele Banfi et al., eds., in Emanuele Banfi et al., eds., Italia settentrionale: crocevia di idiomi romanzi: Atti del convegno internazionale di studi, Trento, 21-23 ottobre 1993 (Tübingen: Niemeyer).
 22. Russo, Lorenza. 1994. Pallidi nomi di monti. Camminare nel territorio della Regole d'Ampezzo: tra linguistica, natura e storia. Cortina d'Ampezzo: Regole d'Ampezzo--Cooperativa di Cortina--Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo. 388 p.
 23. Sacco, Sergio. 1993. Il "Vocabolario" del Agordino: Analisi quantitativa. Dolomiti 16, pp. 54-56.

ROMANSH

 1. Arquint, Jachen Curdin. 1994. Un pèr ponderaziuns sur dal terz cudesch da lingua 'Her ed hoz' per las scuolas da l'Engiadina Bassa e da la Val Müstair. Annalas de la Societad Retorumantscha 107, pp. 11-34.
 2. Bauske, Bernd. 1994. Ist Bifruns Neues Testament eine reformierte Ubersetzung? Annalas de la Societad Retorumantscha 107, pp. 35-57.
 3. Bernardi, Ruth, et al.,eds. 1994. Handvörterbuch des Rätoromanischen: Wortschatz aller Schriftsprachen, einschliesslich Rumantsch Grischun, mit Angaben zur Verbreitung und Herkunft, I: A-M; II: N-Z; III: Indizes. Zurich: Offizin. 1567 p.
 4. Cathomas, Bernard. 1994. Die Sprache der Surselva. Naturfreunde Jahrbuch, pp. 44-45..
 5. Caviezel, Eva. 1993. Geschichte von Verschriftng, Normierung und Standardisierung des Surselvischen. (Romanica Raetica, 10) Chur: Societad Retorumantscha. 181 p.
 6. Clavadetscher, Otto P. 1994. Zum Problem der Schriftsprachen im mittelalterlichen Rätien. Annalas de la Societad Retorumantscha 107, pp. 59-63.
 7. Derungs, Heidi. 1992. Die Bündner Romanen und die Irredenta-Bewegung. Ladinia 16, pp. 185-204.
 8. Ebneter, Theodor. 1993. Strukturen und Realitäten: Aufsätze zur Romanität Graubündens und Norditaliens. (Romanica Helvetica, 110) Basel: Francke. xxvi, 329 p.
 9. Gartmann, Ines. 1994. Publicaziuns: Tscherna bibliografica. Annalas de la Societad Retorumantscha 107, pp. 371-376.
 10. Giger, Felix, et al. eds. 1994. DRG: Dicziunari Rumantsch Grischun, Stand 1993: 119: Ingrandir-inguotta; Stand 1994: 120: Inguotta-inqual. Chur: Inst. dal Dicziunari Rumantsch Grischun.
 11. Goebl, Hans. 1992. Review of Clau Solèr, Romanisch im Schams (Zürich: Universität Zurich, 1991) in Ladinia 16, pp. 241-243.
 12. Kattenbusch, Dieter. 1994. Anno 1663. Adÿ. 5 nouember...Protokoll eines Hexen prozesses im Münstertal. Annalas de la Societad Retorumantscha 107, pp. 340-356.
 13. Kraas, Frauke. 1993. Zur regionalen Stabilität des Rätoromanischen in Graubünden, in Eichinger, Ludwig M. and Joachim Raith, eds., Sprachkontakte: Konstanten und Variablen (Bochum: Brockmeyer), pp. 99-111.
 14. Linder, Karl Peter. 1994. El vol el quela 'Er selbst will sie': Die bündnerromanische Verwendung des Subjektspronomens im Sinne eines Identitätspronomens. Annalas de la Societad Retorumantscha 107, pp. 135-151.
 15. Liver, Ricarda. 1993. Probleme der altsurselvischen Morphosyntax: zum Desiderat einer Sprachgeschichte des Bündnerromanischen. VR 52, pp. 117-132.
 16. Oetzel, Annette. 1994. Die Nicht-Einhaltung der Inversion im Engadinischen und ihr Einfluss auf die Informationsstruktur. Annalas de la Societad Retorumantscha 107, pp. 153-171.
 17. Plangg, Guntram A. 1994. Zum Namen eines rätoromanischen Kinderspiels in Vorarlberg. Bludenzer Geschichtsblätter 16, pp. 44-51.
 18. Popovici, Victoria. 1995. Review of Theodor Ebneter, Syntax des gesprochenen Rätoromanischen (Tübingen: Niemeyer, 1994) in RLiR 59, pp. 224-230.
 19. Solèr, Clau. 1993. Diffusion de nouvelles terminologies: Travail pratique de la Lia Rumantscha à Coire, Suisse. Terminologies nouvelles 9, pp. 42-47.
 20. __________. 1994. Il romontsch--bia variaziun ell'unitad. Annalas de la Societad Retorumantscha 107, pp. 173-185.
 21. Spescha, Arnold. 1994. Vocabulari fundamental sursilvan: Plaids, construcziuns, sinonims, cuntraris. Chur: Cantunala per Mieds d'Instrucziun.
 22. Taraldsen, Knut Tarald. 1993. Reflexive Clitics in Two Rheto-Romance Dialects, in Guglielmo Cinque et al, eds., Paths towards Universal Grammar (Washington: Georgetown University Press), pp. 395-415.
 23. Widmer, Ambros. 1994. Erfahrungen eines Ortsnamen liebhabers am Beispiel des Gemeinde Disentis/Mustér. Annalas de la Societad Retorumantscha 107, pp. 269-274.

 
ROMANCE:  Thomas D. Cravens, Jill E. Destree-Blumer, and Vicenzo Fuschino
University of Wisconsin-Madison (1996)

 1. Acquaviva, Paolo. 1992. The representation of negative 'quantifiers'. Rivisti di linguistica 4:319-81.
 2. Andersen, Hanne Leth, and Gunver Skytte, eds. 1995. La sudordination dans les langues romanes. Copenhagen: Institut d'études Romanes de l'Université de Copenhague.
 3. Arias Abellan, Carmen. 1992. Sobre el sufijo latino -osus y su empleo con significado 'aproximativo' en parte del románico. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 11-24. Tübingen: Niemeyer.
 4. Arteaga, Deborah. 1993. Obviation in Romance subjunctive clauses: Evidence from Old Frendh. Revue roumaine de linguistique 38:563-75.
 5. Aski, Janice M. 1995. Verbal suppletion: An analysis of Italian, French and Spanish 'to go'. Linguistics 33:403-32.
 6. Avram, Mioara. 1993. Fautes/innovations communes au roumain et au français. Revue roumaine de linguistique 38:335-45.
 7. Baciu, Ioan. 1992. Les continuateurs romans du suffixe latin -UTUS. Cercetari de lingvistica 37:39-43.
 8. Bakkum, Gabriel. 1989. Complex s-onsets in Latin and Italic. Cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain 15:17-27.
 9. Banfi, Eanuele. 1991. Storia linguistica del sud-est europeo. Crisi della Romània balcanica tra alto e basso medioevo. Materiali linguistici - Università di Pavia, 4. Milano.
 10. -----. 1991. Lessicologia de una (quasi) 'Romània nova'. Linee di ricerca per lo studio dell'elemento lessicale romanzo nel greco medievale. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 2. Lexicoloxía e Metalexicoloxía, ed. Ramón Lorenzo, 523-33. A Coruña: Funcación 'Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa'.
 11. Banniard, Michel. 1992. Viva Voce. Communication écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en Occident Latin. Collection des Études Augustiniennes, Série Moyen-Age et Temps Modernes, 25. Paris: Institut des Études Augustiniennes.
 12. Battye, Adrian C. 1995. Aspects of quantification in French in its regional and diachronic varieties. In Linguistic theory and the Romance languages, ed. John Charles Smith and Martin Maiden, 1-35. Amsterdam: Benjamins.
 13. Bauer, Brigitte L. M. 1992. L'auxiliaire roman: le cas d'une double évolution. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 421-33. A Coruña: Funcación 'Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa'.
 14. -----. 1993. The tendency towards right branching in the development and acquisition of Latin and French. In Historical Linguistics 1991. Papers from the 10th International Conference on Historical Linguistics, ed. Jaap van Marle, 1-17. Amsterdam: John Benjamins.
 15. Berini, Giuliano, and Paolo Ramat. 1992. La frase negativa nelle lingue d'Europa. Bologna: il Mulino.
 16. Bernstein, Judy. 1991. Nominal enclitics in Romance MIT Working Papers in Linguistics 14:51-66.
 17. Berschin, Helmut, and Rosemarie Lühr. 1995. Germanische und Romanische. Zeitschrift für romanische Philologie 111:9-19.
 18. Birken-Silverman, Gabriele, and Gerda Rössler, eds. 1991. Beiträge zur sprachlichen, literarischen und kulturellen Vielfalt in den Philologien. Festschrift für Ruprecht Rohr zum 70. Geburtstag. stuttgart: Franz Steiner.
 19. Blasco Ferrer, Eduardo. 1990. Français avancé e italiano settentrionale: due sistemi a soggetto nullo? Verba 17:377-92.
 20. Bochmann, Klaus, ed. 1993. Sprachpolitik in der Romania. Berlin: de Gruyter.
 21. Böhme-Eckert, Gabriele. 1992. Modifications de l'architecture du français et du rhéto-roman. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingü:ística e Filoloxía Románicas. Vol. 3. Lingüística Pragmática e Sociolingüística, ed. Ramón Lorenzo, 163-81. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 22. Bonfante, Giuliano. 1994. Il posto che spetta al dalmàtico fra le lingue romanze. Cultura neolatina 54:7-35.
 23. Boretzky, Norbert. 1992. Romanisch-Zigeunerische Interfrenzen (zum Calò). In Prinzipien des Sprachwandels. I. Vorbereitung, ed. Jürgen erfurt, Benekikt Jeßing, and Matthias Perl, 11-37. Bochum-Essener Beiträge zur Sprachwandelforschung, 16. Bochum: Universitätsverlag Brockmeyer.
 24. Bork, Hans Dieter. 1992. Les diminutifs déverbaux dans les langues romanes. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 54. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 853-59. A Coruña: Fundación "Pedro Barié de la Maza, Conde de Fenosa".
 25. Boysen, Gerhard, ed. 1994. Actes du Xiie Congrès des Romanistes Slaves. 2 vols. Aalborg: Aalborg University Press.
 26. Bracchi, Remo. 1991. Sopravvivenze alpine preromane di origine indoeuropea. Revue de linguistique romane: 5-15.
 27. Bruzzone, Antonella. 1992. Sulla lingua dei Dialogi de Gregorio Magno. II. La sintassi. Studi latini e italiani 6:181-283.
 28. Buridant, Claude. 1993. Le concepte d'obligation et son expression dans les langues romanes: essai d'aperçue synthétique. Studia Romanica Posnaniensis 17:85-122.
 29. Calabrese, Andrea. 1993. Palatalization processes in the history of Romance languages: A theoretical study. In Linguistic Perspectives on the Romance Languages (LSRL XII), ed. William J. Ashby et al, 65-83. Amsterdam: John Benjamins.
 30. Calabretta, Antonio. 1994. Contatti italo-francesi nella storia dei più antichi volgarizzamenti della Bibbia: Il caso dei vangeli del Codice marciano it. I,3. Medioevo romanzo 19:53-89.
 31. Calarasu, Cristina. 1992. Quelques significations des temps verbaux roumains en perspective romane (avec applications aux langues roumaine et français). Revue roumaine de linguistique 37:137-43.
 32. Calvo Fernández, Vicente. 1995. Un nuevo fragmento de gramática escolar latino-romance. Revista española de lingüística 25:157-68.
 33. Calvo Fernández, Vicente. 1993. Un ejemplo del romance en la didáctica del latín medieval: la traducción de participios en la Gramática de Prosciano y castellano. Revista de filología románica; 10:267-83.
 34. Calvo Rigual, Cesáreo. 1992. Il lessico della traduzione italiana del Tirant lo blanc: Studio contrastivo di due lingue romanze verso la fine del XV secolo e l'inizio del XVI. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 2. Lexicoloxía e Metalexicoloxía, ed. Ramón Lorenzo, 667-83. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa".
 35. Camus Bergareche, bruno. 1992. Derivados románicos de NUNQUAM: aspectos sintácticos. In Actas do XIX Congreso Internacional de Ling¨ística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 733-41. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa".
 36. Carande, R., and M. Ariza. 1991. Sobra algunos cambios acentuales del latín vulgar. Verba 18:189-200.
 37. Cardelús, Kerstin. 1995. Översättarens ständiga val: Om att överföra kulturspecifika budskap och bilder till svenska fràn spanska och katalanska. Moderna Spràk 89:221-30.
 38. Cardinaletti, Anna. 1994. On the internal structure of pronominal DPs. The Linguistic Review 11:195-219.
 39. Carlton, Charles M. 1993. Romanian and its place in 'The Romania'. Revue roumaine de linguistique 38:531-46.
 40. Casanova, Emili. 1992. El català dins la Romània: a proposit del doblet incoatiu ESC/ISC. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 293-315. A Coruña: Fundación "Pedro Barié de la Maza, conde de Fenosa".
 41. Cennamo, Michela. 1991. Se sibi, suus nelle Inscriptiones Latinae Christianae Veteres ed i successivi sviluppi romanzi. Medioevo romanzo 16:3-20.
 42. Christmann, Hans Helmut. 1991. Romanische Philologie an den Akademien der Wissenschaften des deutschen Sprachgebietes im 19. Jahrhundert. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 44:4-16.
 43. Cilianu Lascu, corina. 1992. La métaphore instrumentale en roumain et en français. Revue roumaine de linguistique 37:145-56.
 44. Coja, Ion. 1992. Romanité ethnique et romanité linguistique. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 47-60. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 45. Crisma, Paola. 1993. On adjective placement in Romance and Germanic event nominals. Rivista di grammatica generativa 18:61-100.
 46. Cristea, Teodora. 1992. Verbes d'apparence en roumain et en français. Revue roumaine de linguistique 37:97-105.
 47. Crocker, Matthew W. 1991. A principle-based system for syntactic analysis. Canadian Journal of Linguistics 36:1-26.
 48. Cummins, Sarah, and Yves Roberge. 1994. A morphosyntactic analysis of Romance clitic constructions. In Issues and theory in Romance linguistics. Selected papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXIII, ed. Michael L. Mazzola, 239-57. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 49. Cuzzolin, Pierluigi. 1991. Sulle prime attestazioni del tipo sintattico dicere quod. Archivio glottologico italiano 76:26-78.
 50. Dabène, Louise. 1994. Le projet européen Galatea: poir une didactique de l'intercompréhension en langues romanes. In Recherches en linguistique hispanique, ed. Jeanine stolidi, 41-45. Aix-en-Provence: Université de Provence.
 51. De Carli, Nicoletta. 1993. Biançon gafa 'strega', spagnolo gafo 'lebbroso'. Un'omonimia casuale? Quaderni di semantica 14:153-67.
 52. de Dardel, Robert. 1992a. Niveaux de langue intermédiaires entre le latin classique et le protoroman. In Latin vulgaire==latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 83-91. Tübingen: Niemeyer.
 53. ------. 1992b. Le protoroman et les niveaux de langue latins. Cahiers Ferdinand de Saussure 46:17-34.
 54. ------. 1994. La syntaxe nominale en protoroman ancien et ses implications sociolinguistiques. Revue de linguistique romane 58:5-37.
 55. de Dardel, Robert, and Jakob Wüest. 1993. Les systèmes casuels du protoroman: les duex cycles de simplification. Vox Romanica 52:25-85.
 56. De Marco, Barbara. 1995. Verbal locutions: Their function in medieval miracle texts. Romance Philology 48:416-41.
 57. Delfitto, Denis. 1995. For a unitary approach to scrambling and cliticization. Lingua e stile 30:501-25.
 58. Delfitto, Denis, and Jan Schroten. 1991. Bare plurals and the number affix in DP. Probus 3:155-85.
 59. Coetjes, Jenny. 1992. Rightward floating quantifiers float to the left. Linguistic Review 9:3313-32.
 60. Donati, Caterina. 1995. Il que relativo spagnolo. Lingua e stile 30:565-95.
 61. Erfurt, Jügen. 1993. Tra greco e romanzo nell'Italia meridionale. L'Italia dialettale 54:15-56.
 62. Farkas, Donka F. 1992a. On Obviation. In Lexical Matters, ed. Ivan Sag and Ann Szabolcsi, 47-70. Stanford, cA: CSLI.
 63. ------. 1992b. On the semantics of subjunctive complements. In Romance languages and modern linguistic theory, ed. Paul Hirschbühler and Konrad Koerner, 69-104. papers from the 20th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XX), Ottawa, 10-14 April 1990. Amsterdam: Benjamins.
 64. Fischer, Iancu. 1992. Griechisch-lateinische Sprachbeziehungen auf dem Balkan. In Latin vulgaire==latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 93-101. Tübingen: Niemeyer.
 65. Flobert, Pierre. 1992. Les graffites de La Graufesenque: un témoignage sur le gallo-latin sous Néron. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 103-14. Tübingen: Niemeyer.
 66. Formisano, Luciano. 1992. Apuntes para la constitución de un repertorio de los iberismos en la literature de viajes a comienzos del Quinientos. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 2. Lexicoloxía e Metalexicoloxía, ed. Ramón Lorenzo, 491-506. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 67. Gaeng, Paul A. 1992a. À propos de la différentiation territoriale du latin: quand les inscriptions 'parlent'. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 33-41. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 68. ------. 1992b. La morphologie nominale des inscriptions chrétiennes de l'Afrique. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 115-31. Tübingen: Niemeyer.
 69. Galatanu, Olga. 1992. Les connecteurs pragmatiques en français et en roumain. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 3. Lingüística Pragmática e Sociolingüística, ed. Ramón Lorenzo, 449-57. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 70. Gallardo, Carmen. 1992. Resultado a del diptongo au. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 133-41. Tübingen: Niemeyer.
 71. García de la Fuente, Olegario. 1992. Sobre la colocación de los adverbios de cantidad en el latin vulgar y en el latín bíblico. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 143-57. Tübingen: Niemeyer.
 72. García Hernández, B. 1992. Nuevos verbos impersonales en latín tardío e influencia griega. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 159-72. Tübingen: Niemeyer.
 73. Giannini, Stefania. 1994. Gender grammatical polarization in Late Latin and some Italian dialectal areas: A cognitive view. Rivista di linguistica 6:209-36.
 74. Gibbon, Fiona, William J. Hardcastle, and Katerina Nicolaidis. 1993. Temporal and spatial aspects of lingual coarticulation in /kl/ sequences: A cross-linguistic investigation. Language and Speech 36:261-77.
 75. Giusti, Giuliana. 1994. Enclitic articles and double definiteness: A comparative analysis of nominal structure in Romance and Germanic. The Linguistic Review 11:241-54.
 76. Graffi, Giorgio. 1993. Per una storia della questione degli impersonali dai predicati ai soggetti. Linguistica e letterature 18:49-68.
 77. Grin, François. 1993. European economic integration and the fate of lesser-used languages. Language Problems & Language Planning 17:101-116.
 78. Gsell, Otto. 1993. Über die romanischen Fortsetzer von lat. NESCIUS. In Verbum Romanicum. Festschrift für Maria Iliescu, ed. Johannes Kramer and Guntram A. Plangg, 11-23. Romanistik in Geschichte und Gegenward, 28. Hamburg: Buske.
 79. Guiter, Henri. 1993. Sur la distribution des prépositions de, in, ad dans la Romania continue. Revue de linguistique romane 57:67-78.
 80. ------. 1994. Rang et dispersion des fréquences lexicales romanes. Revue de linguistique romane 58:47-70.
 81. Haiman, John, and Paola Benicà. 1992. The Rhaeto-Romance languages. London: Routledge. Harris-Northall, Ray. 1996. The Old Spanish participle in -udo: Its origin, use, and loss. Hispanic Review 64:31-56.
 82. Haspelmath, Martin. 1993. The diachronic externalization of inflection. Linguistics 31:279-309.
 83. Hazaël-Massieux, Guy. 1994. Comment classer les créoles français et ibériques par rapport aux langues romanes. In Recherches en linguistique hispanique, ed. Jeanine stolidi, 179-93. Aix-en-Provence: Université de Provence.
 84. Herman, Joseph. 1992. Sur quelques aspects du latin mérovingien: langue écrite et langue parlée. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 173-86. Tübingen: Niemeyer.
 85. Holman, Robyn A. 1994. The Romance days of the week: An underlying cohesiveness. Language Quarterly 32:165-74.
 86. Holtus, Günter, 1993. Grammatische Fachausdrücke im Sprachunterricht und in der romanistischen Grammatikographie. In Verbum Romanicum. Festschrift für Maria Iliescu, ed. Johannes Kramer and Guntram A. Plangg, 25-40. Romanistik in Geschichte und Gegenward, 28. Hamburg: Buske.
 87. Hudson, Grover. 1995. Consonant release and the syllable. Linguistics 33:655-72.
 88. Hulk, Aafke, and Ans van Kemenade. 1993. Subjects, nominative case, agreement and functional heads. Lingua 89:181-215.
 89. Hundt, Christine, and Matthias Perl. 1992a. Untersuchungen zum Sprachwandel in den Bereichen Phraseologie und Parömiologie sowie in der Wortsemantik (mit Beispielen aus dem Portugiesischen, Spanischen und aus Kreolsprachen). In Prinzipien des Sprachwandels. I. Vorbereitung, ed. Jürgen Erfurt, Benedikt Jebing, and Matthias Perl, 156-73. Bochum-Essener Beiträge zur Sprachwandelforschung, 16. Bochum: Universitätsverlag brockmeyer.
 90. Iliescu, Maria. 1992. Le latin et la spécificité des langues romanes: le sémantisme 'spé'cifique' du roumain. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 187-94. Tübingen: Niemeyer.
 91. Iliescu, Maria, and Louis Mourin. 1991. Typologie de la morphologie verbale romaine. Vol. 1: Vue syncronique. Innsbrücker Beiträge zur Kulturwissenschaft, 80. Innsbruck: Verlag Für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck.
 92. Iliescu, Maria, and Dan Slusanski, eds. 1991. Du latin aux langues romanes. Choix de textes traduits et compmentés. Wilhelmsfeld: Gottfried Egert.
 93. Jakobs, Haike. 1994. Catalexis and stress in Romance. In Issues and theory in Romance linguistics. Selected papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXIII, ed. Michael L. Mazzola, 49-65. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 94. Jensen, Frede. 1994. Arbuteus and the /ty/ cluster in Romance. Romance Philology 38:136-44.
 95. Junker, Marie-Odile, and France Martineau. 1992. The structure of infinitives. Probus 4:127-53.
 96. Kempchinsky, Paula. 1992. Clausal complements and the case theory in Romance. Probus 4:17-51.
 97. Kiss, Séndor. 1992a. Koinè littéraire et conscience linguistique étudiées dans quelques chroniques latines des VIe-VIIIe siècles. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 195-202. Tübingen: Niemeyer.
 98. ------. 1992b. La portion initiale de la syllabe en préroman. Étude de phonologie diachronique. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 71-78. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 99. Klausenburger, Jürgen. 1993. On the evolution of Latin verbal inflection into Romance: Change in parameter setting? In Linguistic Perspectives on the Romance Languages (LSRL XXI), ed. William J. Ashby et al., 165-73. Amsterdam: John Benjamins.
 100. Koutna, Olga. 1992. Contribution aux méthodes de classification des langues romanes. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 243-47. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 101. Kramer, Johannes. 1992a. Un fenomeno fonetico tipico delle lingue romanze nel latino preclassico: l'indebolimento della s finale. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 221-28. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 102. ------. 1992b. Seile, Zöpfe, belegte und unbelegte Etyma: Lehren aus der Wortgeschichte von trichia. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 203-12. Tübingen: Niemeyer.
 103. ------. 1993. sphaerula in der Vulgata und perla im Romanischen. Zeitschrift für romanische Philologie 109:263-73.
 104. Kramer, Johannes, and Guntram A. Plangg, eds. 1992. Verbum Romanicum Festschrift für Maria Iliescu. Romanistik in Geschichte und Gegenwart, 28. Hamburg: Buske.
 105. Kratschmer, Alexandra. 1992. La selezione ausiliare dei verbi pronominali nei tempi perifrastici: un contrasto diacronico franco-italiano. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 467-80. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 106. Kurzová, Helena. 1992. Zum spät- und vulgärlateinischen Verb. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 213-23. Tübingen: Niemeyer.
 107. Laenzlinger, Christopher. 1993. A syntactic view of Romance pronominal sequences. Probus 5:241-70.
 108. Lang, George. 1992. The literary settings of lingua franca (1300-1830). Neophilologus 76:64-76.
 109. Langenbacher-Liebgott, Jutta. 1992 (1993). Sprachkritische Beiträge in französischen und spanischen Zeitungen. Romanistisches Jahrbuch 43:17-34.
 110. Liver, Ricarda, and Peter Wunderli. 1994. Zum 'Ursprung' der romanischen Sprachen: Methodische und methodologische Überlegungen zu den Beiträgen von R. de Dardel/J. Wüest und W. Manczak. Vox Romanica 53:24-33.
 111. Lüdtke, Helmut. 1992. La reconstruction de la prononciation latine d'époque républicaine et de son évolution ultérieure. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 43-45. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 112. Lyons, Christopher. 1995. Voice, aspect, and arbitrary arguments. In Linguistic theory and the Romance Languages, ed. John Charles Smith and Martin Maiden, 77-114. Amsterdam: John Benjamins.
 113. Maiden, Martin. 1992. Le paradigme verbal foyer du changement vocalique dans les dialetes ibéro-romans et italo-romans. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 211-20. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 114. Malkiel, Yakov. 1991. Problems in relative chronology, with special attention to the growth of Romance languages. Incontri linguistici 14:61-68.
 115. ------. 1992. Zur Vertretung des lateinischen Nominalsuffixes -ium im Romanischen. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 225-32. Tübingen: Niemeyer.
 116. ------. 1993a. The centers of gravity innineteenth-century Romance linguistics. In Linguistic Perspectives on the Romance Languages (LSRL XXI), ed. William J. Ashby et al., 3-17. Amsterdam: John Benjamins.
 117. ------. 1993b. Español roto frente al francés rompu. In Verbum Romanicum. Festschrift für Maria Iliescu, ed. Johannes Kramer and Guntram A. Plangg, 311-15. Romanistik in Geschichte und Gegenward, 28. Hamburg: Buske.
 118. ------. 1993c. The position of comparative Romance linguistics in the United Kingdom. Journal of the Institute of Romance Studies 2:1-10.
 119. Malkiel, Yakov, and Edward F. Tuttle. 1991. Contrasting patterns of growth of the Latin suffix -ITIES in Italo- and Hispano-Romance. General Linguistics 31(2):67-100.
 120. Manczak, Witold. 1992. Le développement phonétique irrégulier dû à la fréquence en latin vulgaire. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 233-41. Tübingen: Niemeyer.
 121. ------. 1993. Déclinaison roumaine et origine des langues romanes. Revue roumaine de linguistique 38:527-30.
 122. ------. 1994a. La déclinaison romaine provient-elle du protoroman ou du latin classique. Vox Romanica 53:17-23.
 123. ------. 1994b. Réactions au problème de l'origine des langues romanes. Revue Romane 29:123-29.
 124. Manzini, Maria Rita. 1994. Triggers for verb-second: Germanic and Romance. The Linguistic Review 11:299-314.
 125. Marchal, Alain, and William J. Hardcastle. 1993. ACCOR: Instrumentation and database for the cross-language study of coarticulation. Language and Speech 36:137-53
 126. Marotta, Giovanna. 1993. Dental stops in latin: A special class. Rivista di linguistica 5:55-101.
 127. Marta, Mihai. 1992. Christianisme - romanité - latinité - 'roumanité'. Revuew roumaine de linguistique 37:157-60.
 128. Mereu, Lunella, and Annarita Puglielli. 1995. Considerazioni sui clitici: confronto fra lingue tipologicamente diverse. Lingua e stile 30:527-49.
 129. Metzeltin, Michael. 1993. Thematisierungsstrategien in den romanischen Sprachen. Versuch eines textlinguistischen Überblicks. In Verbum Romanicum. Festschrift für Maria Iliescu, ed. Johannes Kramer and Guntram A. Plangg, 61-74. Romanistik in Geschichte und Gegenward, 28. Hamburg: Buske.
 130. Minervini, Laura. 1994. 'Llevaron de acá nuestra lengua ...': gli usi linguistici degli ebrei spagnoli in Italia. Medioevo romanzo 19:133-80.
 131. Moore, John. 1994. Romance cliticization and relativized minimality.l Linguistic Inquiry 25:335-44.
 132. Morales, Montserrat. 1993. Transfert linguistique et évolution du passé défini dans les langues romanes: le cas valencien. Revue de linguistique romane 57:79-92.
 133. Moreira, Domingos A. 1992. Tendência da interpretação aglutinante ou sufixal em etimologia românica. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 2. Lexicoloxía e Metalexicoloxía, ed. Ramón Lorenzo, 201-05. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 134. Mounin, Georges. 1993. Sur la mort des langues. La linguistique 38(2):150-58.
 135. Muljacic, Zarko. 1992. Wievele dalmato-romanische Sprachen gab es im Mittelalter? Ed. Gabriele Birken-Silvermann et al. In Beiträge zur sprachlichen, literarischen und kulturellen Vielfalt in den Philologien. Festschrift für Rupprecht Rohr zum 70. Geburtstag, 109-18. Stuttgart: Franz Steiner.
 136. ------. 1993. Termini contenenti romanzo e Romania: un abbozzo cronologico e analitico. In Verbum Romanicum. Festschrift für Maria Iliescu, ed. Johannes Kramer and Guntram A. Plangg, 75-88. Romanistik in Geschichte und Gegenward, 28. Hamburg: Buske.
 137. Mussons Freixas, Ana Ma. 1992. Algunas notas para una tipología de las lenguas románicas. Resultados románicos de los verbos latinos en -SC-. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 279-92. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 138. Myers-Scotton, Carol, and Janice L. Lake. 1995. Matching lemmas in a bilingual language competence and production model: Evidence from intrasentential code-switching. Linguistics 33:981-1024.
 139. Ní Chasaide, Ailbhe, and Christer Gobl. 1993. Contextual variation of the vowel voice source as a function of adjacent consonants. Language and Speech 36:303-30.
 140. Oancea, Ileana. 1992. La linguistique des langues littéraires comme premier chapitre de l'histoire de la linguistique romane. Revue roumaine de linguistique 37:45-49.
 141. Ocampo, Francisco. 1993. The introduction of new referents in French and Spanish discourse: One constraint, two strategies. In Linguistic Perspectives on the Romance Languages (LSRL XXI), ed. William J. Ashby et al., 351-62. Amsterdam: John Benjamins.
 142. Ohala, John J. 1993. Coarticulation and phonology. Language and Speech 36:155-70.
 143. Oltean, Florentina. 1992. La derivazione mediante suffissi nelle lingue neolatine ed 'el vocabolario rappresentativo'. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 845-52. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 144. Panayi-Tulliez, Photini. 1993. Description phonologique du parler chypriote de Famagouste. La linguistique 29:77-88.
 145. Penny, Ralph. 1994. Continuity and innovation in Romance: Metaphony and mass-noun reference in Spain and Italy. The Modern Language Review 89:273-81.
 146. Petkanov, Ivan. 1992. L'histoire externe des langues romanes et les langues slaves du Sud-est européen. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 2. Lexicoloxía e Metalexicoloxía, ed. Ramón Lorenzo, 485-90. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 147. Pfister, Max. 1995. Die darstellung germanisch-romanischer Lehnbeziehungen im Geschichtlichen Atlas der Rheinlande und im Voralberger Sprachatlas. Zeitschrift f¨r romanische Philologie 111:1-8.
 148. Pierson, Colin M. 1992. L'influence français sur la pièce à thèse portugaise. Revue des langues romanes 46:427-35.
 149. Piot, Mireille. 1993. Recherches et méthodologie en syntaxe comparée des langues romanes. Studia Romanica Posnaniensis 17:175-87.
 150. Porras Castro, Soledad. 1992. La diglosia hispano-italiana en la novelística histórica del 'Risorgimento': Massimo d'Azeglio. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 3. Lingüística Pragmática e Sociolingüística, ed. Ramón Lorenzo, 297-309. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 151. Posner, Rebecca. 1992a. Language. In The legacy of Rome: A new appraisal, ed. Rochard Jenkyns, 367-98. Oxford: Oxford University Press.
 152. ------. 1992b. Linguistic conflict between Romance languages--and how to solve it. Journal of the Institute of Romance Studies 1:17-26.
 153. ------. 1993a. Language conflict or language symbiosis? Contact of other Romance varieties with Castilian. In Hispanic linguistic studies in honour of F.W. Hodcroft, ed. David Mackenzie and Ian Michael, 89-106. Llangrannog: The Dolphin Book Co.
 154. ------. 1993b. Latin to Roamnce (again!): Change or genesis? In Historical Linguistics 1991. Papers from the 10th International Conference on Historical Linguistics, ed. Jaap van Marle, 265-79.
 155. Posner, Rebecca, and John N. Green, eds. 1993. Bilingualism and linguistic conflict in Romance. Trends in Romance Linguistics and Philology, 5. Berlin: Mouton de Gruyter.
 156. Pountain, Christopher J. 1995. Dictionnaire grammatical et constrastif de l'italien et du français. Aix-en-Provence: Martorana.
 157. Prieto, Pilar. 1992. The identity linkage in Romance height harmonies. Romance Linguistics and Literature Review 5:24-38.
 158. ------. 1993. The PA effect of coronals on vowels in Romance. In Linguistic Perspectives on the Romance Languages (LSRL XXI), ed. William J. Ashby et al., 85-96. Amsterdam: John Benjamins.
 159. ------. 1994. Historical vowel lengthening in Romance: The role of sonority and foot structure. In Issues and theory in Romance linguistics. Selected papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXIII, ed. Michael L. Mazzola, 87-107. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 160. Progovac, Ljiljana. 1993. Subjunctive: The (mis)behavior of anaphora and negative polarity. Linguistic Review 10:37-59.
 161. Ramat, Paolo. 1992. Thoughts on degrammaticalization. Linguistics 30:548-60.
 162. Recasens et al., Daniel. 1993. An electropalatographic study of alveolar and palatal consonants in Catalan and Italian. Language and Speech 36:213-34.
 163. Reinheimer Rîpeanu, Sanda. 1992. Linguistique romane et registres de langue. Revue Roumaine de Linguistique 37:125-29.
 164. Ritter, Elizabeth. 1993. Where's gender? Linguistic Inquiry 24:795-803.
 165. Rivero, María-Luisa. 1993. Long head movement vss V2, and null subjects in Old Romance. Lingua 89:217-45.
 166. Roberts, Ian. 1992. A formal account of grammaticalization in the history of Romance futures. Folia Linguistica Historica 13:219-58.
 167. Rogers, Kenneth H. 1994. Rheto-Romance: The geolinguistics of three Romance futures. Geolinguistics 20:110-18.
 168. Rooryck, Johan. 1992. Romance enclitic ordering and universal grammar. Linguistic Review 9:219-50.
 169. Rothwell, W. 1993. From Latin to Anglo-French and Middle English: The role of the multilingual gloss. The Modern Language Review 88:581-99.
 170. Sabanééva, M. K. 1992. L'apparition du conditionnel comme résultat de l'évolution du subjonctif latin. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 501-07. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 171. Saltarelli, Mario. 1994. Voice in Latin and Romance: On the representation of lexical subjects. In Issues and theory in Romance linguistics. Selected papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXIII, ed. Michael L. Mazzola, 445-78. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 172. Salvi, Giampaolo, and Sonia Rodrigues Veasey. 1993. Ordine delle parole e struttura della frase nelle lingue romanze antiche. Alfa 37:187-203.
 173. Schafroth, Elmar. 1993. Zue Enstehung und vergleichenden Typologie der Relativpronomina in den romanischen Sprachen. BZrPh, 246. Tübingen: Niemeyer.
 174. Schmid, Stephan. 1992. Le interlingue di ispanofoni nella svizzera tedesca: un tipo di italiano popolare? In Linee di tendenza dell'italiano contemporaneo. Atti del XXV Congresso della Società di Linguistica Italiana, ed. Bruno Moretti, Dario Petrini, and Sandro Bianconi, 273-83. Roma: Bulzoni.
 175. Schweickard, Wolfgang. 1993. Ethnika auf -f im Spanischen und entsprechende Bildungen in anderen Sprachen. In Verbum Romanicum. Festschrift für Maria Iliescu, ed. Johannes Kramer and Guntram A. Plangg, 327-34. Romanistik in Geschichte und Gegenward, 28. Hamburg: Buske.
 176. Scurtu, Gabriela. 1993. Le roumain et le français: points extrêmes sur l'axe des langues néolatines. Revue roumaine de linguistique 38:243-47.
 177. Seidle, Christian. 1992. Der Beitrag der Wortbildung zum Ansatz ausschließlich vulg&aumo;rlateinischer Rekonstrukte. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 307-25. Tübingen: Niemeyer.
 178. Selig, Maria. 1992. Die Entwicklung der Nominaldeterminanten im Spätlatein: Romanischer Sprachwandel und lateinische Schriftlichkeit. ScriptOralia, 26. Tübingen: Narr.
 179. Selig, Maria, Barbara Frank, and Jörg Hartmann, eds. 1993. Le passage à l'écrit des langues romanes. ScriptOralia, 46. Tübingen: Narr. Sevilla Muñoz, Julia. 1992. Fuentes paremiológicas francesas y españas en el siglo XVI. Revista de filología románica 9:103-23.
 180. Sörés, Anns. 1995. Rapports génétiques et typologiques dans l'étude syncronique des langues romanes. Revue Romane 30:41-79.
 181. Stefenelli, Arnulf. 1992. Sprechsprachliche Universalien im protoromanischen Vulgärlatein. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 347-57. Tübingen: Niemeyer.
 182. Stehl, Thomas. 1992. Contacts linguistiques verticaux et traditions du discours comme objet d'une linguistique variationelle historique. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 3. Lingüística Pragmática e Sociolingüística, ed. Ramón Lorenzo, 249-68. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 183. Stein,Peter. 1992a. L'évolution de la détermination nominale dans les langues romanes, étudiée à partir de la fréquence des différentes formes de déterminants. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 365-72. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 184. ------. 1992b. Sprachwandel, Schriftlichkeit und Sprachwandelbewußtsein. Überlegungen zu den Anfängen der Verschriftung der romanischen Sprachen. In Prinzipien des Sprachwandels. I. Vorbereitung, ed. Jürgen Erfurt, Benedikt Jeßing, and Matthias Perl, 135-55. Bochum-Essener Beiträge zur Sprachwandelforschung, 16. Bochum: Universitätsverlag Brockmeyer.
 185. Stein, Peter, and Dieter Kattenbusch. 1992. Pourquoi et comment élaborer une orthographe pour les langues romanes non encore codifiée? Quelques réflexions comparatives à propos de la codification du ladin des Dolomites et du créole mauricien. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 3. Lingüística Pragmática e Sociolingüística, ed. Ramón Lorenzo, 183-97. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 186. Tanase, Adela-Mira. 1992. Traits spécifiques qui distinguent le roumain des autres langues romanes en phonétique. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 255-61. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 187. Tanase, Eugène. 1992. Traits spècifiques qui distinguent le roumain des autres langues romanes en morphol-syntaxe. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 263-72. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 188. Tanase, Eugenia-Mira. 1992. Traits spècifiques qui distinguent le roumain des autres langues romanes en lexicologie. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 273-78. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 189. Uritescu, Dorin. 1992a. ALIR - Sur l'analyse phonologique et morphophonologique des parlesrs romans. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 109-14. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 190. ------. 1992b. Sur l'évolution morphonologique des langues romanes. La diphtongaison de /e/ et de /o/. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 97-108. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 191. van de Weijer, Jeroen. 1995. Continuancy in liquids and obstruents. Lingua 96:45-61.
 192. Wanner, Dieter. 1993. Multiple clitic linearization principles. In Linguistic Perspectives on the Romance Languages (LSRL XXI), ed. William J. Ashby et al., 281-302. Amsterdam: John Benjamins.
 193. Weinrich, Harald. 1994. La mémoire linguistique de l"Europe. Langages 114:13-24.
 194. Weller, yakicha, and Dominique Neyrod. 1994. 'être' dans les langues romanes. In Recherches en linguistique hispanique, ed. Jeanine stolidi, 349-65. Aix-en-Provence: Université de Provence.
 195. Werner, Edeltraud. 1992. Die Possessiva im gesprochenen Italienischen und Französischen: Systemanalyse und Vergleich. Vox Romanica 51:41-55.
 196. Wheeler, Max W. 1995. "Underspecification' and 'misagreement' in Catalan lexical specifiers. In Linguistic theory and the Romance languages, ed. John Charles Smith and Martin Maiden, 201-29. Amsterdam: Benjamins.
 197. Wierzchowski, Józef. 1992. Deus suve Natura, im mittelalterlichen Latein und in den neuren Sprachen. In Latin vulgaire--latin tardif. Actes du IIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), ed. Maria Iliescu and Werner Marxgut, 365-68. Tübingen: Niemeyer.
 198. Winkelmann, Otto, ed. 1992. Stand und Perspektiven der romanischen Sprachgeographie, pro lingua, 15. Wilhelmsfeld: Gottfried egert.
 199. Wright, Roger. 1991. On editing 'Latin' texts written by Romance-speakers. In Linguistic Studies in Medieval Spanish, ed. Ray Harris-Northall and Thomas D. Cravens, 191-208. Madison: The Hispanic Seminary of Medieval Studies.
 200. ------. 1993. Complex monolingualism in Early Romance. In Linguistic Perspectives on the Romance Languages (LSRL XXI), ed. William J. Ashby et al., 377-88. Amsterdam: John Benjamins.
 201. Wunderli, Peter. 1990-91. La deixis personnelle dans les langues romanes. Vox Romanica 49-50:31-56.
 202. Zamboni, Alberto. 1992. Postille alla discussione sull'accusativo preposizionale. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 787-808. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa".
 203. ------. 1993. Di alcuni misconosciuti continuatori di lat. DECERE (DECET). In Verbum Romanicum. Festschrift für Maria Iliescu, ed. Johannes Kramer and Guntram A. Plangg, 103-08. Romanistik in Geschichte und Gegenward, 28. Hamburg: Buske.
 204. Zimmer, Rudolf. 1992. Morphologie des italienischen, spanischen und portugiesischen Verbs. Romanistische Arbeitshefte, 37. Tübingen: Niemeyer.
 205. Zunzunegui, Edurne. 1994. Temps verbal, actes de langage et textes juridiques: à propos des versions français et espagnole de l'Acte Unique Européen. Revue Romane 29:33-49.
 
SARDINIAN:  Thomas D. Cravens, Jill E. Destree-Blumer, and Vicenzo Fuschino
University of Wisconsin-Madison (1996)
 1. Blasco Ferrer, Eduardo. 1994. Contributo alla conoscenza del ligure insulare. Il tabarchino di Sardegna. Zeitscrhift für romanische Philologie 110:153-94.
 2. Bossong, Georg. 1993. Innovative Tendenzen im sardischen Verbalsystem. In Verbum Romanicum. Festschrift für Maria Iliescu, ed. Johannes Kramer and Guntram A. Plangg, 337-52. Romanistik in Geschichte und Gegenward, 28. Hamburg: Buske.
 3. Colombo, Carlo. 1993. Il trattamento di logud. -d(d)z- intervocalico nel gallurese. In Ethnos, lingua e cultura. Scritti in memoria di Giorgio Raimondo Cardona, 225-60. Biblioteca di ricerche linguistiche e filologiche, 34. Roma: Editrice Il Calamo.
 4. Contini, Michele. 1993. Parlare e scrivere il sardo. Sassari: Editrice democratica Sarda (EDES).
 5. Dettori, Antonietta. 1989-90 (1993). Il campo lessicale 'pane d'uso giornaliero' nel Marghine. Quaderni dell'Atlante lessicale toscano 7-8:180-204.
 6. -----. 1991. Note sulla grammaticografia e sulla lessicografia sarde ottocentesche. In Intellettuali e società in Sardegna tra Restaurazione e Unità d'Italia, ed. Girolamo Sotgiu et al, 129-39. Oristano: S'Alvure.
 7. -----. 1993. Lineamenti di ornitonimia sarda. Quaderni di semantica 14:211-47.
 8. Geisler, Hans. 1994. Metathese im Sardischen. Vox Romanica 53:106-37.
 9. Grin, François. 1993. European economic integration and the fate of lesser-used languages. Language Problems & Language Planning 17:101-116.
 10. Jones, Michael Allan. 1992. Infinitives with specified subjects in Sardinian. In Theoretical analyses in Romance linguistics, ed. Christiane Laeufer and Terrell A. Morgan, 295-309. Amsterdam: John Benjamins.
 11. -----. 1995. The prepositional accusative in Sardinian: Its distribution and syntactic repercussions. In Linguistic theory and the Romance languages, ed. John Charles Smith and Martin Maiden, 37-75. Amsterdam: Benjamins.
 12. Loi Corvetto, Ines. 1993. La Sardegna. In La Sardegna e la Corsica, ed. Ines Loi Corvetto and Annalisa Nesi, 3-205. Torino: UTET.
 13. Manczak, Witold. 1990. Le sarde, langue archaïque ou innovatrice? Studi italiani di linguistica teorica ed applicata 19:407-17.
 14. Molinu, Lucia. 1992. Gli esiti fonosintattici del dialetto di Buddusò. Italia dialettale 55:123-53.
 15. Paulis, Giulio. 1991a. Le piante dei sardi, dei romani e dei punici. In L'Africa romana, ed. Attilio Mastino, 827-54. Sassri: Gallizzi.
 16. -----. 1991b. La scimmia maimone in Sardegna e nella cultura marinaresca del mediterraneo. Aspetti dell'influsso egiziano in età tardoantica. Quaderni di semantica 12:53-79.
 17. 1993a. Aspetti linguistici e culturali dell'influsso bizantino in Sardegna. In Lingue e culture in contatto nel mondo antico e altomedievale. Brescia: Paideia.
 18. -----. 1993b. Le 'ghiande marine' e l'erba del riso sardonico negli autori greco-romani e nella tradizione dialettale sarda. Quarderni di semantica 14:9-50.
 19. -----. 1993c. L'influsso linguistico spagnolo. In La società sarda in età spagnola, vol. 2 ed. francesco Manconi, 212-21. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna.
 20. Pittau, Massimo. 1990. I cognomi della Sardegna. Significato e origine di 5000 cognomi. Sassari: Carlo Delfino.
 21. -----. 1991. Grammatica della lingua sarda: varietà logudorese. Sassari: Carlo Delfino.
 22. Porru, Matteo. 1991. Breve storia della lingua sarda. Amphora, 4. Cagliari: Castello.
 23. Smith, Norval et al. 1991. Lenition in a Sardinian dialect. In Certamen Phonologicum II. Papers from the 1990 Cortona Phonology Meeting, ed. Pier Marco Bertinetto, Michael Kenstowicz, and Michele Loporcaro, 309-28. Torino: Rosenberg & Sellier.
 24. Sugeta, S. 1992. La terza persona singolare del verbo in -t fra le proprietà della lingua sarda. In Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. Gramática Histórica e Historia da Lingua, ed. Ramón Lorenzo, 205-09. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de fenosa".
 25. Wolf, Heinz Jürgen. 1992. Studi barbaricini. Miscellaneo di saggi di linguistica sarda. Cagliari: Edizioni Della Torre.
 26. -----. 1995. It. zanna, sarde sanna. Revue de linguistique romane 59:349-68.
 
SPANISH: Ray Harris-Northall, University of Wisconsin, Madison (1996)
End

 1. Abad, Francisco. 1992. Analogía, gramaticalización y factores fonéticos y semánticos en la evolución gramatical. In Bartol Hernández et al. 1992:13-25.
 2. Abad Merino, Mercedes. 1994. El cambio de la lengua en Orihuela. Estudio sociolingüístico-histórico del siglo XVII . Murcia: Universidad de Murcia.
 3. Acero Durántez, Isabel. 1993a. La deuda de la lexicografía plurilingüe para con Nebrija: Hadrianus Junius y Heinrich Decimator. Anuario de lingüística hispánica 9.9-22.
 4. Acero Durántez, Isabel. 1993b. Review of Concepción Company Company, La frase sustantiva en el español medieval. Cuatro cambios sintácticos (México: UNAM, 1992). Anuario de lingüística hispánica 9.367-369.
 5. Acín Villa, Esperanza. 1993-94. Sobre pero enfático. Cuadernos de investigación filológica 19-20.219-233.
 6. Acín Villa, Esperanza. 1995. El atributo: intento de delimitación. Anuario de estudios filológicos 18.7-26.
 7. Actas del Congreso de la Lengua Española. Sevilla, 7 al 10 de octubre, 1992 . 1994. Madrid: Instituto Cervantes.
 8. Agostinho, Mariela. 1994. La productividad del formante narco en la prensa peruana. In Wotjak and Zimmermann 1994:233- 246.
 9. Aguilar, Lourdes, and Marcel Andreu. 1991. Acoustic description of the Spanish approximants in laboratory speech and in continuous speech. In Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences , 3.362-365.
 10. Aguilar, Victoria. 1994. Onomástica de origen árabe en el Reino de León (siglo X). Al-Qanara 15.351-363.
 11. Alarcos Llorach, Emilio. 1992. Al margen de dos textos medievales. In Bartol Hernández et al. 1992:27-34.
 12. Alba, Orlando. 1992. Diferenciación objetiva y valoración social del debilitamiento de dos segmentos consonánticos en el español dominicano. In Vaquero and Morales 1992:67-74.
 13. Albalá, María José, and Victoria Marrero. 1995. La intensidad de los sonidos españoles. Revista de filología española 75.105- 132.
 14. Alcaide, Esperanza R., et al. (ed). 1993. Estudios lingüísticos en torno a la palabra . Sevilla: Universidad de Sevilla.
 15. Alcaide Lara, Esperanza R. 1993. La elipsis: ¿sólo ausencia de palabras? In Alcaide et al. 1993:9-22.
 16. Alcoba, Santiago. 1991. Verb stress in Spanish. In Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences , 3.202- 205.
 17. Alcoba, Santiago. 1992. ¿Consideración no diacrónica de la morfología y acento del tema de futuro? In Bartol Hernández et al. 1992:35-49.
 18. Alfonso Vega, Milagros. 1994. Review of Rafael Lapesa, Léxico e historia. 1: Palabras (Madrid: Istmo, 1992). Nueva revista de filología hispánica 42.615-619.
 19. Allaigre, Claude. 1992. Jerigonza : le témoinage de Nebrija. Bulletin hispanique 94.463-478.
 20. Almeida, Manuel. 1991. Review of Humberto López Morales, Sociolingüística (Madrid: Gredos, 1989). Thesaurus 46.331-334.
 21. Almeida, Manuel. 1992. Mecanismos sociolingüísticos del cambio fonético. In Bartol Hernández et al. 1992:51-60.
 22. Almeida, Manuel, and Juana R. Mendoza. 1994. Formas pronominales de tratamiento en español actual. In Stolidi 1994:167-178.
 23. Alonso, Alegría; Beatriz Garza; and José A. Pascual (ed). 1994. II encuentro de lingüistas y filólogos de España y México. Salamanca: Junta de Castilla y León.
 24. Altamiranda, Daniel. 1993. Review of Rebeca Barriga Villanueva and Josefina García Fajardo (ed), Reflexiones lingüísticas y literarias (México: El Colegio de México, 1992). Incipit 13.278-283.
 25. Alvar, Manuel. 1992. Planificaciones y manipulaciones lingüísticas. In Vaquero and Morales 1992:41-65.
 26. Alvar, Manuel. 1994. La investigación del español de América: proyectos inmediatos. Actas del Congreso de la Lengua Española , 53-75.
 27. Alvar Ezquerra, Manuel. 1992. Pero ¿quiénes son tantos gringos? In Vaquero and Morales 1992:75-89.
 28. Alvar Ezquerra, Manuel. 1993. La formación de palabras en español . Madrid: Arco.
 29. Alvar Ezquerra, Manuel. 1994. El futuro de los diccionarios del español. Actas del Congreso de la Lengua Española , 631-636.
 30. Alvar Ezquerra, Manuel. 1995. Los diccionarios del español. In Seco and Salvador 1995:225-233.
 31. Alvar López, Manuel. 1992. Paleografía y lingüística en el ms. 541.B.7 del Museo Británico. In Bartol Hernández et al. 1992:65-76.
 32. Alvarado, Rafael. 1992. El español, la ciencia y la tecnología: la terminología de las ciencias en el diccionario. In Presencia y destino: El español de América hacia el siglo XXI 2.7-21. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 33. Alvarado, Salustio, and Boriana Ivanova Sázdova-Alvarado. 1995. Sobre la etimología de algunos arabismos españoles de procedencia griega. Boletín de la Real Academia Española 75.145-171.
 34. Álvarez García, Manuel. 1993. El vocabulario de colores de cabra en Las Navas de la Concepción. In Alcaide et al. 1993:23-32.
 35. Álvarez Martínez, Mª Ángeles. 1995. Review of Juan Clemente Zamora Munné, Historiografía lingüística. Edad Media y Renacimiento (Salamanca: Colegio de España, 1993). Revista española de lingüística 25.235-239.
 36. Álvarez Maurín, María del Pilar. 1994. Diplomática asturleonesa. Terminología toponímica . León: Universidad de León.
 37. Álvarez Menéndez, Alfredo I. 1993. Transpositores complejos, conjunciones / preposiciones «impropias» y otras fórmulas alternativas en la introducción de las subordinadas adverbiales. Lingüística española actual 15.109-147.
 38. Álvarez Menéndez, Alfredo I. 1994. La determinación del sintagma en gramática funcional. Revista española de lingüística 24.417-434.
 39. Álvarez de Miranda, Pedro. 1992. En torno al Diccionario de Terreros. Bulletin hispanique 94.559-572.
 40. Álvarez de Miranda, Pedro. 1993. El alomorfo de la y sus consecuencias. Lingüística española actual 15.5-43.
 41. Álvarez Nazario, Manuel. 1992. El habla de los descendientes de puertorriqueños en Hawaii. In Vaquero and Morales 1992:91-106.
 42. Amastae, Jon. 1995. Review of Ana Roca and John M. Lipski (ed), Spanish in the United States: Linguistic Contact and Diversity (Berlin: Mouton de Gruyter, 1993). Language in Society 24.134-138.
 43. Andrés-Suárez, Irene; Germán Colón Doménech; Antonio Lara Pozuelo; and Ramón Sugranyes de Franch (ed). 1992. Estudios de literatura y lingüística españolas. Miscelánea en honor de Luis López Molina . Lausanne: Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos.
 44. Arce Arenales, Manuel. 1994. Un esquema formal para una interpretación funcionalista de las construcciones con se en español. Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 20. 193-213.
 45. Ardid, Ana. 1995. Not always is adjunction true adjunction: The range of Affect . Probus 7.103-132.
 46. Argente, Joan A., and Anxo M. Lorenzo. 1993. Reorganización formal y función social en una lengua minoritaria: un ejemplo del contacto gallego-castellano. Nueva revista de filología hispánica 41.177-199.
 47. Arias Álvarez, Beatriz. 1994. Estudio histórico de los relativos en español. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:413-423.
 48. Ariza, Manuel. 1992. Las palatales leonesas. Intento de explicación. In Bartol Hernández et al. 1992:77-83.
 49. Ariza, Manuel. 1993. Comentario de textos extremeños. Anuario de estudios filológicos 16.7-24.
 50. Ariza Viguera, Manuel. 1993a. ¿Es propio el nombre propio? In Alcaide et al. 1993:33-40.
 51. Ariza Viguera, Manuel. 1993b. Notas lingüísticas sobre El Caballero Cifar . Anuario de lingüística hispánica 9.23-46.
 52. Arjona, Marina. 1994. Comportamiento sintáctico de algunas construcciones propias del habla popular mexicana. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:321-330.
 53. Armistead, Samuel G. 1995. Review of Tracy K. Harris, Death of a Language: The History of Judeo-Spanish (Newark DE: University of Delaware Press, 1994). Language in Society 24.604-607.
 54. Aski, Janice M. 1995. Verbal suppletion: an analysis of Italian, French, and Spanish to go . Linguistics 33.403-432.
 55. Asztalos, Lajos. 1994. ¿Pode ser coche de orixe húngara? Verba 21.439-445.
 56. Ávila, Raúl. 1994a. Sociosemántica: referentes sustantivos y verbales en el habla culta y popular de la ciudad de México. Nueva revista de filología hispánica 42.415-458.
 57. Ávila, Raúl. 1994b. El lenguaje de la radio y la televisión: primeras noticias. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:101-117.
 58. Ayala Castro, Marta C. 1992. Nomenclatures de l'espagnol (1526-1800): Considérations générales sur la nature et la fonction des nomenclatures. Cahiers de Lexicologie 61.127-160.
 59. Báez San José, Valerio. 1994a. De nuevo sobre funciones sintagmáticas en el acto de hablar, la expresión y el esquema oracional. Verba 21.25-47.
 60. Báez Sanjosé, Valerio. 1994b. Algunos criterios lingüísticos seguidos en la elaboración de un diccionario multilingüe del español estándar. Actas del Congreso de la Lengua Española , 293-306.
 61. Bajo Pérez, Elena. 1994. A propósito del «alcotín» del Buscón. Anuario de estudios filológicos 17.7-14.
 62. Bañón, Antonio Miguel. 1993. El vocativo en español. Propuestas para su análisis lingüístico . Barcelona: Octaedro.
 63. Bañón Hernández, Antonio M. 1993. Adolescencia, variación lingüística, competencia metacomunicativa y enseñanza de la lengua. Estudios de lingüística 9.253-285.
 64. Barreiro Bilbao, Silvia Carmen. 1995. Movimientos formánticos de las vocales castellanas adyacentes a las fricativas [f] y []. Estudios humanísticos: filología 17.49-66.
 65. Barrera-Vidal, Albert. 1992. El resultativo en el español actual: Interrelaciones entre tiempo, modo de acción y aspecto verbal. In Barrera-Vidal, Raupach, and Zöfgen 1992:69-75.
 66. Barrera-Vidal, Albert; Manfred Raupach; and Ekkehard Zöfgen (ed). 1992. Grammatica vivat: Konzepte, Beschreibungen und Analysen zum Thema 'Fremdsprachengrammatik' . Tübingen: Narr.
 67. Barriga Villanueva, Rebeca. 1994a. Algunas notas sobre el uso de los adverbios en mente en el habla infantil. Nueva revista de filología hispánica 42.563-572.
 68. Barriga Villanueva, R[ebeca]. 1994b. Review of José G. Moreno de Alba, El español en América , 2ª ed. (México, F.C.E., 1993). Nueva revista de filología hispánica 42.244.
 69. Barriga Villanueva, Rebeca. 1995. Review of Mª Beatriz Fontanella de Weinberg, El español de América (Madrid: Mapfre, 1992). Nueva revista de filología hispánica 43.184.
 70. Bartol Hernández, José A. 1992. Algunas conjunciones y locuciones condicionales usadas en la Edad Media. In Bartol Hernández et al. 1992:85-110.
 71. Bartol Hernández, José Antonio; Juan Felipe García Santos; and Javier de Santiago Guervós (ed). 1992. Estudios filológicos en homenaje a Eugenio de Bustos Tovar . Vol. I. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 72. Battaner, Mª Paz. 1992. Garcés (1791) entre la elocutio y el inventario de formas. In Bartol Hernández et al. 1992:111-119.
 73. Beaumatin, Eric. 1994. Identité linguistique et filtres phonologiques: à propos de "prononciations fautives". In Stolidi 1994:77-91.
 74. Becerra Hiraldo, José María. 1992. Lenguas especiales de Andalucía. Repertorios léxicos. Granada: Universidad de Granada.
 75. Becerra Pérez, Miguel. 1993. Léxico de los documentos navarro-aragoneses de la Crestomatía del español medieval (Segunda serie: Documentos de la España Cristiana: 1067-1140. Tercera parte). Anuario de estudios filológicos 16.25-39.
 76. Becerra Pérez, Miguel. 1995. Herrón y puelme : léxico del occidente peninsular. Anuario de estudios filológicos 18.27-44.
 77. Beniers Jacobs, Elizabeth. 1994. Morfología ergativa en español. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:63-80.
 78. Bentivoglio, Paola. 1992. La estructura argumental preferida del español moderno. In Vaquero and Morales 1992:107-120.
 79. Bills, Garland D; Eduardo Hernández Chávez; and Alan Hudson. 1995. The geography of language shift: distance from the Mexican border and Spanish language claiming in the Southwestern U.S. International Journal of the Sociology of Language 114.9-27.
 80. Binotti, Lucia. 1995. A 15th-century Spanish version of Guarino Veronese's Epistle on Latin. Romance Philology 48.242-254.
 81. Blanco, Mercedes I. 1993. Lengua e identidad: Actitudes hacia el español de España y el español de la Argentina. In Martínez Cuitiño and Lois 1993:1.333-339.
 82. Blas Arroyo, José Luis. 1993. La interferencia lingüística en Valencia (dirección: catalán-castellano) . València: Universitat Jaume I.
 83. Blas Arroyo, José Luis. 1994. De nuevo sobre el poder y la solidaridad. Apuntes para un análisis interaccional de la alternancia tú / usted . Nueva revista de filología hispánica 42.385-414.
 84. Blas Arroyo, José Luis. 1994-95. Tú y usted : dos pronombres de cortesía en el español actual. Datos de una comunidad peninsular. Estudios de lingüística 10.21-44.
 85. Blasco Ferrer, Eduardo. 1995a. Review of Félix Sepúlveda Barrios, La voz pasiva en el español del siglo XVII (Madrid: Gredos, 1988). Zeitschrift für romanische Philologie 111.138-139.
 86. Blasco Ferrer, Eduardo. 1995b. Review of José Luis Girón Alconchel, Las oraciones interrogativas indirectas en español medieval (Madrid: Gredos, 1988). Zeitschrift für romanische Philologie 111.479-480.
 87. Bogard, Sergio. 1993. Review of Cecilia Rojas Nieto, Verbos locativos en español. Aproximación sintáctico-semántica (Madrid: UNAM, 1988). Nueva revista de filología hispánica 41.582-589.
 88. Bogard, Sergio. 1994. Las oraciones causales en el español medieval. Nueva revista de filología hispánica 42.1-28.
 89. Bomant García, Emilio. 1995. Nominalizaciones en -ear . RILCE. Revista de filología hispánica 11.29-50.
 90. Bonet, Eulália. 1995. Feature structure of Romance clitics. Natural Language & Linguistic Theory 13.607-647.
 91. Borrego Nieto, Julio. 1992. Actitudes y prejuicios lingüísticos: La norma interna del hablante. In Bartol Hernández et al. 1992:121-135.
 92. Borrego Nieto, Julio. 1994. Dificultades para el estudio sociolingüístico del léxico. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:119-131.
 93. Borzi, Claudia. 1995. El continuum de las relaciones sintácticas. Estudios filológicos 30.29-41.
 94. Bosque, Ignacio. 1993. Sobre las diferencias entre los adjetivos relacionales y los calificativos. Revista argentina de lingüística 9.9-48.
 95. Bosque, Ignacio. 1994. La negación y el PCV. In Demonte 1994a:167-199.
 96. Bravo, Federico. 1992. La négation antiphonique en espagnol. La formule de renforcement «ni ínsulas ni ínsulos»: étude synchronique et diachronique. Bulletin hispanique 94.619-672.
 97. Briz, Antonio. 1994. Hacia un análisis argumentativo de un texto coloquial. La incidencia de los correctores pragmáticos. Verba 21.369-388.
 98. Brown, Dolores. 1993. El polimorfismo de la /s/ explosiva en el noroeste de México. Nueva revista de filología hispánica 41.159-176.
 99. Brucart, José María. 1994. Sobre una incompatibilidad entre posesivos y relativas especificativas. In Demonte 1994a:51-86.
 100. Brucart Marraco, José Mª. 1994. El funcionamiento sintáctico de los relativos en español. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:443-469.
 101. Bruyninckx, Marielle; Bernard Harmegnies; Joaquim Llisterri; and Dolors Poch-Olive. 1991. Effects of language change on voice quality. An experimental study of Catalan-Castilian bilinguals. In Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences , 2.398-401.
 102. Bueno Pérez, Mª Lourdes. 1994. La onomatopeya y su proceso de lexicalización: notas para un estudio. Anuario de estudios filológicos 17.15-26.
 103. Bustamante-López, Isabel, and Mercedes Niño-Murcia. 1995. Impositive speech acts in Northern Andean Spanish: A pragmatic description. Hispania 78.885-897.
 104. Bustos Gisbert, Eugenio de. 1992. La alternancia ove / pude en castellano medieval y clásico. In Bartol Hernández et al. 1992:137-165.
 105. Bustos Tovar, Eugenio de. 1995. El español y los romances. In Seco and Salvador 1995:11-22.
 106. Cabello, María Teresa. 1991. Apostillas lexicológicas al Libro de Buen Amor . Thesaurus 46.225-244.
 107. Cabrera, Claudine; M. Contini; and L. J. Boë. 1991. La phonétisation du Castillan. In Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences , 4.114-117.
 108. Cabrera Morales, Carlos. 1992. Aproximación al estudio diacrónico de las oraciones concesivas en el s. XV: Estado de la cuestión en el Oraçional de Alonso de Cartagena. In Bartol Hernández et al. 1992:167-181.
 109. Cáceres Lorenzo, María Teresa. 1995. El uso verbal en las fórmulas del romancero de tradición oral. El ejemplo de Gran Canaria. La corónica 24.60-73.
 110. Calonge, Julio. 1995. El lenguaje científico y técnico. In Seco and Salvador 1995:175-186.
 111. Calvo Pérez, Julio. 1993. A vueltas con el objeto directo con a . Lingüística española actual 15.83-107.
 112. Camacho, José; Liliana Paredes; and Liliana Sánchez. 1995. The genitive clitic and the genitive construction in Andean Spanish. Probus 7.133-146.
 113. Campos, Alfredo. 1993. Simple and derived words: influence on other values of words. Perceptual and Motor Skills 77.1193- 1194.
 114. Campos, Héctor. 1994. Pseudo-elevación y pseudo-relativas. In Demonte 1994a:201-236.
 115. Camprubi, Michel. 1994. Sur l'ellipse ou réduction, quelques faits de syntaxe espagnole. In Stolidi 1994:303-312.
 116. Cano Aguilar, Rafael. 1992. La sintaxis española en la época del descubrimiento. In Bartol Hernández et al. 1992:183-197.
 117. Cano Aguilar, Rafael. 1993a. La muerte de las palabras. In Alcaide et al. 1993:41-57.
 118. Cano Aguilar, Rafael. 1993b. Teoría lingüística y sintaxis histórica española. Revista argentina de lingüística 9.49-68.
 119. Cano Aguilar, Rafael. 1994. Perspectivas de la sintaxis histórica española: el análisis de los textos. Actas del Congreso de la Lengua Española , 577-586.
 120. Cano Aguilar, Rafael. 1995. La historia del español. In Seco and Salvador 1995:23-35.
 121. Cantarino, Vicente. 1994. From spoken to written language and back: Some cultural considerations on Hispano-Arabic phonetics. In Eid, Cantarino and Walters 1994:25-35.
 122. Carballera Cotillas, Yolanda. 1993. Review of Rocío Caravedo, El español de Lima. Materiales para el estudio del habla culta (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1989). Anuario de lingüística hispánica 9.370-373.
 123. Carbonero Cano, Pedro. 1993. Tiempo y aspecto en el adverbio (a propósito de todavía, aún y ya ). In Alcaide et al. 1993:59-69.
 124. Cárdenas Bunsen, José Alejandro. 1994. Review of Miguel Ángel Quesada Pacheco, El español colonial de Costa Rica (San José: Universidad de Costa Rica, 1990). Lexis 18.301-304.
 125. Cardozo-Freeman, Inez. 1995. The lingo of the pintos . The Bilingual Review / La revista bilingüe 20.3-21.
 126. Carrasco Gutiérrez, Ángeles. La concordancia de tiempos en las gramáticas del español. Verba 21.113-131.
 127. Carrió i Font, Mar, and Antonio Ríos Mestre. 1991. A contrastive analysis of Spanish and Catalan rhythm. In Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences , 4.246-249.
 128. Casado Velarde, Manuel. 1995. El lenguaje de los medios de comunicación. In Seco and Salvador 1995:153-164.
 129. Casado-Fresnillo, Celia. 1995. Resultados del contacto del español con el árabe y con las lenguas autóctonas de Guinea Ecuatorial. In Silva-Corvalán 1995a:281-292.
 130. Casanovas Català, Montse. 1994a. Review of Mª Nieves Vila Rubio, Aspectos de sintaxis coloquial en documentos aragoneses del siglo XV (Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1990). Verba 21.496-497.
 131. Casanovas Català, Montse. 1994b. Review of Mª Ángeles Calero Fernández, Estudio sociolingüístico del habla de Toledo (Lleida: Universitat de Lleida, 1993). Revista española de lingüística 24.529-531.
 132. Casas Gómez, Miguel. 1994. Marcas diatópicas en el léxico eufemístico-disfemístico hispanoamericano. In Wotjak and Zimmermann 1994:133-183.
 133. Castillo Mathieu, Nicolás del. 1991. Review of Manuel Álvarez Nazario, Historia de la lengua española en Puerto Rico (Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, 1991). Thesaurus 46.342-344.
 134. Castillo Mathieu, Nicolás del. 1992. El aporte negro-africano al léxico de Colombia. In Presencia y destino: El español de América hacia el siglo XXI 2.39-99. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 135. Castillo-Lluch, Mónica. 1993-94. Acercamiento a las partículas adversativas medievales. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 18-19.219-242.
 136. Cepeda, Gladys; Arturo Barrientos; and Víctor Poblete. 1995. Análisis sonográfico frecuencial de las vocales del español de Valdivia (Chile). Estudios filológicos 30.81-96.
 137. Cepeda, Gladys, and Eduardo Roldán. 1995. La entonación del habla femenina de Valdivia, Chile: su función comunicativa, gramatical y expresiva. Estudios filológicos 30.107-127.
 138. Cestero Mancera, Ana Mª. 1994. Intercambio de turnos de habla en la conversación en lengua española. Revista español de lingüística 24.77-99.
 139. Chela-Flores, Godsuno. 1994. Aproximación polisistémica al problema de la neutralización de las líquidas en español. Neuphilologische Mitteilungen 95.353-361.
 140. Chuchuy, Claudio. 1994. Rasgos contrastivos y diferenciales en los diccionarios nacionales del español de América del siglo XIX. In Wotjak and Zimmermann 1994:83-103.
 141. Cinque, Guglielmo; Jan Koster; Jean-Yves Pollock; Luigi Rizzi; and Raffaella Zanuttini (ed). 1994. Paths towards Universal Grammar: Studies in Honor of Richard S. Kayne . Washington DC: Georgetown University Press.
 142. Cisneros, Luis Jaime. 1992. Lenguaje, subversión y pedagogía. In Presencia y destino: El español de América hacia el siglo XXI 2.23-37. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 143. Clegg, J. Halvor. 1992. Nuevos datos espectrográficos sobre el desdoblamiento fonológico de las vocales /a, e, o/ en el Caribe. In Vaquero and Morales 1992:121-131.
 144. Clemente, José Edmundo. 1995. Unidad y defensa del idioma. Boletín de la Academia Argentina de Letras 59.155-159.
 145. Coca Tamame, Ignacio. 1992. Perspectivismo en el antropónimo. In Bartol Hernández et al. 1992:199-205.
 146. Colón, Germán. 1994. Sobre los estudios de etimología española. Actas del Congreso de la Lengua Española , 597-610.
 147. Colón Doménech, Germán. 1994. Las lechugas y la etimología de amainar . Revista de filología española 74.291-296.
 148. Combet, Louis. 1994. À propos des noms de la nèfle en espagnol et dans l'¦uvre de Cervantès. In Francis Cerdan (ed), Hommage à Robert Jammes , 239-248. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail.
 149. Company Company, Concepción. 1994a. Semántica y sintaxis de los posesivos duplicados en el español de los siglos XV y XVI. Romance Philology 48.111-135.
 150. Company Company, Concepción. 1994b. Review of Rebeca Barriga Villanueva and Josefina García Fajardo (ed), Reflexiones lingüísticas y literarias. 1: Lingüística (México: El Colegio de México, 1992). Nueva revista de filología hispánica 42.201-205.
 151. Contreras, Heles. 1993. Review of Violeta Demonte, Detrás de la palabra. Estudios de gramática del español (Madrid: Alianza, 1991). Nueva revista de filología hispánica 41.356-362.
 152. Contreras, Heles. 1994. Hacia una reformulación de la subyacencia. In Demonte 1994a:237-253.
 153. Contreras, Lidia. 1994. Ortografía y grafémica . Madrid: Visor.
 154. Corbellá, Dolores. 1994. Review of Pilar García Mouton (ed), Geolingüística. Trabajos europeos (Madrid: CSIC, 1994). Verba 21.473-475.
 155. Corbellá, Dolores. 1995a. Review of Günther Haensch and Reinhold Werner (ed), Nuevo diccionario de americanismos, I y II (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1993). Revue de linguistique romane 59.565-568.
 156. Corbellá, Dolores. 1995b. Review of Germán de Granda, Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas. Cambios, contactos y contextos (Madrid: Gredos, 1994). Estudios filológicos 30.172-173.
 157. Corrales Zumbado, Cristóbal. 1992. Valoración de la selección de canarismos en el D.R.A.E. In Bartol Hernández et al. 1992:207-218.
 158. Corriente, Federico. 1994. Current state of research in the field of Andalusi Arabic: Achievements and prospects. In Eid, Cantarino and Walters 1994:7-16.
 159. Corriente, F. 1995. El idiolecto romance andalusí reflejado por las xaraj_t . Revista de filología española 75.5-33.
 160. Cortés Parazuelos, María Helena. 1994. La oración «conclusiva» con el molde es... y... conque . Revista española de lingüística 24.345-378.
 161. Cortés Parazuelos, María Helena. 1995. Fórmulas estereotipadas de carácter enfático en oraciones funcionalmente «bipolares» de sentido concesivo. Anuario de estudios filológicos 18.97-124.
 162. Cortés Rodríguez, Luis. 1994-95. Review of A. Mª Vigara Tauste, Morfosintaxis del español coloquial. Esbozo estilístico (Madrid: Gredos, 1992). Estudios de lingüística 10.499-502.
 163. Covarrubias Orozco, Sebastián de. 1994. Tesoro de la lengua castellana o española . Edición de Felipe C. R. Maldonado, revisada por Manuel Camarero. Madrid: Castalia.
 164. Craddock, Jerry R. 1993. A small Old Spanish mystery: why wasn't *did(e) the first singular preterite of dar "to give"? In Luis Cortest (ed), Homenaje a José Durand , 183-188. Madrid: Verbum.
 165. Crego García, Mª Victorina. 1994a. Construcciones libres vs. perífrasis verbales en los verbos de movimiento del español medieval. Verba 21.207-224.
 166. Crego García, Mª Victorina. 1994b. Review of Coloma Lleal, La formación de las lenguas romances peninsulares (Barcelona: Barcanova, 1990). Verba 21.468-470.
 167. Crocco Galèas, G. 1995. Review of Soledad Varela (ed), La formación de palabras (Madrid: Taurus Universitaria, 1993). Lingua e stile 30.736-740.
 168. Cuevas Suárez, Susana. 1994. Influencia de lenguas y culturas prehispánicas en el español de México. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:231-243.
 169. Darbord, Bernard. 1994. Sur le contenu de la forme en -ra en espagnol et portugais. In Stolidi 1994:313-323.
 170. Davies, Mark. 1995. Analyzing syntactic variation with computer-based corpora: the case of Modern Spanish clitic climbing. Hispania 78.370-380.
 171. Davies, Mark E. 1995. The evolution of the Spanish causative construction. Hispanic Review 63.57-77.
 172. De Bruyne, Jacques. 1992. Nota acerca de elativos (sintéticos) de adjetivos que expresan una idea "cabal y absoluta": Un ejemplo extremo. In Barrera-Vidal, Raupach, and Zöfgen 1992:76-83.
 173. De Kock, Josse. 1992a. Frecuencia e instrumentalidad. In Vaquero and Morales 1992:157-169.
 174. De Kock, Josse. 1992b. De la gramática en corpus cerrado o la representatividad de un corpus. In Bartol Hernández et al. 1992:477-489.
 175. Delbeque, Nicole. 1994. Las funciones de así, bien y mal . Revista española de lingüística 24.435-466.
 176. Delgado Cobos, Inmaculada. 1992. Algunos cultismos en la picaresca del Siglo de Oro. Cultismos en la Pícara Justina . In Bartol Hernández et al. 1992:219-234.
 177. De Marco, Barbara. 1995. Verbal locutions: their function in Medieval miracle texts. Romance Philology 48.416-441.
 178. DeMello, George. 1991. Pluralización del verbo haber impersonal en el español hablado culto de once ciudades. Thesaurus 46.445-471.
 179. DeMello, George. 1993. Pronombre relativo con antecedente humano. Nueva revista de filología hispánica 41.75-98.
 180. DeMello, George. 1994a. Pretérito compuesto para indicar acción con límite en el pasado: Ayer he visto a Juan . Boletín de la Real Academia Española 74.611-633.
 181. DeMello, George. 1994b. Sino vs. sino que en el español hablado culto. Lexis 18.227-243.
 182. DeMello, George. 1995a. Preposición + sujeto + infinitivo: Para yo hacerlo . Hispania 78.825-836.
 183. DeMello, George. 1995b. Expresión impersonal + "para" + persona + infinitivo: "es importante para Juan estudiar". Estudios filológicos 30.57-68.
 184. Demonte, Violeta (ed). 1994a. Gramática del español . México: El Colegio de México.
 185. Demonte, Violeta. 1994b. La ditransitividad en español: léxico y sintaxis. In Demonte 1994a:431-470.
 186. Demonte, Violeta. 1994c. On certain asymmetries between DOs and IOs. In Cinque et al. 1994:111-120.
 187. Demonte, Violeta. 1994d. La semántica de los verbos de «cambio». In Alonso, Garza, and Pascual 1994:535-563.
 188. Demonte, Violeta. 1994e. Gramática del español y gramática universal: perspectivas de un encuentro. Actas del Congreso de la Lengua Española , 667-695.
 189. Devís Márquez, Pedro Pablo. 1993. Esquemas sintáctico-semánticos: el problema de las diátesis en español . Cádiz: Universidad de Cádiz.
 190. Díaz Hormigo, María Tadea. 1994-95. El "centro" y la "periferia" de la categoría sustantivo en español. Estudios de lingüística 10.91-101.
 191. Díez de Revenga, Pilar. 1994. Pragmática lingüística en cartas medievales. In Ramón Lorenzo (ed), Actas do XIX congreso internacional de lingüística e filoloxía románicas. VII. Sección IX: Filoloxía medieval e renacentista , 169-176. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.
 192. D'Introno, Francesco. 1992. Una teoría de los complementos en el modelo generativo GB. In Vaquero and Morales 1992:133-156.
 193. D'Introno, Francesco; Ana Teresa Fiallo; Karen Ram; and Debora Sicilia. 1991. Condiciones gramaticales para la alternancia. Thesaurus 46.425-444.
 194. D'Introno, Francesco, and Guillermo Lorenzo. 1995. Homogeneidad argumental en la formación de cadenas. Hispania 78.355- 369.
 195. Donahue, Thomas S. 1995. A structuralist-functionalist account of border slang. International Journal of the Sociology of Language 114.107-118.
 196. Donati, Caterina. 1995. Il que relativo spagnolo. Lingua e stile 30.565-595.
 197. Donni de Mirande, Nélida E. 1992. Sobre el ensordecimiento del zeísmo en Rosario (Argentina). In Vaquero and Morales 1992:171-183.
 198. Donni de Mirande, Nélida E. 1995. Aspectos de la variación y el cambio lingüístico en el español de la Argentina. Boletín de la Academia Argentina de Letras 58.369-376.
 199. Douvier, Elisabeth. 1993-94. Les constructions verbales «AUER + verbe au participe passé» et «TENER + verbe au participe passé»: leur origine latine et leurs emplois dans la Primera Crónica General de España et dans la Historia novelada de Alejandro Magno d'Alphonse X le Savant. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 18-19.279-311.
 200. Dworkin, Steven N. 1995a. The genesis of Old Spanish duecho : An unrecognized Provençalism. La Corónica 23.34-50.
 201. Dworkin, Steven N. 1995b. Two studies in Old Spanish homonymics. Hispanic Review 63.527-542.
 202. Dworkin, Steven N. 1995c. The role of grammatical category and semantic features in lexical loss: Old Spanish primary adjectives. In Ulrich Hoinkes (ed), Panorama der lexicalischen Semantik. Thematische Festschrift aus Anlaß des 60. Geburtstags von Horst Geckeler , 159-167. Tübingen: Gunter Narr.
 203. Dworkin, Steven N. 1995d. Review of Théophile Ambadiang, La morfología flexiva (Madrid: Taurus, 1993). Hispanic Review 63.445-446.
 204. Dworkin, Steven N. 1995e. Review of David Mackenzie and Ian Michael (ed), Hispanic Linguistic Studies in Honour of F. W. Hodcroft (Llangrannog: Dolphin, 1993). Bulletin of Hispanic Studies 72.415-417.
 205. Eberenz, Rolf. 1992. La lengua patrón según Nebrija: la reducción del polimorfismo en los pretéritos fuertes. In Andrés-Suárez et al. 1992:211-233.
 206. Eberenz, Rolf. 1995. Review of Heliodoro Javier Gutiérrez González, El español en El Barrio de Nueva York. Estudio léxico (Nueva York: Academia norteamericana de la lengua española, 1993). Iberoromania 42.119-121.
 207. Echenique Elizondo, Mª Teresa. 1992. El diasistema lingüístico de la Leyenda del Caballero del Cisne . In Bartol Hernández et al. 1992:235-241.
 208. Eddington, David. 1995. The psychological relevance of phonological generalizations in Spanish: An experiment. Hispania 78.875-884.
 209. Egido Fernández, María Cristina. 1994. El morfema de anterioridad en el sistema verbal del antiguo leonés. Estudios humanísticos: filología 16.63-88.
 210. Egido Fernández, María Cristina. 1995. Perífrasis verbales con infinitivo en documentación leonesa medieval. Estudios humanísticos: filología 17.141-162.
 211. Eguiluz Pacheco, Juan. 1992. Fray Luis de Granada y la retórica. Un doble uso de la lengua: latín y vulgar. In Bartol Hernández et al. 1992:243-253.
 212. Eid, Mushira; Vicente Cantarino; and Keith Walters (ed). 1994. Perspectives on Arabic Linguistics, VI . Papers from the Sixth Annual Symposium on Arabic Linguistics . Amsterdam: John Benjamins.
 213. Elías-Olivares, Lucía. 1995. Discourse strategies of Mexican American Spanish. In Silva-Corvalán 1995a:227-240.
 214. Elizaincín, Adolfo. 1995. Personal pronouns for inanimate entities in Uruguayan Spanish in contact with Portuguese. In Silva-Corvalán 1995a:117-131.
 215. Elvira, Javier. 1993-94. La función cohesiva de la posición inicial de frase en la prosa alfonsí. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 18-19.243-278.
 216. Elvira, Javier. 1994. Un(o) en español antiguo. Verba 21.167-182.
 217. England, John. 1995. Review of Steven N. Dworkin and David J. Billick, Lexical Studies of Medieval Spanish Texts (Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1993). Bulletin of Hispanic Studies 72.418-419.
 218. Enguita Utrilla, José Mª. 1992. Léxico marítimo del siglo XVI (I). In Bartol Hernández et al. 1992:255-268.
 219. Enguita Utrilla, José María. 1994a. Voces nahuas en la Historia general y natural de Fernández de Oviedo: testimonio histórico y pervivencia actual. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:81-99.
 220. Enguita Utrilla, José María. 1994b. Review of Germán de Granda, El español en tres mundos. Retenciones y contactos lingüísticos en América y África (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1991). Nueva revista de filología hispánica 42.181-189.
 221. Enguita Utrilla, José Mª. 1995. Review of Giovanni Meo Zilio, Estudios hispanoamericanos. Temas lingüísticos (Roma: Bulzoni, 1989). Revista de filología española 75.166-168.
 222. Escandell Vidal, Mª Victoria. 1995. Cortesía, fórmulas convencionales y estrategias indirectas. Revista española de lingüística 25.31-66.
 223. Esgueva Martínez, Manuel. 1992. Léxico de la fabricación del carro en la vega del Esla. In Bartol Hernández et al. 1992:269-279.
 224. Español Giralt, T. 1994. La coordinación en el marco de la bipolaridad. Revista español de lingüística 24.69-76.
 225. Esparza Torres, Miguel Ángel, and Vicente Calvo Fernández. 1994. La Grammatica proverbiandi y la Nova ratio Nebrissensis . Historiographia Linguistica 21.39-64.
 226. Espejo Olaya, María Bernarda. 1991. Review of Gerhard Bauhr, El futuro en "-ré" e "ir + infinitivo" en el español peninsular moderno (Gotemburgo: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1989). Thesaurus 46.129-134.
 227. Estapá, Roser. 1994. Relaciones jerárquicas en la fonología de dependencia. Verba 21.49-66.
 228. Faingold, Eduardo D. 1994. Review of Philip W. Klein, Enfoque lingüístico al idioma español (New York: Peter Lang, 1992). Canadian Journal of Linguistics 39.258-260.
 229. Faingold, Eduardo D. 1995. Review of Juan Clemente Zamora Munné, Historiografía lingüística: Edad Media y Renacimiento (Salamanca: Colegio de España, 1993). Word 46.98-100.
 230. Faitelson-Weiser, Silvia. 1993. Los sufijos formadores de adjetivos en español moderno: valores genéricos y valores específicos. Nueva revista de filología hispánica 41.19-53.
 231. Fernández Bernárdez, Cristina. 1994-95. Marcadores textuales de «ejemplificación» textual. Estudios de lingüística 10.103-144.
 232. Fernández González, Jesús. 1992. Algunas observaciones sobre la sintaxis de los Canones Albateni y del Libro del Quadrante Sennero . In Bartol Hernández et al. 1992:281-292.
 233. Fernández González, Jesús. 1993. Esquemas, representaciones y formulaciones del sistema verbal del español: la temporalidad en indicativo. Anuario de estudios filológicos 16.105-122.
 234. Fernández Lagunilla, Marina, and Alberto Anula Rebollo. 1994. Procesos de filtrado de rasgos categoriales en la sintaxis: los infinitivos y la legitimación del caso nominativo. In Demonte 1994a:471-530.
 235. Fernández Lagunilla, Marina, and Alberto Anula Rebollo. 1995. Sintaxis y cognición. Introducción al conocimiento, el procesamiento y los déficits sintácticos . Madrid: Síntesis.
 236. Fernández Lávaque, Ana María. 1993. Un calco funcional en el español del Noroeste argentino. Anuario de lingüística hispánica 9.59-64.
 237. Fernández Pérez, Milagros. 1993. Sociolingüística y lingüística. Lingüística española actual 15.149-248.
 238. Ferrari, Laura D. 1993. La gramática en el análisis del texto. Revista argentina de lingüística 9.133-151.
 239. Ferrer de Gregoret, María Cristina, and Carmen Sánchez Lanza. 1993. Acerca de una neutralización temporal en el discurso. In Martínez Cuitiño and Lois 1993:1.501-506.
 240. Fidalgo Francisco, Elvira. 1994. Review of Timo Riiho and Lauri Juhani Eerikäinen, Crestomatía iberorrománica. Textos paralelos de los siglos XIII-XIV (Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1993). Verba 21.470-472.
 241. Field, Fred. 1994. Caught in the middle: the case of Pocho and the mixed language continuum. General Linguistics 34.85-105.
 242. Figueroa Esteva, Max E., and Puica Dohotaru. 1994. Consideraciones fonéticas y fonológicas sobre el consonantismo urbano actual de Cuba: fonemas tipificantes. In Demonte 1994a:649-671.
 243. Flenner, Gudrun. 1994. Ein quantitatives Morphsegmentierungssystem für spanische Wortformen. In Ursula Klenk (ed), Computatio Linguae II: Aufsätze zur algorithmischen und quantitativen Analyse der Sprache , 31-62. Stuttgart: Steiner.
 244. Flórez, Óscar. 1993. El correlato pragmático de la alternancia indicativo-subjuntivo. Lingüística española actual 15.65-81.
 245. Fontanella de Weinberg, Mª Beatriz. 1992. Fusión de paradigmas, variación y cambio lingüístico. El caso del voseo. In Vaquero and Morales 1992:185-194.
 246. Fontanella de Weinberg, Mª Beatriz. 1993. Usos americanos y peninsulares de segunda persona singular (siglos XVI y XVII). In Martínez Cuitiño and Lois 1993:1.144-153.
 247. Fontanella de Weinberg, Mª Beatriz. 1994. El español de América a partir de 1650. Actas del Congreso de la Lengua Española , 754-765.
 248. Fontanella de Weinberg, Mª Beatriz. 1995a. El léxico de cuatro siglos de vida americana. Boletín de la Academia Argentina de Letras 59.53-65.
 249. Fontanella de Weinberg, Mª Beatriz. 1995b. El rehilamiento bonaerense del siglo XIX, nuevamente considerado. Nueva revista de filología hispánica 43.1-15.
 250. Forgas Berdet, Esther. 1992. Lingüística, etnolingüística y paremiología. In Bartol Hernández et al. 1992:293-302.
 251. Fornés Guardia, Mercedes. 1994. Sobre el paradigma de formas que expresan disyunción en español. Anuario de estudios filológicos 17.133-149.
 252. Fradejas Lebrero, José. 1992. De re etimológica burlesca. In Bartol Hernández et al. 1992:303-311.
 253. Fradejas Rueda, José Manuel. 1995. Prácticas de historia de la lengua española . Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 254. Fradejas Rueda, José Manuel; José Ignacio Pérez Pascual; and Pilar Díez de Revenga Torres (ed). 1994. Boletín bibliográfico de historia de la lengua española, 1 . Madrid: Asociación de Historia de la Lengua Española.
 255. Frago Gracia, Juan A. 1994. Estrategias para la investigación en el español americano hasta 1656. Actas del Congreso de la Lengua Española , 741-753.
 256. Franchini, E. 1994. Review of Bodo Müller, Diccionario del español medieval, fasc. 6-8 (Heidelberg: Winter, 1991-92). Vox Romanica 53.406-407.
 257. Freisinger, Dagmar. 1994. Review of Peter C. Bjarkman and Robert M. Hammond (ed), American Spanish Pronunciation. Theoretical and Applied Perspectives (Washington DC: Georgetown University Press, 1989). Nueva revista de filología hispánica 42.172-176.
 258. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1993a. Conectores "pragmáticos". In Alcaide et al. 1993:71-104.
 259. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1993b. Comportamiento discursivo de bueno, bien, pues bien . Estudios de lingüística 9.205-221.
 260. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1994. Significado designativo y significado coordenativo. Anuario de estudios filológicos 17.151- 164.
 261. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1995. Polifonía y argumentación: los adverbios de verdad, certeza, seguridad y evidencia en español. Lexis 19.59-83.
 262. Fuster Berenguer, Mª Trinidad. 1993. Review of M. Alvar, La lengua de... (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 1993). Estudios de lingüística 9.327-330.
 263. Galán Rodríguez, Carmen. 1995. Las oraciones causales: propuesta de clasificación. Anuario de estudios filológicos 18.125-158.
 264. Galindo, D. Letticia. 1993. Bilingualism and language variation among Chicanos in the Southwest. In A. Wayne Glowka and Donald M. Lance (ed), Language Variation in North American English. Research and Teaching , 199-218. New York: Modern Language Association of America.
 265. Galindo, Miguel Ángel. 1994. Syllable-final neutralization of /r/ and /l/ in coastal Ecuadorian Spanish: A nonlinear approach. Romance Languages Annual 5.392-400.
 266. Gallardo, Beatriz, and Mercedes Román. 1993. La aplicación del análisis conversacional a textos planificados: la Historia de la Conquista de F. J. Peguero. Anuario de lingüística hispánica 9.65-85.
 267. Galmés de Fuentes, Álvaro. 1994. La literatura aljamiada nos revela el secreto: ant. esp. consograr "emparentar por afinidad o por razón de matrimonio". Boletín de la Real Academia Española 74.7-11.
 268. Galmés de Fuentes, Alvaro; Mercedes Sánchez Álvarez; Antonio Vespertino Rodríguez; and Juan Carlos Villaverde Amieva. 1994. Glosario de voces aljamiado-moriscas . Oviedo: Universidad de Oviedo.
 269. García, Erica C. 1993. Syntactic diffusion and the irreversibility of linguistic change: personal a in Old Spanish. In Schmidt- Radefeldt and Harder 1993:33-50.
 270. García, Erica C. 1994. Reversing the status of markedness. Folia Linguistica 28.329-361.
 271. García, Erica C. 1995. Reflexiones sobre la "reflexividad". Iberoromania 42.30-57.
 272. García, Mary Ellen. 1995. En los sábados, en la mañana, en veces : a look at en in the Spanish of San Antonio. In Silva- Corvalán 1995a:196-213.
 273. García, Mary Ellen, and Michael Tallon. 1995. Postnuclear /-s/ in San Antonio Spanish: nohotros no aspiramos. Georgetown Journal of Languages & Linguistics 3.139-162.
 274. García, Ofelia, and Milagros Cuevas. 1995. Spanish ability and use among second-generation Nuyoricans. In Silva-Corvalán 1995a:184-195.
 275. García Arias, Xosé Lluis. 1993. Propuestas etimológicas para el asturiano. In Schmidt-Radefeldt and Harder 1993:51-61.
 276. García Fajardo, Josefina. 1994. Hacia el universo del discurso, desde la semántica formal. El artículo definido. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:221-229.
 277. García González, Javier. 1993-94. El contacto de dos lenguas: los arabismos en el español medieval y en la obra alfonsí. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 18-19.335-365.
 278. García Jurado, María Amalia. 1995. La visión estadística del lenguaje. Boletín de la Academia Argentina de Letras 58.215-228.
 279. García Mouton, Pilar. 1994. Lenguas y dialectos de España . Madrid: Arco.
 280. García Mouton, Pilar. 1995. Review of Cristóbal Corrales Zumbado et al., Tesoro lexicográfico del español de Canarias (Madrid: Real Academia Española / Gobierno de Canarias, 1992). Revista de filología española 75.171-172.
 281. García Platero, Juan Manuel. 1994. Review of Rafael Lapesa, Léxico e historia (Madrid: Istmo, 1992). Revista de filología española 74.297-299.
 282. García Santos, Juan Felipe. 1992. Sintaxis histórica: La expresión de la causa en la Fazienda de Ultra Mar . In Bartol Hernández et al. 1992:313-325.
 283. García-Borrón, Juan Pablo. 1995. Recurrencias etimológicas. Los nombres de animales (1). Anuario de estudios filológicos 18.165-175.
 284. García-Godoy, M. T. 1993. Review of José G. Moreno de Alba, Diferencias léxicas entre España y América (Madrid: Mapfre, 1992). Nueva revista de filología hispánica 41.567-572.
 285. García-Medall, Joaquín. 1993a. En torno a los objetos interstanciales del español: comitativo, relacionante y la regla de formación del prefijo co(n)- . Anuario de lingüística hispánica 9.87-107.
 286. García-Medall, Joaquín. 1993b. Review of Mercedes Sedano, Hendidas y otras construcciones con SER en el habla de Caracas (Caracas: Universidad Central, 1990). Anuario de lingüística hispánica 9.373-376.
 287. García-Medall, Joaquín. 1993c. Review of Mª Beatriz Fontanella de Weinberg, El español de América (Madrid: Mapfre, 1992). Anuario de lingüística hispánica 9.377-382.
 288. García-Miguel, José Mª. 1995. Transitividad y complementación personal en español . Verba anexo 40. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 289. García-Page, Mario. 1991. Breves apuntes sobre el adverbio en -mente . Thesaurus 46.183-224.
 290. García-Page, Mario. 1992. Estructuras de "sintaxis inversa" en Cervantes. In Bartol Hernández et al. 1992:327-347.
 291. García-Page, Mario. 1994. La coordinación lingüística como sistema de ruptura de isotopías. In José Romera, Alicia Yllera, and Mario García-Page (ed), Semiótica(s). Homenaje a Greimas , 203-218. Madrid: Visor.
 292. García-Page, Mario. 1994-95. Relaciones de «solidaridad» en el adverbio en -mente . Estudios de lingüística 10.145-163.
 293. Garrapiz Encontra, Antonio. 1995. El orden de palabras en la prosa castellana moderna. Boletín de la Real Academia Española 75.43-143.
 294. Garrido, Juan María, and Francesc Gudayol. 1991. Modelization of intonation patterns in Spanish for automatic recognition. In Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences , 2.246-249.
 295. Garza Cuarón, Beatriz. 1994. Sobre el sentir del español americano. (Divergencias en la conciencia lingüística en Europa y América.) In Alonso, Garza, and Pascual 1994:331-346.
 296. Gemminger, Barbara von. 1995. Estudios lexicológicos sobre la lengua culinaria del Siglo de Oro. Revue de linguistique romane 59.401-417.
 297. Giammateo, Mabel. 1995. El campo temporal en la semántica conceptual. Revista española de lingüística 25.125-142.
 298. Gimeno Menéndez, Francisco. 1992. Sobre la confusión del grafema medieval -z y -s en posición final de palabra. In Vaquero and Morales 1992:195-203.
 299. Gimeno Menéndez, Francisco. 1993. Sociolingüística y enseñanza de la lengua. Lingüística española actual 15.297-318.
 300. Gimeno Menéndez, Francisco. 1995. Sociolingüística histórica (siglos X-XII) . Madrid: Visor.
 301. Giner Soria, María C. 1992. Algunas notas sobre el pasado y el presente del término diatriba . In Bartol Hernández et al. 1992:349-361.
 302. Giralt Latorre, Javier. 1994. Coloquialismos léxicos y fraseológicos en «La estanquera de Vallecas», de José L. Alonso de Santos. RILCE: Revista de filología hispánica 10:1.59-92.
 303. Girón Alconchel, José Luis. 1992. Subordinación sustantiva y discurso indirecto en la prosa medieval. In Bartol Hernández et al. 1992:363-377.
 304. Girón Alconchel, José Luis. 1995a. Nebrija y las gramáticas del español en el Siglo de Oro. Historiographia Linguistica 22.1- 26.
 305. Girón Alconchel, J. 1995b. Texto, gramática, historia: la codificación del acto ilocutivo en las interrogativas indirectas. Revista española de lingüística 25.1-29.
 306. Glessgen, Martin-Dietrich. 1995. Review of Reinhard Kiesler, Kleines vergleichendes Wörterbuch der Arabismen im Iberoromanischen und Italienischen (Tübingen / Basel: Francke, 1994). Revue de linguistique romane 59.204-209.
 307. Godenzzi, Juan Carlos. 1995. The Spanish language in contact with Quechua and Aymara: the use of the article. In Silva-Corvalán 1995a:101-116.
 308. Gómez, Aura. 1991. Un microcampo léxico-semántico: amistad estrecha. Thesaurus 46.290-304.
 309. Gómez Asencio, José J. 1992. Las unidades fonológicas nasales en español. In Bartol Hernández et al. 1992:379-394.
 310. Gómez Asencio, José J. 1994. Los fonemas consonánticos líquidos orales del español. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:9-30.
 311. Gómez Capuz, Juan. 1993. Review of Leonardo Gómez Torrego, El buen uso de las palabras (Madrid: Arco, 1992). Anuario de lingüística hispánica 9.390-397.
 312. Gómez González, Luis Eufrasio. 1993. Review of A. Miguel Bañón, El vocativo en español. Propuestas para su análisis lingüístico (Barcelona: Octaedro, 1993). Estudios de lingüística 9.323-326.
 313. Gómez de Silva, Guido. 1994. La lingüística de los nombres propios. Metodología y ejemplos. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:205-220.
 314. González, Mike. 1995. Review of Vicente Ballero Flores, De la creatividad lexical: el habla animal chilena (Bonn: Romantischer Verlag, 1992). Bulletin of Hispanic Studies 72.250.
 315. González Calvo, José Manuel. 1992. Interrogativas retóricas en el Libro rimado de Palaçio . In Bartol Hernández et al. 1992:395-410.
 316. González Calvo, José Manuel. 1994. Algunas consideraciones sobre la inserción de palabras entre "haber" y participio, y cuestiones conexas, en los siglos XV y XVI. Anuario de estudios filológicos 17.223-236.
 317. González Calvo, José Manuel. 1995. Sobre el modo verbal en español. Anuario de estudios filológicos 18.177-203.
 318. González Ollé, Fernando. 1995. El largo camino hacia la oficialidad del español en España. In Seco and Salvador 1995:37-61.
 319. González Pérez, Rosario. 1994a. Sinonimia y teoría semántica en diccionarios de sinónimos de los siglos XVIII y XIX. Revista español de lingüística 24.39-48.
 320. González Pérez, Rosario. 1994b. Review of Gerd Wotjak (ed), Estudios de lexicología y metalexicografía del español actual (Tübingen: Niemeyer, 1992). Revista español de lingüística 24.233-235.
 321. González Tapia, Carlisle. 1994. Estudio sobre el habla culta dominicana . Santo Domingo: Editora Universitaria.
 322. Gordón Peral, Mª Dolores. 1993. Análisis de los recursos fónicos y sintácticos empleados en textos publicitarios. In Alcaide et al. 1993:105-118.
 323. Gordón Peral, Mª Dolores. 1995. Review of Ingrid Horch, Zur Toponomie des Valle de Mena / Castilla und des Valle de Ayala / Álava (Frankfurt am Main: Lang, 1992). Zeitschrift für romanische Philologie 111.485-486.
 324. Granda, Germán de. 1992. Notas lingüísticas sobre documentación judicial en Santo Domingo durante el periodo de dominación haitiana (1822-1844). In Bartol Hernández et al. 1992:411-422.
 325. Granda, Germán de. 1993. Calco funcional y retención por contacto. El elemento asertivo luego (guaraní voí ) del español paraguayo. Anuario de lingüística hispánica 9.47-58.
 326. Granda, Germán de. 1994. Observaciones metodológicas sobre la investigación sociolingüística en Hipanoamérica. Lexis 18.197-210.
 327. Green, John N. 1994. Language status and political aspirations: the case of northern Spain. In Parry, Davies, and Temple 1994:155-172.
 328. Green, Katherine R. 1995. Review of Rebecca Posner and John N. Green (ed), Trends in Romance Linguistics and Philology, 5: Bilingualism and Linguistic Conflict in Romance (Berlin: Mouton de Gruyter, 1993). Language 71.653-654.
 329. Griffin, David. 1994. El supuesto americanismo chorote . Vox Romanica 53.236-237.
 330. Gubitosi, Patricia C. 1993. Los indigenismos en la Historia de las Indias de Bartolomé de las Casas. In Martínez Cuitiño and Lois 1993:2.610-617.
 331. Güida, Eva-Maria. 1993. Studien zum argentinischen Spanisch . Frankfurt am Main: Peter Lang.
 332. Guillén Sutil, Rosario. 1993. El número gramatical como elemento constitutivo del sustantivo. In Alcaide et al. 1993:119-141.
 333. Gunnarson, Kjell-Åke. 1994. Small clauses and absolute constructions in Spanish. Probus 6.125-171.
 334. Gurpegui, José Miguel. 1994. Review of Elena de Aparicio Miguel, El aspecto en la sintaxis del español: perfectividad e impersonalidad (Madrid: Universidad Autónoma, 1992). RILCE: Revista de filología hispánica 10:2.134-136.
 335. Gutiérrez, Manuel J. 1994. "Ser" y "estar" en el habla de Michoacán, México . México: UNAM.
 336. Gutiérrez, Manuel J. 1995. On the future of the future tense in the Spanish of the Southwest. In Silva-Corvalán 1995a:214-226.
 337. Gutiérrez Araus, Mª Luz. 1992. Sobre el gerundio en función adjetival. In Vaquero and Morales 1992:205-220.
 338. Gutiérrez Cuadrado, Juan. 1994a. ¿Qué puede esperar un hispanista de un diccionario nacional? In Alonso, Garza, and Pascual 1994:133-152.
 339. Gutiérrez Cuadrado, Juan. 1994b. Gramática y diccionario. Actas del Congreso de la Lengua Española , 637-656.
 340. Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 1994a. Estructuras ecuandicionales. In Demonte 1994a:363-383.
 341. Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 1994b. El artículo sí sustantiva. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:483-507.
 342. Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 1994c. Gramática funcional: visión prospectiva. Actas del Congreso de la Lengua Española , 696- 708.
 343. Gutiérrez-Rexach, Javier. 1995. The logical form of Spanish neuter degree relatives. Romance Linguistics & Literature Review 8.69-78.
 344. Haensch, Günther. 1994. Dos siglos de lexicografía del español de América: Lo que se ha hecho y lo que queda por hacer. In Wotjak and Zimmermann 1994:39-82.
 345. Hare, Cécilia. 1994. Y a-t-il un genre neutre en español? In Stolidi 1994:325-329.
 346. Harris, Tracy K. 1994. Death of a Language. The History of Judeo-Spanish . Newark DE: University of Delaware Press.
 347. Harris-Northall, Ray. 1996. The Old Spanish participle in -udo : Its origin, use, and loss. Hispanic Review 64.31-56.
 348. Harvey, L. P. 1995. Review of Federico Corriente, Árabe andalusí y lenguas romances (Madrid: Mapfre, 1992). Bulletin of Hispanic Studies 72.217-218.
 349. Hassán, Iacob M. 1995. El español sefardí (judeoespañol, ladino). In Seco and Salvador 1995:117-140.
 350. Hawayek, Antoinette. 1995. Acquisition of functional categories and syntactic structure. Probus 7.147-165.
 351. Hazaël-Massieux, Guy. 1994. Comment classer les créoles français et ibériques par rapport aux langues romanes? In Stolidi 1994:179-193.
 352. Heredia, José Ramón. 1994. Precisiones sobre el leísmo ( le por la ). RILCE: Revista de filología hispánica 10:2.49-62.
 353. Hernández, Arturo E; Elizabeth A. Bates; and Luis X. Avila. 1994. On-line sentence interpretation in Spanish-English bilinguals: what does it mean to be "in between"? Applied Psycholinguistics 15.417-446.
 354. Hernández, César. 1994. Sobre la transposición lingüística. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:309-320.
 355. Hernández, Esther. 1994a. Review of T. Buesa Oliver and J. M. Enguita Utrilla, Léxico del español de América: Su elemento patrimonial e indígena (Madrid: Mapfre, 1992). Revista de filología española 74.320-322.
 356. Hernández, Esther. 1994b. Review of Pilar García Mouton (ed), Geolingüística. Trabajos europeos (Madrid: CSIC, 1994). Revista de filología española 74.332-335.
 357. Hernández Alonso, César. 1992. Otra nueva muestra de lengua culta en el siglo XV: Juan Rodríguez del Padrón. In Bartol Hernández et al. 1992:433-443.
 358. Hernández Alonso, César; José Fradejas Lebrero; Gonzalo Martínez Díez; and José Manuel Ruiz Asencio. 1993. Las Glosas Emilianenses y Silenses. Edición crítica y facsímil . Burgos: Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
 359. Hernández Campoy, J. M. 1993. Dialectología tradicional, sociolingüística laboviana y geolingüística trudgilliana: tres aproximaciones al estudio de la variación. Estudios de lingüística 9.151-181.
 360. Hernández Márquez, Víctor Manuel. 1994. Review of Héctor Campos, De la oración simple a la oración compuesta. Curso superior de gramática española (Washington DC: Georgetown University Press, 1993). Nueva revista de filología hispánica 42.602-605.
 361. Hernando Cuadrado, Luis Alberto. 1994. El adverbio en español. Anuario de estudios filológicos 17.259-271.
 362. Hernando Cuadrado, Luis Alberto. 1995. Sobre categorías y funciones en español. Revue de linguistique romane 59.99-116.
 363. Hernanz Carbó, Maria Lluïsa. 1994a. Argumentos implícitos, operadores nulos e interpretación arbitraria. In Demonte 1994a:315-362.
 364. Hernanz Carbó, Maria Lluïsa. 1994b. Concordancia, rección y aspecto: las construcciones absolutas en español. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:367-402.
 365. Herrera, María Teresa. 1992. Los nombres de las plantas medicinales y su verdadera identidad. In Bartol Hernández et al. 1992:445-453.
 366. Herrero, Gemma. 1991. El infinitivo exclamativo en español actual. Thesaurus 46.43-64.
 367. Herrero, Gemma. 1994-95. El gerundio independiente. Estudios de lingüística 10.165-178.
 368. Herrero Ingelmo, José Luis. 1994a. Cultismos renacentistas (Cultismos léxicos y semánticos en la poesía del siglo XVI). Boletín de la Real Academia Española 74.13-192.
 369. Herrero Ingelmo, José Luis. 1994b. Cultismos renacentistas (Cultismos léxicos y semánticos en la poesía del siglo XVI) (Continuación). Boletín de la Real Academia Española 74.237-402.
 370. Herrero Ingelmo, José Luis. 1994c. Cultismos renacentistas (Cultismos léxicos y semánticos en la poesía del siglo XVI) (Continuación). Boletín de la Real Academia Española 74.523-610.
 371. Herrero Ingelmo, José Luis. 1995a. Cultismos renacentistas (Cultismos léxicos y semánticos en la poesía del siglo XVI) (Continuación). Boletín de la Real Academia Española 75.173-223.
 372. Herrero Ingelmo, José Luis. 1995b. Cultismos renacentistas (Cultismos léxicos y semánticos en la poesía del siglo XVI) (Conclusión). Boletín de la Real Academia Española 75.293-393.
 373. Herrero Salgado, Félix. 1992. De cultos, picantes, agudos y otros: Aportación semántica a la Oratoria Sagrada española del siglo XVII. In Bartol Hernández et al. 1992:455-467.
 374. Hidalgo, Margarita. 1995. Language and ethnicity in the "taboo" region: the U.S.-Mexican border. International Journal of the Sociology of Language 114.29-45.
 375. Hidalgo, Raquel. 1994. The pragmatics of de-transitive voice in Spanish: From passive to inverse? In T. Givón (ed), Voice and Inversion , 169-186. Amsterdam: Benjamins.
 376. Hinojo, Gregorio. 1992. Nebrija y la traducción de términos históricos e institucionales. In Bartol Hernández et al. 1992:469-476.
 377. Holmquist, Jonathan Carl. 1991. Semantic features and gender dynamics in Cantabrian Spanish. Anthropological Linguistics 33.57-80.
 378. Homge, Ruth. 1993. Motive der Ortsnamengebung in Bernal Díaz del Castillos Historia verdadera de la conquista de la Nueva España . In Kramer and Plangg 1993:299-304.
 379. Hualde, José Ignacio. 1994. La contracción silábica en español. In Demonte 1994a:629-647.
 380. Hudson, Alan; Eduardo Hernández Chávez; and Garland D. Bills. 1995. The many faces of language maintenance: Spanish language claiming in five southwestern states. In Silva-Corvalán 1995a:165-183.
 381. Huguet Canalís, Ángel; Ana María Huguet Canalís; and Miguel Ángel Broc Cavero. 1994. Bilingüismo y educación en la franja oriental de Aragón: Revisión teórica y perspectivas de futuro. Alazet 6.9-33.
 382. Hummel, Martin. 1995. Diminutive als Apreziativa. Zur Theorie der Diminutive im Spanischen. Romanistisches Jahrbuch 45.243-261.
 383. Hurley, Joni Kay. 1995. The impact of Quichua on verb forms in Spanish requests in Otavalo, Ecuador. In Silva-Corvalán 1995a:39-51.
 384. Icaza Tigerino, Julio. 1992. Reflexiones sobre la evolución actual de nuestra lengua. In Presencia y destino: El español de América hacia el siglo XXI 2.149-160. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 385. Idiazabal, Itziar. 1995. First stages in the acquisition of noun phrase determiners by a Basque-Spanish bilingual child. In Silva-Corvalán 1995a:260-278.
 386. Iglesias Ovejero, Ángel. 1994. El blasón popular en tierras de Ciudad Rodrigo (Salamanca): motes colectivos. In Stolidi 1994:195-207.
 387. Igualada Belchí, Dolores Anunciación. 1994. Estrategias comunicativas. La pregunta retórica en español. Revista española de lingüística 24.329-344.
 388. Ishikawa, Masataka. 1995. Review of Larry D. King, The Semantic Structure of Spanish: Meaning and Grammatical Form (Amsterdam: John Benjamins, 1992). Word 46.458-462.
 389. Jacques, Benoît; María Amalia García Jurado; and Miguelina Guirao. 1991. L'influence de la durée dans l'identification des liquides: étude comparée en espagnol de Buenos Aires et en français de Montréal. In Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences , 4.74-77.
 390. Jaime Ramírez, Helios. 1994. Sémantique stylistique du langage argentin. In Stolidi 1994:209-216.
 391. Jaramillo, June A. 1995. The passive legitimization of Spanish. A macrosociolinguistic study of a quasi-border: Tucson, Arizona. International Journal of the Sociology of Language 114.67-91.
 392. Jensen, Frede. 1994. arbuteus and the ty cluster in Romance. Romance Philology 48.136-144.
 393. Jiménez Ruiz, Juan Luis. 1993. Propuestas de demarcación disciplinaria en el análisis dialéctico del significado. Estudios de lingüística 9.117-150.
 394. Jiménez Ruiz, Juan Luis. 1994. Fundamentos epistémicos para una concepción sociolingüística de la historia de la lengua. Lexis 18.211-225.
 395. Jiménez Ruiz, Juan Luis. 1994-95. Review of M. Alvar Ezquerra and J. A. Villena Ponsoda (ed), Estudios para un corpus del español (Málaga: Universidad de Málaga, 1994). Estudios de lingüística 10.515-520.
 396. Joly, Monique. 1992. À propos des "mots du corps" dans la langue classique. In Augustin Redondo (ed), Le corps comme métaphore dans l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles: Du corps métaphorique aux métaphores corporelles . Paris: La Sorbonne.
 397. Jonge, Bob de. 1993. Pragmatismo y gramaticalización en el cambio lingüístico: ser y estar en expresiones de edad. Nueva revista de filología hispánica 41.99-126.
 398. Jurado, José. 1994. Sobre la lección yelos / yergos del Libro de Buen Amor . Boletín de la Real Academia Española 74.223-236.
 399. Kempas, Ilpo. 1994. Los complementos desatados. Reflexiones sobre los resultados de un análisis contrastivo. Neuphilologische Mitteilungen 95.393-402.
 400. Kempff, Juergen. 1994. Time and its boundaries: A question of speaker-perspective. Romance Languages Annual 5.441-444.
 401. Klee, Carol A., and Alicia M. Ocampo. 1995. The expression of past reference in Spanish narratives of Spanish-Quechua bilingual speakers. In Silva-Corvalán 1995a:52-70.
 402. Knauer, Gabriele. 1993. Review of Gilles Luquet, Systématique historique du mode subjonctif espagnol (Paris: Klincksiek, 1988). Nueva revista de filología hispánica 41.564-567.
 403. Knight, H. Merle. 1995. Review of Mercedes I. Blanco de Margo, Actitudes lingüísticas en la Argentina 1800-1960 (Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, 1991). Language 71.190.
 404. Knöll, Heinz. 1995. Review of Günter Holtus, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, Lexikon der Romanistischen Linguistik, VII, 1: Aragonesisch/Navarresisch, Spanisch, Asturianisch/Leonesisch (Tübingen: Niemeyer, 1992). Iberoromania 41.141-142.
 405. Kovacci, Ofelia. 1995a. Tres aspectos de la sintaxis actual del español de Buenos Aires. Boletín de la Academia Argentina de Letras 58.395-409.
 406. Kovacci, Ofelia. 1995b. El período condicional con condicionado interrogativo. Boletín de la Academia Argentina de Letras 59.161-183.
 407. Kovacci, Ofelia. 1995c. El español y sus gramáticas. In Seco and Salvador 1995:235-249.
 408. Kowallik, Sabine. 1993. Die Schwächung des finalen -s und die Pluralmarkierung im Andalusischen. In Kramer and Plangg 1993:305-309.
 409. Kramer, Johannes, and Guntram A. Plangg (ed). 1993. Verbum Romanicum: Festschrift für Maria Iliescu . Hamburg: Helmut Buske.
 410. Kröll, Heinz. 1995. Review of Giovanni Meo Zilio, Estudios hispanoamericanos. Temas lingüísticos y de crítica semántica (Roma: Bulzoni, 1993). Romanische Forschungen 107.179-182.
 411. Lago Ribo, Estela. 1994. Review of Milagros Aleza Izquierdo, Americanismos léxicos en la narrativa de J. Mª Arguedas (Valencia: Universitat de València, 1992). Verba 21.509-510.
 412. Lamiroy, Beatrice. 1994. Causatividad, ergatividad y las relaciones entre el léxico y la gramática. In Demonte 1994a:411-430.
 413. Lapesa, Rafael. 1992. Sobre el concepto exclusivista del americanismo lingüístico: sus consecuencias en la lexicografía actual. In Vaquero and Morales 1992:35-39.
 414. Lapesa, Rafael. 1994. La lengua española en América. Actas del Congreso de la Lengua Española , 41-52.
 415. Lara, Luis Fernando. 1993. Review of Atanasio Herranz (ed), El español hablado en Honduras (Tegucigalpa: Guaymuras, 1990). Nueva revista de filología hispánica 41.556-558.
 416. Lara, Luis Fernando de. 1994a. Tipos de definición lexicográfica en el Diccionario del español de México. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:153-164.
 417. Lara, Luis Fernando. 1994b. Teoría y método en el diccionario del español de México. Actas del Congreso de la Lengua Española , 660-665.
 418. Lara, Luis Fernando. 1995. Review of M. Josefina Tejera, Diccionario de venezolanismos (Caracas: Universidad Central, 1993). Nueva revista de filología hispánica 43.177-181.
 419. Lastra, Yolanda. 1992. Sociolingüística para hispanoamericanos: una introducción . México: El Colegio de México.
 420. Lastra, Yolanda. 1994. El papel del español en las zonas indígenas de México. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:269-281.
 421. Lathrop, Thomas A. 1995. Review of Virgil L. Poulter, An Introduction to Old Spanish: A Guide to the Study and History of Spanish with Selected Readings (New York: Peter Lang, 1990). Romance Philology 48.293-297.
 422. Lavacchi, Leonardo, and Mª Carlota Nicolás Martínez. 1994. Oraciones de aunque y pero . Verba 21.257-278.
 423. Lázaro Carreter, Fernando. 1994. La Real Academia y la unidad del idioma. Actas del Congreso de la Lengua Española , 7-21.
 424. Lebrón Saviñón, Mariano. 1992. Del español en las Antillas. In Presencia y destino: El español de América hacia el siglo XXI 2.125-139. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 425. Lebsanft, Franz. 1995. Eine neue Form der Sprachkultur in Spanien - Die “Sprachberichte" der Gesellschaft ABRA Comunicación. Romanische Forschungen 107.1-21.
 426. Lema, José. 1994a. Los futuros medievales: sincronía y diacronía. In Demonte 1994a:139-166.
 427. Lema, José. 1994b. Tiempo y aspecto, correlatos sintácticos y semánticos: los auxiliares ser y estar . In Alonso, Garza, and Pascual 1994:425-442.
 428. Lenarduzzi, René. 1994a. Pragmática contrastiva de las fórmulas de saludo en español e italiano: congratulaciones y condolencias. Rassegna iberistica 51.19-33.
 429. Lenarduzzi, René. 1994b. Review of José-Álvaro Porto Dapena, El complemento circunstancial (Madrid: Arco, 1993). Rassegna iberistica 51.49-51.
 430. Leñero, Carmen. 1990. Elementos relacionantes interclausurales en el habla culta de la ciudad de México . México: Universidad Nacional Autónoma de México.
 431. Lépinette, Brigitte. 1995. La grammaire contrastive franco-espagnole de la primière moitié du XVIIIe siècle. Historiographia Linguistica 22.27-74.
 432. Lépinette, Brigitte, and Pilar Civera. 1994. À propos du multilinguisme dans les dictionnaires monolingues de la Renaissance. Analyse de la présence de l'espagnol dans le Thresor de la langue françoise de J. Nicot (1606) et celle du français dans le Tesoro de la lengua española o castellana de S. de Covarrubias (1611). Cahiers de lexicologie 64.59-73.
 433. Levy, Paulette. 1994. Verbos con sentido causativo en la construcción transitiva. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:347-366.
 434. Ligatto, Dolores. 1994. Du mouvement concessif à la concession. In Stolidi 1994:331-338.
 435. Lipski, John M. 1995a. [round] and [labial] in Spanish and the "free-form" syllable. Linguistics 33.283-304.
 436. Lipski, John M. 1995b. Review of Juan M. Lope Blanch, El español hablado en el suroeste de los Estados Unidos: materiales para su estudio (México: UNAM, 1990). International Journal of the Sociology of Language 114.119-124.
 437. Llera Ramo, Francisco J. 1994. Los asturianos y la lengua asturiana. Estudio sociolingüístico para Asturias, 1991 . Uviéu [Oviedo]: Principáu d'Asturies.
 438. Llisteri, Joaquim, and Dolors Poch. 1994. Proyecto de una base de datos acústicos de la lengua española. Actas del Congreso de la Lengua Española , 278-292.
 439. Lliteras, Margarita. 1992. Benito de San Pedro frente a la tradición nebrisense. Bulletin hispanique 94.505-527.
 440. Llopis Ganga, Jesús. 1994-95. Hacia una explicación sociolingüística de la extensión del artículo en español medieval. Estudios de lingüística 10.447-459.
 441. Llorente Maldonado de Guevara, Antonio. 1994. Usos de carácter semiculto en el español metropolitano actual. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:283-291.
 442. Llorente Maldonado de Guevara, Antonio. 1995. Variedades del español en España. In Seco and Salvador 1995:87-94.
 443. Lloyd, Paul M. 1994. Tradición e innovación en las investigaciones en la historia de la lengua española. Actas del Congreso de la Lengua Española , 569-576.
 444. Lodares, Juan Ramón. 1991. El bandolero desde el idioma. In Juan Antonio Martínez Comeche (ed), El bandolero y su imagen en el Siglo de Oro / Le bandit et son image au Siècle d'Or , 153-160. Madrid: Casa de Velázquez / Publications de la Sorbonne.
 445. Lodares, Juan R. 1993-94. Las razones del «castellano derecho». Cahiers de linguistique hispanique médiévale 18-19.313-334.
 446. Lodares, J. R. 1994. Review of Miquel Siguan, España plurilingüe (Madrid: Alianza Universal, 1992). Revista español de lingüística 24.250-256.
 447. Lodares, Juan R. 1995. Alfonso el Sabio y la lengua de Toledo (un motivo político-jurídico en la promoción del castellano medieval). Revista de filología española 75.35-56.
 448. Lope Blanch, Juan M. 1992a. Polimorfismo y geografía lingüística. In Vaquero and Morales 1992:221-230.
 449. Lope Blanch, Juan M. 1992b. De Nebrija a Ménage a través de Covarrubias. Bulletin hispanique 94.479-497.
 450. Lope Blanch, Juan M. 1993. Review of Gerhard Bauhr, El futuro en -ré e ir a + infinitivo en español peninsular moderno (Gotemburgo: Acta Universitatis, 1989). Nueva revista de filología hispánica 41.543-545.
 451. Lope Blanch, Juan M. 1994a. Nebrija cinco siglos después . México: Universidad Nacional Autónoma de México.
 452. Lope Blanch, Juan M. 1994b. Review of Eduardo Benot, Arte de hablar. Gramática filosófica de la lengua castellana (Madrid: 1910. Ed. facsímil con intro. de Ramón Sarmiento, Barcelona: Anthropos, 1991). Nueva revista de filología hispánica 42.169-172.
 453. Lope Blanch, Juan M. 1995. El problema de la lengua española en América. Nueva revista de filología hispánica 43.17-36.
 454. Lope Blanch, Juan M; Rocío Caravedo; José G. Moreno de Alba; and Antonio Quilis. Proyectos en curso en la investigación de la lengua española en América. Actas del Congreso de la Lengua Española , 789-802.
 455. López Cocco, Susana, and María Elisa Zurita. 1993. De la lengua de nuestros mayores a la lengua de nuestros hijos. In Martínez Cuitiño and Lois 1993:2.649-658.
 456. López García, Ángel. 1995. La unidad del español: historia y actualidad de un problema. In Seco and Salvador 1995:77-85.
 457. López Martínez, María Isabel, and Eulalia Hernández Sánchez. 1994. Benito Martínez Gómez Gayoso en la teoría gramatical del siglo XVIII . Murcia: Universidad de Murcia.
 458. López Morales, Humberto. 1994. La investigación dialectal sincrónica en Hispanoamérica: presente y futuro. Actas del Congreso de la Lengua Española , 767-787.
 459. López Palma, Elena. 1994. Esto te pasa por exagerar. Sobre las construcciones consecutivas intensivas en español. Verba 21.279-302.
 460. López Rivera, Juan J. 1994. El futuro de subjuntivo en castellano medieval . Verba Anexo 38. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 461. López-Morillas, Consuelo. 1994. Aljamiado and the Moriscos' Islamicization of Spanish. In Eid, Cantarino and Walters 1994:17-23.
 462. López-Morillas, Consuelo. 1995. Language and identity in late Spanish Islam. Hispanic Review 63.193-210.
 463. Lopreto, Gladys. 1993. La Conquista a partir del léxico. In Martínez Cuitiño and Lois 1993:2.659-666.
 464. Lorenzino, Gerardo A. 1993. Algunos rasgos semicriollos en el español popular dominicano. Anuario de lingüística hispánica 9.109-124.
 465. Lorenzo, Emilio. 1995. Anglicismos . In Seco and Salvador 1995:165-174.
 466. Losada Badía, Eulogio. 1994. La genealogía de alcurnia . In Stolidi 1994:125-133.
 467. Lu, Hui-Chuan. 1995. Subjects in Spanish and Chinese. Romance Linguistics & Literature Review 8.45-58.
 468. Luquet, Gilles. 1994. Remarques sur la structure des suffixes formateurs de noms d'agents et d'instruments en espagnol. In Stolidi 1994:339-348.
 469. Lyons, Christopher. 1995. Voice, aspect, and arbitrary arguments. In Smith and Maiden 1995:77-114.
 470. Machuca Ayuso, María Jesús. 1991. Acoustic description of the Spanish nasal consonants in continuous speech. In Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences , 2.414-417.
 471. Maldonado, Ricardo. 1993. Dynamic construals in Spanish. Studi italiani di linguistica teorica e applicata 22.531-566.
 472. Malkiel, Yakov. 1993. Español roto frente al francés rompu . In Kramer and Plangg 1993:311-315.
 473. Malkiel, Yakov. 1994. L'origine de l'ancien espagnol coraçón . In Jacqueline Cerquiglini-Toulet and Olivier Collet (ed), Mélanges de philologie et de littérature médiévales offerts à Michel Burger , 113-114. Genève: Droz.
 474. Mallén, Enrique. 1995a. The role of agreement in Spanish, Icelandic, and German. Linguistische Berichte 157.216-236.
 475. Mallén, Enrique. 1995b. Review of Christiane Laeufer and Terrell A. Morgan (ed), Theoretical Analyses in Romance Linguistics (1992). Studies in Language 19.248-259.
 476. Ma_czak, Witold. 1994. Origine des langues romanes: problème tabou? Kwartalnik Neofilologiczny 41.231-237.
 477. Marcos Casquero, Manuel Antonio. 1995. Review of Mª del Pilar Álvarez Maurín, Diplomática asturleonesa. Terminología toponímica (León: Universidad de León, 1994). Estudios humanísticos: filología 17.439-441.
 478. Marcos Marín, Francisco. 1995. El español, lengua internacional. In Seco and Salvador 1995:63-74.
 479. Marín Gálvez, Rafael. 1994-95. La duración vocálica en español. Estudios de lingüística 10.213-226.
 480. Marín i Jordà, Mª Josep. 1994. Review of Javier de Santiago Guervós, El léxico político de la Transición española (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1992). Verba 21.511-516.
 481. Marrone, Nila G. 1992. El habla de la ciudad de La Paz. Materiales para su estudio . La Paz: Signo.
 482. Martí Sánchez, Manuel. 1993. El complemento circunstancial y los complementos circunstanciales. Anuario de estudios filológicos 16.263-274.
 483. Martí Sánchez, Manuel. 1994. La primera teoría del complemento en la gramática española. Revista español de lingüística 24.21-38.
 484. Martín Butragueño, Pedro. 1993a. Actitudes y creencias lingüísticas en inmigrantes dialectales. El caso de Madrid. Lingüística española actual 15.265-296.
 485. Martín Butragueño, Pedro. 1993b. Review of Rebeca Barriga Villanueva and Josefina García Fajardo (ed), Reflexiones lingüísticas y literarias. 1: Lingüística (México: El Colegio de México, 1992). Nueva revista de filología hispánica 41.539-542.
 486. Martín Butragueño, Pedro. 1994a. Hacia una tipología de la variación gramatical en sociolingüística del español. Nueva revista de filología hispánica 42.29-75.
 487. Martín Butragueño, P[edro]. 1994b. Review of Peter Boyd-Bowman, Léxico hispanoamericano del siglo XX (Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1994). Nueva revista de filología hispánica 42.243.
 488. Martín Butragueño, P[edro]. 1994c. Review of Gregorio Salvador, Política lingüística y sentido común (Madrid: Istmo, 1992). Nueva revista de filología hispánica 42.244-245.
 489. Martín Fernández, María Isabel. 1994. Sobre la utilidad de la pragmática en la clasificación de los eufemismos. Anuario de estudios filológicos 17.325-337.
 490. Martín Menéndez, Salvio. 1993. El problema de la unidad de análisis en las teorías pragmático-lingüísticas. Anuario de lingüística hispánica 9.125-136.
 491. Martín Zorraquino, María Antonia. 1994a. Sintaxis, semántica y pragmática de algunos adverbios oracionales asertivos en español actual. In Demonte 1994a:557-590.
 492. Martín Zorraquino, María Antonia. 1994b. «Bueno» como operador pragmático en español actual. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:403-412.
 493. Martín Zorraquino, María Antonia. 1994c. Gramática del discurso. Los llamados marcadores del discurso. Actas del Congreso de la Lengua Española , 709-720.
 494. Martín Zorraquino, María Antonia. 1995a. Review of Johannes Thiele, Wortbildung der spanischen Gegenwartssprache (Leipzig: Langenscheidt, 1992). Romanistisches Jahrbuch 45.365-367.
 495. Martín Zorraquino, María Antonia. 1995b. Review of Humberto López Morales, Sociolingüística (Madrid: Gredos, 1989). Romanistisches Jahrbuch 45.371-375.
 496. Martinell Gifre, Emma. 1995. Procesos de formación léxica en español. Moderna Språk 89.89-95.
 497. Martínez, Elizabeth A. 1993. Morpho-Syntactic Erosion between Two Generational Groups of Spanish Speakers in the United States . New York: Peter Lang.
 498. Martínez, José Luis. 1993. Nebrija en México. Nueva revista de filología hispánica 41.1-17.
 499. Martínez Alcalde, María José. 1992. La doctrina ortográfica de Benito de San Pedro y su impugnación por Benito Martínez Gómez Gayoso. Bulletin hispanique 94.529-557.
 500. Martínez Álvarez, Josefina. 1994. Algunas estructuras de sentido concesivo. Boletín de la Real Academia Española 74.209-222.
 501. Martínez Cuitiño, Luis, and Élida Lois (ed). 1993. Actas del III congreso argentino de hispanistas "España en América y América en España" . 2 vols. Buenos Aires: Instituto de Filología y Literatura Hispánicas "Dr. Amado Alonso".
 502. Martínez Linares, María A., and D. Azorín Fernández. 1994-95. Léxico y sintaxis en los diccionarios monolingües del español. Estudios de lingüística 10.227-246.
 503. Martínez Marín, Juan. 1993. El lenguaje periodístico. Notas historiográficas y de caracterización. Anuario de lingüística hispánica 9.137-149.
 504. Martínez Pasamar, Concepción. 1994. Review of T. Buesa Oliver and J. M. Enguita Utrilla, Léxico del español de América: su elemento patrimonial e indígena (Madrid: Mapfre, 1992). RILCE: Revista de filología hispánica 10:1.127-135.
 505. Martínez Ruiz, Juan. 1994. Languages in contact in Morisco Granada (XVI century). In Jordi Aguadé, Federico Corriente, and Marina Marugán (ed), Actas del congreso internacional sobre interferencias lingüísticas arabo-romances y paralelos extra-iberos , 141-156. Zaragoza.
 506. Martins, Ana-Maria. 1994. Enclisis, VP-deletion and the nature of Sigma. Probus 6.173-205.
 507. Masiá Canuto, María Luisa. 1993. La clase de función "complemento circunstancial" de modo en español. Estudios de lingüística 9.97-116.
 508. McWhorter, John H. 1995. The scarcity of Spanish-based creoles explained. Language in Society 24.213-244.
 509. Medina López, Javier. 1993. Review of Juan Carlos González Ferrero, La estratificación sociolingüística de una comunidad semiurbana: Toro (Zamora) (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1991). Anuario de lingüística hispánica 9.410- 413.
 510. Medina López, Javier. 1995. Onomástica del español de Canarias: primeras fuentes. Lexis 19.1-57.
 511. Megenney, William W. 1994. Review of Thomas M. Stephens, Dictionary of Latin American Racial and Ethnic Terminology (Gainsville: Florida University Press, 1989). Romance Philology 48.183-186.
 512. Meier, Harri. 1990. La etimología iberorromance en el siglo XX. Boletim de filologia 31.5-20.
 513. Méndez García de Paredes, Elena. 1993. Valores asociados en la creación léxica. In Alcaide et al. 1993:143-160.
 514. Mendieta-Lombardo, Eva, and Zaida A. Cintron. 1995. Marked and unmarked choices of code switching in bilingual poetry. Hispania 78.565-572.
 515. Mesa, Joaquín. 1995. Arte de hablar y pragmática. Notas sobre el pensamiento lingüístico de Eduardo Benot (1822-1907). Historiographia Linguistica 22.91-121.
 516. Metzeltin, Michael. 1993. Zu einer vergessenen Grammatikalisierung des iussiven Infinitivs. In Schmidt-Radefeldt and Harder 1993:171-173.
 517. Meyer-Hermann, Reinhard. 1995. Review of Miguel Metzeltin, Semántica, pragmática y sintaxis del español (Wilhelmsfeld: Egert, 1990). Zeitschrift für romanische Philologie 111.319-326.
 518. Miche, Elisabeth. 1992. Análisis del funcionamiento de un porque en un discurso monologal. In Andrés-Suárez et al. 1992:443- 455.
 519. Miguel Aparicio, Elena de. 1992. El aspecto en la sintaxis del español: perfectividad e impersonalidad . Madrid: Universidad Autónoma.
 520. Miranda, Alberto. 1994. Lexicografía española actual. In Stolidi 1994:135-152.
 521. Miranda, José Alberto. 1992. Usos coloquiales del español . Salamanca: Colegio de España.
 522. Miranda, José Alberto. 1994. La formación de palabras en español . Salamanca: Colegio de España.
 523. Miranda Hidalgo, Benedicta. 1994. La norma de los clíticos en las gramáticas de los siglos XVI y XVII. Anuario de estudios filológicos 17.351-367.
 524. Mojica-Díaz, Clara. 1995. Review of Ana Roca and John M. Lipski (ed), Linguistic Contact and Diversity (Berlin: Mouton de Gruyter, 1993). Language 71.209-210.
 525. Molina, Isabel. 1993. Las fórmulas de tratamiento de los jóvenes madrileños. Estudio sociolingüístico. Lingüística española actual 15.249-263.
 526. Molina, Isabel. 1994. Review of Javier Medina López, Sociolingüística del tratamiento en una comunidad rural (Buenavista del Norte, Tenerife) (Santa Cruz de Tenerife: Gobierno de Canarias, 1993). Revista española de lingüística 24.543- 544.
 527. Molina Martos, Isabel. 1994. Review of Heliodoro Javier Gutiérrez González, El español en El Barrio de Nueva York. Estudio léxico (Nueva York: Academia Norteamericana de la Lengua Española, 1993). Revista de filología española 74.328- 329.
 528. Mondéjar, José. 1992a. Los atlas lingüísticos del área iberorrománica. Informe crítico. Boletim de filologia 32.143-173.
 529. Mondéjar, José. 1992b. Gli atlanti linguistici dell'area iberoromanza. Rapporto critico. In Ruffino 1992:159-188.
 530. Montero Cartelle, Emilio. 1993-94. Sancho IV y la Primera Crónica General de España : su importancia y aportación al castellano medieval desde la perspectiva de la expresión concesiva. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 18- 19.185-218.
 531. Montero Curiel, Mª Luisa. 1994. La expresión del color en un bestiario medieval. Anuario de estudios filológicos 17.369-383.
 532. Montes Giraldo, José Joaquín. 1991a. La clasificación semántica y el Diccionario de construcción y régimen de Cuervo. Thesaurus 46.1-15.
 533. Montes Giraldo, José Joaquín. 1991b. Review of David J. Billick and Steven N. Dworkin, A Bibliography of Concordances, Glossaries, Vocabularies and Selected Word Studies (Madison: 1987). Thesaurus 46.122-123.
 534. Montes Giraldo, José Joaquín. 1991c. Review of Germán de Granda, El español en tres mundos: retenciones y contactos lingüísticos en América y África (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1991). Thesaurus 46.335-341.
 535. Montes Giraldo, José Joaquín. 1991d. Review of Mercedes Sedano, Hendidas y otras construcciones con ser en el habla de Caracas (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1991). Thesaurus 46.341-342.
 536. Montes Giraldo, José Joaquín, and Álvaro Calderón Rivera. 1991. Estudio de /x/ colombiana. Thesaurus 46.383-424.
 537. Montgomery, Thomas. 1995. A Latin linguistic icon readapted in Proto-Romance and in Medieval Spanish. Hispanic Review 63.147-155.
 538. Mora, Elsa. 1991. Variables intonatives chez la femme vénézuélienne. In Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences , 4.314-317.
 539. Morales, Amparo. 1995. The loss of the Spanish impersonal particle se among bilinguals: a descriptive profile. In Silva- Corvalán 1995a:148-162.
 540. Moreno de Alba, José G. 1994a. La pronunciación del español en México . México: El Colegio de México.
 541. Moreno de Alba, José G. 1994b. Algunos rasgos fonéticos del español mexicano: zonas dialectales. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:31-48.
 542. Moreno de Alba, José G. 1995. El español americano. In Seco and Salvador 1995:95-104.
 543. Moreno Cabrera, Juan Carlos. 1995. Review of Olga Fernández Soriano, Los pronombres átonos (Madrid: Taurus, 1993). Hispanic Review 63.211-212.
 544. Morera, Marcial. 1994. La filiación categorial de la preposición. Verba 21.241-256.
 545. Morinigo, Marcos A. 1993. Diccionario del español de América . Madrid: Anaya.
 546. Moure, José Luis. 1994a. Review of Concepción Company Company, Documentos lingüísticos de la Nueva España. Altiplano- Central (México: UNAM, 1994). Incipit 14.330-336.
 547. Moure, José Luis. 1994b. Review of María Teresa Echenique Elizondo, Historia lingüística vasco-románica (Madrid: Paraninfo, 1987). Incipit 14.336-340.
 548. Muñoz Garrigós, José. 1993. Conflictos de normas en el primer tercio del siglo XVII. Anuario de lingüística hispánica 9.151- 163.
 549. Muñoz Núñez, María Dolores. 1994-95. De una visión monosémica a una visión polisémica en la semántica de prototipos. Estudios de lingüística 10.247-258.
 550. Muysken, Pieter. 1993. Reflexes of Ibero-Romance reflexive clitic + verb combinations in Papiamentu: thematic grids and grammatical relations. In Frances Byrne and Donald Winford (ed), Focus and Grammatical Relations in Creole Languages , 285-301. Amsterdam: John Benjamins.
 551. Nagore Laín, Francho. 1994. Los occitanismos en aragonés. Alazet 6.119-173.
 552. Narbona, Antonio. 1994. Hacia una sintaxis del español coloquial. Actas del Congreso de la Lengua Española , 721-740.
 553. Navarro Carrasco, Ana Isabel. 1993a. Geografía lingüística y diccionarios. Estudios de lingüística 9.73-96.
 554. Navarro Carrasco, Ana Isabel. 1993b. Notas sobre el "cacahuete" y la "avellana" en Andalucía. Estudios de lingüística 9.297- 303.
 555. Navarro Carrasco, Ana Isabel. 1993c. Breve panorama de la dialectología. Anuario de estudios filológicos 16.309-329.
 556. Navarro Carrasco, Ana Isabel. 1993d. Review of H. López Morales, El español del Caribe (Madrid: Mapfre, 1992). Estudios de lingüística 9.315-318.
 557. Navarro Carrasco, Ana Isabel. 1993e. Review of M. Alvar Ezquerra, La formación de palabras en español (Madrid: Arco, 1993). Estudios de lingüística 9.319-322.
 558. Navarro Carrasco, Ana Isabel. 1994-95a. Notas sobre la voz lleta en los diccionarios académicos y en los atlas lingüísticos. Estudios de lingüística 10.461-467.
 559. Navarro Carrasco, Ana Isabel. 1994-95b. Review of M. Alvar Ezquerra, Lexicografía descriptiva (Barcelona: Bibliograf, 1993). Estudios de lingüística 10.521-524.
 560. Navarro Correa, Manuel. 1991. Valoración social de algunas formas verbales en el habla de Valencia (Venezuela). Thesaurus 46.304-315.
 561. Neumann-Holzschuh, Ingrid. 1995. Review of Ingmar Söhrman, Las construcciones condicionales en castellano contemporáneo (Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1991). Zeitschrift für romanische Philologie 111.483-485.
 562. Niederehe, Hans-Josef. 1994. Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español desde los comienzos hasta el año 1600 . Amsterdam: Benjamins.
 563. Nieuwenhuijsen, Dorien. 1995. ¿Colocolo o lo coloco? The position of the clitic pronouns in Old Spanish. Neophilologus 79.235-244.
 564. Nin, Françoise. 1994. Évolution d'une certaine vision espagnole des Français à travers la biographie de quelques mots. In Stolidi 1994:153-163.
 565. Niño-Murcia, Mercedes. 1995. The gerund in the Spanish of the North Andean region. In Silva-Corvalán 1995a:83-101.
 566. Nishida, Chiyo. 1994. The Spanish reflexive clitic se as an aspectual class marker. Linguistics 32.425-458.
 567. Noll, V. 1994. Review of Reinhard Kiesler, Kleines vergleichendes Wörterbuch der Arabismen im Iberoromanischen und Italienischen (Tübingen: Francke, 1994). Vox Romanica 53.297-299.
 568. Nuessel, Frank. 1993. Bibliografía enumerativa de estudios teóricos del español: fonología y morfología; sintaxis y semántica. Revista argentina de lingüística 9.173-180.
 569. Nuessel, Frank. 1995. Review of Henk Haverkate, La cortesía verbal: estudio pragmalingüístico (Madrid: Gredos). Lingua 97.275-284.
 570. Nuevo Cuervo, Luis Carlos. 1994. Habla de Órbigo: aspectos fonéticos, desde una perspectiva dialectológica. Estudios humanísticos: filología 16.289-319.
 571. Núñez, Rocío, and Francisco Javier Pérez. 1994. Diccionario del habla actual de Venezuela. Venezolanismos, voces indígenas, nuevas acepciones . Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
 572. Ocampo, Francisco. 1995. Pragmatic factors in word order: Constructions with a verb and an adverb in spoken Spanish. Probus 7.69-88.
 573. Ocampo, Francisco A., and Carol A. Klee. 1995. Spanish OV/VO word-order variation in Spanish-Quechua bilingual speakers. In Silva-Corvalán 1995a:71-82.
 574. Ohala, John J. 1995. A probable case of clicks influencing the sound patterns of some European languages. Phonetica 52.160- 170.
 575. Ojea López, Ana. 1994. Adverbios y categorías funcionales en español. Revista española de lingüística 24.393-416.
 576. Oliver Pérez, Dolores. 1993. El arabismo alcoba y los topónimos Alcoba, Alcubillas, Cuba y Cubillas . Anuario de lingüística hispánica 9.165-194.
 577. Omnes, Robert. 1994. Le principe d'ascendance et ses conséquences en phonétique castillane. In Stolidi 1994:93-108.
 578. Orazi, Verónica. 1993. Tecnicismos jurídicos en un código del Fuero Juzgo . Estudios de lingüística 9.61-72.
 579. Ornstein-Galicia, Jacob L. 1995. Totacho a todo dar: communicative functions of Chicano Caló along the US:Mexico border. La Linguistique 31.117-129.
 580. Ortiz, Luis A. 1995. Actitudes lingüísticas en hablantes bilingües: el caso de Quad Cities. Torre de papel 5:3.57-102.
 581. Páez Urdaneta, Iraset. 1992. La estratificación social del uso de "tú" y "usted" en Caracas . Caracas: Equinoccio.
 582. Parry, M. M; W. V. Davies; and R. A. M. Temple (ed). 1994. The Changing Voices of Europe. Social and Political Changes and their Linguistic Repercussions, Past, Present and Future . Cardiff: University of Wales Press.
 583. Pastor de Arozena, Barbara. 1994. Alabarca : nota lexicográfica. Vox Romanica 53.233-235.
 584. Pellicer, Dora. 1994. La narración conversacional en español-mazahua. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:293-307.
 585. Pena Seijas, Jesús. 1994. Formación de palabras. Sobre los procesos morfológicos «conversión» y «sustracción». In Alonso, Garza, and Pascual 1994:49-61.
 586. Penas Ibáñez, Mª Azucena. 1993-94. Los intensivos léxicos y morfológicos: su importancia lingüística y estilística. Cuadernos de investigación filológica 19-20.129-150.
 587. Pendones de Pedro, Covadonga. 1994-95. Anotaciones sobre los componentes de la comunicación en el discurso político gubernamental. Estudios de lingüística 10.259-280.
 588. Pensado, Carmen. 1993. El ensordecimiento castellano: ¿un «fenómeno extraordinario»? Anuario de lingüística hispánica 9.195- 230.
 589. Pensado, Carmen (ed). 1995. El complemento directo preposicional . Madrid: Visor.
 590. Pérez, María Rosa. 1994. Subjuntivo español y subjuntivo francés. A propósito de una traducción de L'Étranger de A. Camus. In Stolidi 1994:367-380.
 591. Pérez Guerra, Irene. 1993. Contextos y situaciones de contacto lingüístico en República Dominicana. Anuario de lingüística hispánica 9.231-241.
 592. Pérez Soler, Vicente. 1992. Toponimia religiosa en Castilla a través de los cartularios. Boletim de filologia 32.65-70.
 593. Pezzi, Elena. 1995. Arabismos. Estudios etimológicos . Almería: Universidad de Almería.
 594. Pharies, David. 1994. Review of Wolf Dietrich and Horst Geckeler, Einführung in die spanische Sprachwissenschaft. Ein Lehr- und Arbeitsbuch (Berlin: Erich Schmidt, 1990). Romance Philology 48.180-183.
 595. Pharies, David. 1995. Review of Hermenegildo de la Campa, Diccionario inverso del español: su uso en el aula (Madrid: Narcea, 1987), and of Silvia Faitelson-Weiser, Dictionnaire inverse et analyse statistique de la langue espagnole (Quebec: Presses de l'Université Laval, 1987). Romance Philology 48.288-293.
 596. Poblete, María Teresa. 1995a. El habla urbana de Valdivia: análisis sociolingüístico. Estudios filológicos 30.43-56.
 597. Poblete, María Teresa. 1995b. Review of María José Serrano, La variación sintáctica: formas verbales del período hipotético en español (Madrid: Entinema, 1994). Estudios filológicos 30.169-172.
 598. Porras Castro, Soledad. 1993. Hispanismos en los libros de viajes italianos del siglo XIX. Anuario de lingüística hispánica 9.243-256.
 599. Porto Dapena, José-Álvaro. 1993. Algunos usos de modo no regido en subordinadas sustantivas en español. Lingüística española actual 15.45-63.
 600. Portolés, José. 1992. Las ideas gramaticales de los discípulos de Menéndez Pidal. Bulletin hispanique 94.573-601.
 601. Portolés, José. 1994a. La metáfora y la lingüística: los atributos metafóricos con un enfático. In Demonte 1994a:531-556.
 602. Portolés, José. 1994b. Pertinencia y pragmática. Revista de occidente 154.55-66.
 603. Portolés, José. 1995. Diferencias gramaticales y pragmáticas entre los conectores discursivos pero, sin embargo y no obstante . Boletín de la Real Academia Española 75.231-269.
 604. Pountain, Christopher J. 1994. Syntactic anglicisms in Spanish: exploitation or innovation? In Parry, Davies, and Temple 1994:109-124.
 605. Prieto, Pilar; Jan van Santen; and Julia Hirschberg. 1995. Tonal alignment patterns in Spanish. Journal of Phonetics 23.429- 451.
 606. Prieto de los Mozos, Emilio. 1994. Reglas y funciones de discurso: condiciones, modalidad, modo. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:509-525.
 607. Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences . 1991. Aix-en-Provence: Université de Provence.
 608. Quesada, J. Diego. 1995. Estar + -ndo y el aspecto progresivo en español. Iberoromania 42.8-29.
 609. Quilis, Antonio. 1992. Vigencia de los filipinismos en el Diccionario de la Real Academia Española. In Vaquero and Morales 1992:243-254.
 610. Quilis, Antonio. 1995a. El español en Filipinas. In Silva-Corvalán 1995a:293-301.
 611. Quilis, Antonio. 1995b. La lengua española en Filipinas y en Guinea Ecuatorial. In Seco and Salvador 1995:105-116.
 612. Rabanales, Ambrosio. 1995. La corrección idiomática en el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española . In Seco and Salvador 1995:251-266.
 613. Radelli, Bruna. 1994. La ergatividad en español. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:527-534.
 614. Ramoncín. 1993. El tocho cheli: diccionario de jergas, germanías y jerigonzas . Madrid: Temas de Hoy.
 615. Ramos Márquez, Mª del Mar. 1993. Recursos del español para la creación de palabras. In Alcaide et al. 1993:161-179.
 616. Rastier, François. 1993. Complejidad semántica y contexto. Estudios de lingüística 9.25-42.
 617. Rebollo Torío, Miguel A. 1993. El apodo y sus características. Anuario de estudios filológicos 16.343-350.
 618. Rebollo Torío, Miguel A. 1994. Aspectos fónicos y gráficos de las interjecciones. Anuario de estudios filológicos 17.385-394.
 619. Rebollo Torío, Miguel A. 1995. El nombre propio y su significado. Anuario de estudios filológicos 18.399-406.
 620. Rey, Alberto. 1994a. Social correlates of the Spanish "you" subject pronouns in Colombia. Hispanic Journal 15.291-305.
 621. Rey, Alberto. 1994b. The usage of usted in three societies: Colombia, Honduras, and Nicaragua. Language Quarterly 32.193- 204.
 622. Rey, Alberto. 1995. Social correlates of the voseo of Managua, Nicaragua: family and neighborhood domains. Hispanic Journal 16.39-53.
 623. Reyes, Graciela. 1994. La cita en español: gramática y pragmática. In Demonte 1994a:591-627.
 624. Ricós, Amparo. 1995. Uso, función y evolución de las construcciones pasivas en español medieval (Estudio de ser + participio y se + forma verbal) . Cuadernos de filología , anejo 12. Valencia: Universitat de València.
 625. Ridruejo, Emilio. 1994. Sintaxis histórica. Actas del Congreso de la Lengua Española , 587-596.
 626. Rifón, Antonio. 1994a. La habitualidad e iteratividad en la derivación verbal española. Verba 21.183-206.
 627. Rifón, Antonio. 1994b. Review of Soledad Varela Ortega, Fundamentos de morfología (Madrid: Síntesis, 1990). Verba 21.484- 487.
 628. Rigatuso, Elisabeth M. 1993. Las fórmulas de tratamiento en la relación amorosa del español bonaerense: una visión diacrónica (1830-1930). Anuario de lingüística hispánica 9.257-287.
 629. Rigau, Gemma. 1995. The properties of the temporal infinitive constructions in Catalan and Spanish. Probus 7.279-301.
 630. Rini, Joel. 1995a. More on pronominal phenomena: a rejoinder to Dieter Wanner's review of Joel Rini's Motives for Linguistic Change in the Formation of the Spanish Object Pronouns in Hispanic Review 62 (1994): 405-06. Hispanic Review 63.255-256.
 631. Rini, Joel. 1995b. Syntactic and pragmatic factors in the morphological reduction Latin habeo > Spanish (h)e . Neophilologus 79.421-432.
 632. Rini, Joel. 1995c. The evolution of the nature and position of the Spanish clitic pronoun. La corónica 24.173-195.
 633. Rivero, María Luisa. 1994a. Negation, imperatives and Wackernagel effects. Rivista di linguistica 6.91-118.
 634. Rivero, María Luisa. 1994b. Auxiliares léxicos y auxiliares funcionales. In Demonte 1994a:107-138.
 635. Rodríguez Castelo, Hernán. 1992. El español hacia el siglo XXI en Hispanoamérica. In Presencia y destino: El español de América hacia el siglo XXI 2.141-147. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 636. Rodríguez Díez, Bonifacio. 1994. Programa de una sintaxis funcional del español. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:471-482.
 637. Rodríguez González, Félix. 1993. Las siglas como procedimiento lexicogenésico. Estudios de lingüística 9.9-24.
 638. Rodríguez González, Félix. 1994. Remarques sur les glissements de sens dans l'argot de la drogue. Les anglicismes en espagnol. Cahiers de lexicologie 64.147-154.
 639. Rodríguez González, Félix. 1995. Apuntes sobre lexicografía hispanoamericana. Revista española de lingüística 25.169-180.
 640. Rodríguez Marín, Rafael. 1995. Review of Germán de Granda, Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas. Cambios, contactos y contextos (Madrid: Gredos, 1994). Revista de filología española 75.168-171.
 641. Rodríguez-Izquierdo y Gavala, Fernando. 1993. El neologismo literario. In Alcaide et al. 1993:181-187.
 642. Rojas Pichardo, Juan Pedro. 1995. Review of Eduardo Benot, Arte de hablar: Gramática filosófica de la lengua castellana (Barcelona: Anthropos, 1991). Zeitschrift für romanische Philologie 111.316-319.
 643. Rojo, Guillermo. 1994a. Estado actual y perspectivas de los estudios gramaticales de orientación funcionalista aplicados al español. Verba 21.7-23.
 644. Rojo, Guillermo. 1994b. Problemas lingüísticos e informáticos en los diccionarios de construcción y régimen. Actas del Congreso de la Lengua Española , 307-315.
 645. Román Fernández, Mercedes. 1994. El español dominicano en el siglo XVIII. Análisis lingüístico de "La Historia de la conquista de la Isla Española de Sto. Domingo" de L. J. Peguero . Valencia: Universitat de València.
 646. Román Fernández, Mercedes, and B. Gallardo Paúls. 1994-95. Entramado dialógico y rasgos morfosintácticos en un texto caribeño del siglo XVIII. Estudios de lingüística 10.315-334.
 647. Romani, Patrizia. 1994. Review of Joel Rini, Motives for Linguistic Change in the Formation of the Spanish Object Pronouns (Newark DE: Juan de la Cuesta, 1992). Nueva revista de filología hispánica 42.624-631.
 648. Romero Cambrón, Ángeles. 1995. La construcción comparativa preposicional en castellano antiguo. Revue de linguistique romane 59.159-190.
 649. Ronchi March, Carlos A. 1995. Helenismos en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua . Boletín de la Academia Argentina de Letras 59.185-188.
 650. Ropero Núñez, Miguel. 1993. Problemas lexicográficos del andaluz. In Alcaide et al. 1993:189-202.
 651. Roudil, Jean. 1993-94. Pour un dictionnaire onomasiologique de l'espagnol médiéval. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 18-19.169-184.
 652. Royano Gutiérrez, Lourdes. 1994-95. El ALPI en Cantabria. Anotaciones prácticas. Estudios de lingüística 10.335-348.
 653. Ruffino, Giovanni (ed). 1992. Atlanti linguistici italiani e romanzi. Esperienze a confronto. Atti del Congresso Internazionale, Palermo, 3-7 ottobre 1990 . Palermo: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani.
 654. Ruhstaller, Stefan. 1993. Las hablas andaluzas y el mozárabe. Huellas léxicas y morfológicas del romance primitivo hablado en el Mediodía peninsular. In Alcaide et al. 1993:203-216.
 655. Ruhstaller, Stefan. 1995a. Materiales para la lexicología histórica. Estudio y repertorio alfabético de las formas léxicas toponímicas contenidas en el «Libro de la montería» de Anfonso XI . Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 263. Tübingen: Niemeyer.
 656. Ruhstaller, Stefan. 1995b. Lenguaje específico y género de texto. El tecnicismo como recurso lingüístico en el texto publicitario. Iberoromania 42.58-72.
 657. Ruhstaller, Stefan. 1995c. Review of Jens Lüdtke and Matthias Perl (ed), Lengua y cultura en el Caribe hispánico (Tübingen: Niemeyer, 1994). Revue de linguistique romane 59.510-513.
 658. Ruhstaller, Stefan. 1995d. Review of Juan M. Lope Blanch, Nuevos estudios de lingüística hispánica (México: UNAM, 1993). Revue de linguistique romane 59.514-519.
 659. Ruiz Gurillo, Leonor. 1993. Review of G. Colón, El español y el catalán, juntos y en contraste (Barcelona: Ariel). Estudios de lingüística 9.309-314.
 660. Ruiz Pérez, Pedro. 1993. La cuestión de la lengua castellana: aspectos literarios y estéticos en los siglos XV y XVI. In Pedro Ruiz Pérez (ed), Gramática y humanismo. Perspectivas del renacimiento español , 119-143. Madrid: Excmo. Ayuntamiento de Córdoba / Ediciones Libertarias.
 661. Russinovich Solé, Yolanda. 1995. Language, nationalism, and ethnicity in the Americas. International Journal of the Sociology of Language 116.111-137.
 662. Salas Martín, José. 1995. Toponimia cacereña. ¿Cáceres < Castra Caecilia ? Anuario de estudios filológicos 18.423-437.
 663. Salazar, Béatrice. 1994. Thématisation et continuité thématique. Les expressions démonstratives renforcées de l'espagnol. In Stolidi 1994:381-388.
 664. Salguero Lamillar, Francisco J. 1993. Significado y referencia: hacia una teoría semántica unificada. In Alcaide et al. 1993:217-226.
 665. Salvador, Gregorio. 1994. El DRAE. Actas del Congreso de la Lengua Española , 657-659.
 666. Salvador Plans, Antonio. 1994. La pertinencia en la utilización de la «fabla antigua» en los dramaturgos áureos. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:245-268.
 667. Sánchez, Liliana. 1995. Aspectual adjectives and the structure of DP and VP. Probus 7.167-180.
 668. Sánchez, María F. 1995. Clasificación y análisis de préstamos de inglés en la prensa de España y México . Lampeter (Wales): Edwin Mellen.
 669. Sánchez López, Cristina. 1995a. On the distributive reading of coordinate phrases. Probus 7.181-196.
 670. Sánchez López, Cristina. 1995b. Construcciones concesivas con para . Revista española de lingüística 25.99-123.
 671. Sánchez Martín, Aureliano. 1993. La lengua en la crónica de Enrique IV de Enríquez del Castillo (Madrid, BN m.1782). Anuario de lingüística hispánica 9.289-308.
 672. Sánchez Salor, Eustaquio. 1995. Choque entre sistema y uso. Hechos del nivel pragmático. Anuario de estudios filológicos 18.439-461.
 673. _andru Olteanu, Tudora. 1994. “Americanismele" din Diccionario de la lengua española (edi_ia a 21-a). Studii _i cercet_ri lingvistice 45.87-92.
 674. Santos Río, Luis. 1994. Lexicografía elemental: un aspecto del diccionario académico. In Alonso, Garza, and Pascual 1994:165-204.
 675. Sarmiento, Ramón. 1992. La teoría de la corrupción en Antonio de Nebrija (1492). Bulletin hispanique 94.405-409.
 676. Satorre Grau, Francisco Javier. 1995. Algunas precisiones sobre el concepto de ceceo. Revista de filología española 75.139-145.
 677. Sauve, Michel. 1994. L'article imperfectif. In Stolidi 1994:389-399.
 678. Schäfer, Barbara. 1994. Review of Virgil L. Poulter, An Introduction to Old Spanish (New York: Lang, 1990). Vox Romanica 53.408-410.
 679. Schmid, Beatrice. 1992. «Por enxenplo dotrinable». Los adjetivos deverbales en un tratado médico del siglo XIV. In Andrés- Suárez et al. 1992:529-562.
 680. Schmidely, Jack. 1994. Le subjonctif en -re : montant ou descendant? In Stolidi 1994:401-407.
 681. Schmidt-Radefeldt, Jürgen, and Andreas Harder (ed). 1993. Sprachwandel und Sprachgeschichte . Tübingen: Narr.
 682. Schmitt, Christian. 1993. Der Personalcomputer und sein Einfluß auf die Entwicklung des Wortschatzes der spanischen Gegenwartssprache. In Kramer and Plangg 1993:317-325.
 683. Schmitt, Christian. 1995a. Review of Soledad Varela Ortega (ed), La formación de palabras (Madrid: Taurus Universitaria, 1993). Romanistisches Jahrbuch 45.367-369.
 684. Schmitt, Christian. 1995b. Review of José Alberto Miranda, La formación de palabras en español (Salamanca: Colegio de España, 1994). Romanistisches Jahrbuch 45.369-371.
 685. Schweickard, Wolfgang. 1993. Ethnika auf -í im Spanischen und entsprechende Bildungen in anderen Sprachen. In Kramer and Plangg 1993:327-334.
 686. Schweickard, Wolfgang. 1995. Review of Johannes Thiele, Wortbildung der spanischen Gegenwartssprache (Leipzig: Langenscheidt, 1992). Zeitschrift für romanische Philologie 111.480-482.
 687. Schwenter, Scott A. 1993. Diferenciación dialectal por medio de pronombres: una comparación del uso de tú y usted en España y México. Nueva revista de filología hispánica 41.127-149.
 688. Schwenter, Scott A. 1994. "Hot news" and the grammaticalization of perfects. Linguistics 32.995-1028.
 689. Seco, Manuel. 1992. Sobre el método colegiado en lexicografía. In Andrés-Suárez et al. 1992:563-574.
 690. Seco, Manuel, and Gregorio Salvador (ed). 1995. La lengua española, hoy . Madrid: Fundación Juan March.
 691. Sedano, Mercedes. 1994a. Evaluation of two hypotheses about the alternation between aquí and acá in a corpus of present-day Spanish. Language Variation and Change 6.223-237.
 692. Sedano, Mercedes. 1994b. El futuro morfológico y la expresión ir a + infinitivo en el español hablado de Venezuela. Verba 21.225-240.
 693. Sempere Martínez, Juan A. 1995. El murciano en los vocabularios actuales (1984-1991). Romance Philology 48.442-458.
 694. Senabre, Ricardo. 1995. Lengua coloquial y lengua literaria. In Seco and Salvador 1995:143-152.
 695. Sephiha, Haïm Vidal. 1993. Ladino (judéo-espagnol calque) et biblias medievales romanceadas . In Signes et marques du convers (Espagne XVème-XVIème siècles) . Aix-en-Provence: Université de Provence.
 696. Serrano, María José. 1994. Review of Francisco Moreno Fernández (ed), Sociolinguistics and Stylistic Variation (Valencia: 1992). Revista español de lingüística 24.248-249.
 697. Serrano, María José. 1995a. Sobre un cambio sintáctico en el español canario: del indicativo al subjuntivo y condicional. Hispania 78.178-189.
 698. Serrano, María José. 1995b. Review of Olga Fernández Soriano, Los pronombres átonos (Madrid: Taurus Universitaria, 1993). Revista de filología española 75.172-173.
 699. Serrano, María José, and Manuel Almeida. 1994. Condicionantes sociales de un cambio sintáctico. Revista española de lingüística 24.379-392.
 700. Serrano Dolader, D. 1994. Review of Franz Rainer, Spanische Wortbildungslehre (Tübingen: Niemeyer, 1993). Vox Romanica 53.410-420.
 701. Seta de Contrino, Gabriela Nerina. 1993. Fórmulas de tratamiento en la lengua del siglo XVIII en Rosario (Argentina). Anuario de lingüística hispánica 9.309-325.
 702. Sibón Macarro, Teresa-G. 1993. La recurrencia connotativa en el coloquio. In Alcaide et al. 1993:227-239.
 703. Siebenäuger, Gerhard Philip. 1993. Quechuismen im Spanischen Südamerikas . Frankfurt am Main: Peter Lang.
 704. Silva-Corvalán, Carmen. 1992. Estructura y lengua en el discurso hipotético. In Vaquero and Morales 1992:285-299.
 705. Silva-Corvalán, Carmen. 1994a. The gradual loss of mood in Los Angeles Spanish. Language Variation and Change 6.255-272.
 706. Silva-Corvalán, Carmen. 1994b. Direcciones en los estudios sociolingüísticos de la lengua española. Actas del Congreso de la Lengua Española , 399-415.
 707. Silva-Corvalán, Carmen (ed). 1995a. Spanish in Four Continents. Studies in Language Contact and Bilingualism . Washington DC: Georgetown University Press.
 708. Silva-Corvalán, Carmen. 1995b. The study of language contact: an overview of the issues. In Silva-Corvalán 1995a:3-14.
 709. Simões, Antônio R. M. 1991. Rhythmic patterns of the discourse in Mexican Spanish and Brazilian Portuguese. In Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences , 4.190-193.
 710. Simões, Antônio R. M. 1995. Review of H. Campos and F. Martínez-Gil (ed), Current Studies in Spanish Linguistics (Washington DC: Georgetown University Press, 1991). Word 46.158-164.
 711. Smead, Robert. 1994. Sobre la elección de modo para las dubitativas factivas y las cognoscitivas / aseverativas negadas: tendencias entre monolingües y bilingües. Hispanic Journal 15.271-289.
 712. Smith, John Charles. 1995. Perceptual factors and the disappearance of agreement between past participle and direct object in Romance. In Smith and Maiden 1995:161-180.
 713. Smith, John Charles, and Martin Maiden (ed). 1995. Linguistic Theory and the Romance Languages . Amsterdam: John Benjamins.
 714. Soldevila-Durante, Ignacio. 1994. Review of Antonio Martínez González, Léxico marinero granadino (Granada: Diputación Provincial, 1993). Revista canadiense de estudios hispánicos 19.217-218.
 715. Solé, Maria-Josep. 1995. Spatio-temporal patterns of velopharyngeal action in phonetic and phonological nasalization. Language and Speech 38.1-23.
 716. Solé, Maria-Josep, and John J. Ohala. 1991. Differentiating between phonetic and phonological processes: the case of nasalization. In Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences , 2.110-113.
 717. Soler Arechalde, María Ángeles. 1993. Review of Yolanda Lastra, Sociolingüística para hispano-americanos. Una introducción (México: El Colegio de México, 1992). Nueva revista de filología hispánica 41.559-564.
 718. Stephens, Thomas M. 1996. Review of John M. Lipski, Latin American Spanish (London: Longman, 1994). Hispanic Review 64.125-127.
 719. Stolidi, Jeanine (ed). 1994. Recherches en linguistique hispanique. Actes du colloque d'Aix-en-Provence, 20 et 21 Mars 1992 . Études Hispaniques 22. Aix-en-Provence: Université de Provence.
 720. Subirats Rüggeberg, Carlos. 1994. Sistema de diccionarios electrónicos del español. Actas del Congreso de la Lengua Española , 316-330.
 721. Suñer, Margarita. 1994. La existencia de los postulados lingüísticos. In Demonte 1994a:87-106.
 722. Suñer, Margarita. 1995. Negative elements, island effects and resumptive no. The Linguistic Review 12.233-273.
 723. Tabernero Sala, Cristina. 1994. Review of Juan Antonio Frago Gracia, Historia de las hablas andaluzas (Madrid: Arco, 1993). RILCE: Revista de filología hispánica 10:1.137-147.
 724. Táboas, Susana. 1995. Spanish infinitival relatives: A proposal about their indefiniteness requirement. Probus 7.197-219.
 725. Teschner, Richard V. 1995. Beachheads, islands, and conduits: Spanish monolingualism and bilingualism in El Paso, Texas. International Journal of the Sociology of Language 114.93-105.
 726. Thomason, Sarah G. 1995. Language mixture: ordinary processes, extraordinary results. In Silva-Corvalán 1995a:15-33.
 727. Thon, Sonia. 1995. Review of Joel Rini, Motives for Linguistic Change in the Formation of the Spanish Object Pronouns (Newark DE: Juan de la Cuesta, 1992). Revista canadiense de estudios hispánicos 19.572-574.
 728. Thun, Harald. 1992. Atlanti linguistici dell'America Latina. In Ruffino 1992:231-273.
 729. Thun, Harald. 1993. Theoretische Voraussetzungen, Methodologie und augenblicklicher Stand des Atlas lingüístico diatópico y diastrático del Uruguay . In Wolfgang Viereck (ed), Verhandlungen des internationalen Dialektologenkongresses 2.500-518.
 730. Tollis, Francis. 1992. Remarques sur l'approche et la présentation des noms dérivés dans la Gramática de la lengua castellana de Nebrija: vers une (re)lecture linguistique. Bulletin hispanique 94.411-462.
 731. Tollis, Francis. 1994. ¿Qué ocurre ? vs ¿Qué es lo que ocurre ? Sur la viabilité de qué nucléaire sujet dans des énoncés interrogatifs d'espagnol écrit. In Stolidi 1994:409-421.
 732. Tornel Sala, José Luis. 1994-95. El tomismo y su influencia en la elaboración del castellano como lengua de cultura. Estudios de lingüística 10.477-488.
 733. Torreblanca, Máximo. 1994. On Hispano-Arabic historical phonology: Latin and Romance evidence. In Eid, Cantarino and Walters 1994:37-62.
 734. Torrego, Esther. 1994. Cómo. In Demonte 1994a:255-266.
 735. Torrego, Esther. 1995. From argumental to non-argumental pronouns: Spanish doubled reflexives. Probus 7.221-241.
 736. Torrejón, Alfredo. 1993. Juan Ignacio de Armas y la dialectología hispanoamericana. Nueva revista de filología hispánica 41.151-158.
 737. Touratier, Christian. 1994. Les subordonnées conditionnelles en espagnol, en français et en latin. In Stolidi 1994:423-430.
 738. Trapero, M. 1995. Review of Manuel Alvar, Estudios canarios II (Gobierno de Canarias, 1993). Revista española de lingüística 25.241-247.
 739. Trapero, Maximiano. 1995. La estructura semántica de los nombres de color en la toponimia: la cromotoponimia de Gran Canaria. Revista de dialectología y tradiciones populares 50.93-124.
 740. Ueda, Hiroto. 1994. Banco de datos léxicos del español: un proyecto internacional de investigación. Verba 21.397-416.
 741. Uriagereka, Juan. 1994. Hacia un tratamiento general de las relaciones parte-todo. In Demonte 1994a:267-299.
 742. Uriagereka, Juan. 1995. Aspects of the syntax of clitic placement in Western Romance. Linguistic Inquiry 26.79-123.
 743. Urrutia Cárdenas, Hernán. 1992. Competencia léxica y sintáctica en niños monolingües y bilingües en el País Vasco. In Vaquero and Morales 1992:301-308.
 744. Urrutia Cárdenas, Hernán. 1995. Morphosyntactic features in the Spanish of the Basque Country. In Silva-Corvalán 1995a:243-259.
 745. Valjulián, Carmen. 1994. Histoire du Mexique et histoire du lexique: les transferts sémantiques de mexicano. Caravelle: Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien 62.163-177.
 746. Vallduví, Eric. 1994. Polarity items, n-words and minimizers in Catalan and Spanish. Probus 6.263-294.
 747. Valle, José del. 1995. Review of Juan Clemente Zamora Munné, Historiografía lingüística: Edad Media y Renacimiento (Salamanca: Colegio de España, 1993). La corónica 24.227-230.
 748. Vallejos de Llobet, Patricia. 1993. El vocabulario ideológico español en el Río de la Plata: religión, rey, patria . In Martínez Cuitiño and Lois 1993:2.958-965.
 749. Vallés Calaña, Lirca. 1994. Caracterización léxica del habla urbana del español en Cuba: La base de datos obtenida y la observación sociolingüística. In Wotjak and Zimmermann 1994:185-200.
 750. Vanderlynden, Anne-Marie. 1994. À propos de la valeur "e/a(n)nonciative" du relateur como . In Stolidi 1994:431-440.
 751. Vaquero, María, and Amparo Morales (ed). 1992. Homenaje a Humberto López Morales . Madrid: Arco.
 752. Varela, Beatriz. 1992. El español cubano-americano . New York: Senda Nueva.
 753. Varela Ortega, Soledad. 1994. Cuestiones pendientes de la morfología del español. In Demonte 1994a:385-409.
 754. Vázquez, Hilda A. 1993a. La expresión de la contrafactualidad en niños preescolares bonaerenses y madrileños. Anuario de lingüística hispánica 9.327-345.
 755. Vázquez, Hilda A. de. 1993b. La expresión de la contrafactualidad en el habla de niños de cinco años bonaerenses y madrileños. In Martínez Cuitiño and Lois 1993:1.256-268.
 756. Vázquez Laslop, María Eugenia. 1994. Review of Mervyn Lang, Spanish Word Formation (London: Routledge, 1990). Nueva revista de filología hispánica 42.611-615.
 757. Vázquez Obrador, Jesús. 1993. Soluciones romances de la geminada -LL- en la toponimia de Sobremonte, Ribera de Biescas y Sobrepuerto (Huesca). Intento de explicación fonético-fonológica. Anuario de estudios filológicos 16.391-415.
 758. Vázquez Obrador, Jesús. 1994a. Toponimia de Sobremonte (Huesca). VI: Particularidades del terreno. Anuario de estudios filológicos 17.443-468.
 759. Vázquez Obrador, Jesús. 1994b. Para un corpus de toponimia tensina, II: registros en protocolos notariales de los años 1478-1483. Alazet 6.203-241.
 760. Vázquez Veiga, Nancy. 1994-95. Una aproximación a algunos marcadores con función textual de «resumen», «conclusión» y «cierre». Estudios de lingüística 10.349-390.
 761. Veiga, Alexandre. 1994. Problemas de clasificación de algunos fonemas consonánticos en español: /b, d, g/ ante la oposición continuo / interrupto. In Stolidi 1994:109-122.
 762. Velleman, Barry L. 1993. Extensión semántica del sustantivo posparticipial. Nueva revista de filología hispánica 41.55-73.
 763. Veyrat Rigat, Montserrat. 1994. La perífrasis verbal acabar de + infinitivo y la resolución de su ambigüedad. Vox Romanica 53.238-252.
 764. Vidal Domínguez, José A. 1993. La estructura silábica de la palabra. In Alcaide et al. 1993:241-249.
 765. Vilar Sánchez, Karin. 1995. For want of the standard educated variety of Spanish ... a German accent: A sociolinguistic case study. International Journal of the Sociology of Language 116.5-16.
 766. Villarreal Vásquez, Luis José. 1991. Aproximación semiótica al ser copulativo. Thesaurus 46.111-117.
 767. Villena Ponsoda, Juan Andrés. 1994. La ciudad lingüística. Fundamentos críticos de la sociolingüística urbana . Granada: Universidad de Granada.
 768. Villena Ponsoda, J. A; J. M. Sánchez Sáez; and A. Ávila Muñoz. 1994-95. Modelos probabilísticos multinominales para el estudio del ceceo, seseo y distinción de /s/ y //. Datos de la ciudad de Málaga. Estudios de lingüística 10.391-436.
 769. Wagner, Claudio. 1993. El método geolingüístico en situaciones de contacto. Nueva revista de filología hispánica 41.383-399.
 770. Wagner, Claudio. 1995a. Las construcciones con que relativo en el español formal de Chile. Estudios filológicos 30.19-27.
 771. Wagner, Claudio. 1995b. Review of María Ángeles Álvarez Martínez, La gramática española en América (La Laguna: Universidad de La Laguna, 1994). Estudios filológicos 30.165-167.
 772. Weissenrieder, Maureen. 1995. Indirect object doubling: saying things twice in Spanish. Hispania 78.169-177.
 773. Weller, Yakicha, and Dominique Neyrod. 1994. "Être" dans les langues romanes. In Stolidi 1994:349-365.
 774. Werner, Reinhold. 1994. ¿Qué es un "diccionario de americanismos"? In Wotjak and Zimmermann 1994:9-38.
 775. Whitley, M. Stanley. 1995. Gustar and other psych verbs: a problem in transitivity. Hispania 78.573-585.
 776. Williams, Lynn. 1995. Review of David Mackenzie and Ian Michael (ed), Hispanic Studies in Honour of F.W. Hodcroft (Llangrannog: Dolphin, 1993). Modern Language Review 90.471-473.
 777. Winet, Monika. 1995. Amanecer, anochecer / amanhecer, anoitecer : dos arabismos semánticos y sintácticos. Revue de linguistique romane 59.25-65.
 778. Woolard, Kathryn A. 1995. Review of Rebecca Posner and John N. Green (ed), Trends in Romance Linguistics and Philology, V: Bilingualism and Linguistic Conflict in Romance (Berlin: Mouton de Gruyter, 1993). Language in Society 24.456- 460.
 779. Wotjak, Gerd. 1994. Aspectos socioculturales en el habla popular cubana. In Wotjak and Zimmermann 1994:201-216.
 780. Wotjak, Gerd, and Klaus Zimmermann (ed). 1994. Unidad y variación léxicas del español de América . Frankfurt am Main: Vervuert.
 781. Wright, Roger. 1993. Status quaestionis: el estudio diacrónico del español. Lingüística 5.77-126.
 782. Wright, Roger. 1994a. Early Ibero-Romance: Twenty-One Studies on Language and Texts from the Iberian Peninsula between the Roman Empire and the Thirteenth Century . Newark, DE: Juan de la Cuesta.
 783. Wright, Roger. 1994b. Logographic script and assumptions of literacy in tenth-century Spain. In Parry, Davies, and Temple 1994:125-139.
 784. Wright, Roger. 1994c. Review of Yakov Malkiel, Etymology (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). Journal of Linguistics 30.561-566.
 785. Wright, Roger. 1995a. La sintaxis reflexiva con semántica no agentiva. In Mauricio Pérez González (ed), Actas del primer congreso nacional de latín medieval , 415-432. León: Universidad de León.
 786. Wright, Roger. 1995b. Review of Manuel Alvar, Estudios léxicos: segunda serie (Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1992). Bulletin of Hispanic Studies 72.217.
 787. Zagona, Karen. 1994. El carácter referencial del [+ pasado]. In Demonte 1994a:301-313.
 788. Zamora, Francisco J. 1993. Expresiones fraseológicas en una variedad del español estándar. Anuario de lingüística hispánica 9.347-357.
 789. Zamora Munné, Juan Clemente. 1993. Historiografía lingüística: Edad Media y Renacimiento . Salamanca: Colegio de España.
 790. Zimmermann, Klaus. 1993. Zur Sprache der afrohispanischen Bevölkerung im Mexiko der Kolonialzeit. Iberoamericana 50.89- 111.
 791. Zimmermann, Klaus. 1994. Diccionarios diastráticos en Hispanoamérica: Entre la descripción científica y el diletantismo. In Wotjak and Zimmermann 1994:105-132.
 792. Zubizarreta, María Luisa. 1994a. El orden de palabras en español y el caso nominativo. In Demonte 1994a:21-49.
 793. Zubizarreta, María Luisa. 1994b. On some prosodically governed syntactic operations. In Cinque et al. 1994:473-485.
 794. Zurdo, Mª Teresa. 1994. El componente no verbal en la interacción comunicativa. Revista española de lingüística 24.289-313.
Return to top